Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tema, yazı tipi, renk şeması veya arka plan stilleri vermek ve sayfa ayarlarını değiştirmek için
kullanılan sekme aşağıdakilerden hangisidir?


Ekle

Tasarım

Geçişler

Animasyonlar

Gözden Geçir


2.Soru

Değiştirilmediği sürece Word ve Writer uygulamalarında bir sekme vuruşu kaç cm’dir.


1

1.15

1.20 

1.35

2


3.Soru

Bir hücreye formül tanımlamak için yazılacak ilk karakter aşağıdakilerden hangisidir?


&

+

=

*

:


4.Soru

Sözcük işlemcilerin kullandığı teknoloji açısından en son gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


Bulut hizmetleri

Mobil ofis uygulamaları

İnternet

Web 2.0

Microsoft Windows


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarının kullanım alanlarından biri değildir? 


Çalışma Sayfası

Formlar 

Lssteler

Finans ve Muhasebe İşlemleri 

İstatistiksel Analiz 


6.Soru

I.  Sıralamanın yapılacağı sütunlar sırası ile seçilir.
II. Sıralama düzeni seçilir.
III.Veri menüsünde yer alan sırala komutu seçilir.
IV. Sıralamanın hücrenin hangi özelliğine göre yapılacağı belirlenir.
V.  Sıralanacak listenin tüm satır ve sütunları seçilir.
VI.Sırala komutu tamamlanır.
Bir listenin sıralanması için yukarıdaki ifadeler hangi sırayla izlenmelidir?


I – II – III – IV – V – VI

II – IV – III – V – I – VI

V – III – I – IV – II – VI

I – III – II – IV – V – VI

IV – III – I – II – V – VI


7.Soru

Microsoft Excel'de A5 hücresine  =ORTALAMA(A1:B3) formülü ekleniyor. Bu durumda A5 hücresinin alacağı değer aşağıdakilerden hangisidir?


6

6.5

7

7.5

8


8.Soru

Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik bir araca verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgisayar-elektronik beyin

Kasa

Veri

Klavye

Bellek


9.Soru

Bilgisayar araç-gereçlerinden olan klavye, tarayıcı ve mikrofon gibi birimlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Depolama birimi

Çıktı birimi

Girdi birimi

Bellek birimi

Yazılım birimi


10.Soru

Satır ve sütunlardan oluşan geniş bir sayfada organizasyonun tüm işlemlerini göstermek ve incelemek için kullanılan belgeye ne ad verilir?


Hesap tablosu

Hücre

İşletim sistemi

Karar destek sistemi

Veri


11.Soru

Hesap tabloları ile çalışılırken, hücre kürsörünün hareket ettirilmesinde kullanılan temel kısayollar düşünüldüğünde A1 hücresine gitmek için kullanılacak kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?


Ctrl + yukarı ok

Ctrl + aşağı ok

Ctrl + PgUp

Ctrrl + Home

Ctrrl + PgDn


12.Soru

Hücre referanslarında satır ya da sütun ifadelerinin önüne konan hangi işaret ilgili referansın kopyalanması esnasında sabit kalmasını sağlar?


%

:

*

$


13.Soru

Hesap tablolarında yönetilirken veri listelerini sıralamak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 


Performansı yüksek bilgisayar aramak 

Performansı yüksek algoritma aramak 

Performansı yüksek yazılım aramak 

Performansı yüksek karar destek sistemleri aramak 

Performansı yüksek istatistiksel analiz aramak 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aktif olan hücreye veri girmek için klavyede kullanılır?


Ctrl + Home
F2
Shift + F4
End
F5

15.Soru

Veri listelerini sınırlamak için kullanılan zorunlu işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Listelemek

Karşılaştırmak

Hesaplamak 

Filtrelemek

Ayrıştırmak 


16.Soru

Birden fazla hücreyi birlikte seçebilmek için yön tuşlarıyla birlikte kullanmamız gereken tuş aşağıdakilerden hangisidir?


Ctrl
Shift
PgUp
Ctrl+C
Home

17.Soru

Elektrik akımı olduğu sürece veriyi üzerinde tutan bellek birimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Duyusal bellek

Anlık bellek

İşler bellek

RAM (Random Access Memory/Rasgele Erişimli Bellek)

Çalışan bellek


18.Soru

Bir listedeki mevcut alanlardan hesaplanarak elde edilmiş yeni alana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Veri listesi

Hesaplanmış alan

Tablo

Veri filtresi

Sıralama


19.Soru

Bir belge üzerinde yazarların aynı anda çalışabilmesi Google Drive üzerindeki bir belgenin hangi işlemci ile düzenlenmesiyle sağlanabilir?


Dropbox

Writer

Word

Microsoft Office

Google Docs


20.Soru

Apache OpenOffice takımı içinde yer alan ve en yaygın kullanılan açık kaynak sözcük işlemci hangisidir?


Word

Online

Writer

Copy

Ofis