Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki teknolojik belirlenimcilik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir


Teknoloji toplumsal değişimlerin itici gücüdür. 

Değişimin içinde gerçekleşeceği ortamı belirlemektedir.

Toplumsal değişimin nedeni teknolojik değişimlerdir.

Toplumsal yapıyı ve kültürel değerleri teknoloji değiştirememektedir. 

Bu görüşteki önemli düşünürler Marshall McLuhan, Jürgen Habermas, Jean Baudrillard’dir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi ile değişime uğrayan yaşam alanlarından birisi değildir?


Teknik

Ekonomik

Politik

Toplumsal temeller

Ekolojik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin microblog ile blog arasında kalan bir yapıda olduğu söylenebilir?


Facebook

Instagram

Youtube

Twitter

Tumblr


4.Soru

  1. “Standart” araç çubuğundaki makas simgesine tıklamak
  2. Farenin sağ tuşuna basılarak açılan bağlam menüsünde “Kes” düğmesine tıklamak
  3. Klavyede “Ctrl+X” tuş birleşimine basmaktır

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri OpenOffice Writer programında kesme işlemi için kullanılabilecek yöntemlerdendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


5.Soru

“Araç mesajdır” sözü ile aracın bizzat mesajın kendisi olduğunu öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Bell
McLuhan
Ritzer
Castells
Aşman

6.Soru

Hesap tablosu ilk kez kim tarafından kullanılmıştır? 


Bricklin

Frankston

Mattessich

Babbage

Lovelace


7.Soru

Bir akıllı telefonun evden veya iş yerinden internete bağlanması durumunda IP adresinin aynı kalmasını sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


GPRS

EDGE

Bulut sistem

WAP

Mobil IP


8.Soru

Teknolojik belirlenimcilikte; e-öğrenmenin eğitimin ticarileşmesine neden olduğunu; bunun ise öğretim üyelerinin profesyonellikten uzaklaşmasını ve akademik özgürlüğün kısıtlanmasını getirdiğini belirten düşünür kimdir?


Marshall McLuhan

David Noble

Jürgen Habermas

Jean Baudrillard

Thomas More


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların tablet bilgisayar tercihlerinin en büyük sebebidir.


Arayüz/İşletim Sistemi kullanışlılığı

Taşıma, yanında saklama kolaylığı

Hızlı başlama/kapanma

Farklı bir çok yerde kullanabilme

Yüksek hız


10.Soru

Facebook kim tarafından kurulmuştur?


Jack Dorsey

Bill Gates

Chad Hurley

Mark Zuckerberg

Kevin Systrom


11.Soru

“130,25 T” biçimini oluşturan sayı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Metin

Bilimsel

Finansal

Sayı

Kesir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internete bağlanmak için en yaygın olarak kullanılan web tarayıcılarından biri değildir?


Safari

Mozilla Firefox

Windows İnternet Explorer

Google Chrome

Hotmail 


13.Soru

Yazar ve gelecek bilimci Marc Prensky'nin tanımına göre "dijital yerliler" terimi ne ifade etmektedir?


1980'den sonra doğanlar
1980'den önce doğanlar
2000'den sonra doğanlar
2000'den önce doğanlar
1950'den sonra doğanlar

14.Soru

Zaman içerisindeki farklı değişkenlerin durumunu izlemek için kullanılan grafik türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Sütun grafiği

Alan grafiği

Dağılım grafiği

Çubuk grafiği

Çizgi grafiği


15.Soru

  1. SMS
  2. MMS
  3. E-Posta
  4. Video görüşme
  5. Bluetooth
    Yukarıdakilerden hangileri taşınabilir teknolojilerin kullanıcılara sağladığı hizmetlerdendir? 


I ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, II, III ve V

I, II, III, IV ve V


16.Soru

Aşağıdaki felsefelerden hangisi toplumsal yapıyı ve kültürel değerleri teknolojinin belirlediği ve değiştirdiğini savunmaktadır?


Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
Sosyal belirlenimcilik
Teknolojik belirlenimcilik
Ütopyan bakış açısı
Ağ toplumu

17.Soru

TÜİK’in verilerine göre, 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre 11-15 yaş grubundaki çocuklarda cep telefonu kullanım oranı kaç olarak belirlenmiştir?


%6

%11

%15

%24,3

%37,9


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içinde yer alan avcı-toplayıcı toplumun özelliklerinden biri değildir?


Küçük gruplar halinde göçebe olarak yaşarlar
Mağara ve kaya altı sığınaklarda barınırlar
Yırtıcı hayvanlardan korunmak için taş aletler kullanırlar
Ateşle sertleştirilmiş yeni ürünler üretirler
Bahçecilik ve hayvancılık yaparlar

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin toplumu olumsuz etkilediğini savunan düşünürlerin bakış açısını ifade eder?


Ütopyan
Distopyan
Postmodern
Dijital yerli
Dijital göçebe

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  kablosuz iletişim kullanan uygulamalar için kurulmuş uluslararası bir standarttır?


Wireless

Wi-Fi

WAP

GSM

GPS