Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dizüstü bilgisayarlarda kullanılan piller arasında yer alır?


Çinko-karbon pil

Kurşun-asit pil

Nicad (Nickel-Cadmium) pil

Magnezyum ve alüminyum pil

 İkincil pil


2.Soru

İklim ve çevre koşullarının değişkenliği nedeniyle yeni besin kaynakları arayarak ve av hayvanlarını izleyerek, küçük gruplar halinde göçebe olarak yaşamış toplum aşağıdakilerden hangisidir?


Avcı-toplayıcı toplum
Tarım toplumu
Sanayi toplumu
Bilgi toplumu
Teknoloji toplumu

3.Soru

Kullanıma odaklanan belilenimcilik yaklaşımında teknoloji kullanımı vurgulanmakta ve teknolojinin nasıl kullanıldığına; teknolojiyi kullanım yöntemlerine odaklanılmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin kendi başına bir etkiye sahip olmadığını; teknolojinin etkisinin kullanıcılara bağlı olduğunu savunmaktadır.Başka bir ifadeyle teknolojinin etkisini kullanıcılar belirlemektedir. Teknolojiler basit bir şekilde kullanıcının yaptığı işin kapasitesini artıran; amaç ve hedeerine ulaşmasında yardımcı olan araçlardır. Bu görüş, bireylerin teknoloji üzerinde kontrole ve özerkliğe sahip olduğunu ileri sürmektedir.Bu görüşü savunan eğitim teknoloğu kimdir.


David Jonassen
Marc Prensky
Livingstone
Chad Hurley , Steve Chen ve Javed Karim
Linkdln

4.Soru

  1. saatler
  2. gözlükler
  3. kontakt lensler

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri başlıca giyilebilir teknolojiler arasında yer almaktadır?


Yalnız ı

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


5.Soru

I. Sıralanacak listenin tüm satır ve sütunları seçilir.
II. Genellikle veri menüsünde yer alan sırala komutu seçilir.
III. Sıralamanın hücrenin hangi özelliğine göre yapılacağı belirlenir.
IV. Sıralama düzeni seçilir.
Yukarıdakilerden hangileri bir listenin sıralanması için izlenmesi gereken adımlardandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


6.Soru

Ülkemizde akıllı telefonlar daha çok hangi amaçlar için kullanılıyor?


İnternet erişimi ve sosyal ağları kullanma

Oyun oynama

Haber okuma

Ürün arama

Yol tarifi/harita kullanma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin kendi başına bir etkiye sahip olmadığını ve teknoloji etkisinin kullanıcılara bağlı olduğunu savunmaktadır?


Sosyal belirlenimcilik
Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
Teknolojik belirlenimcilik
Ütopyan bakış açısı
Ağ toplumu

8.Soru

İnternet'ten ayrı olarak sadece eğitim kurumlarına özel olan ağ teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?


BITNET

EARN

TÜVEKA

TR-NET

ULAKBİM


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bing arama motorunun özelliklerinden biri değildir?


Microsoft şirketinin sahip olduğu MSN, Office365 ve Outlook gibi hizmetleri arayüzünde sunar.

Web sitelerine bağlantı ver­menin dışında alt başlıklar hâlinde bilgileri listeler.

Arayüzünde ürün arama ve fiyat karşılaştırma rehberi sunan market aracı yer almaktadır.

Türkçe dâhil 58 dilde kullanabilme özelliğine sahiptir.

Sürekli değişen arka planı vardır.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme süreçlerinden biri değildir?


Aktarma ve Alma (Transmitting and Receiving)

Düzenleme (Organising)

Kaydetme ve Geri Çağırma (Storing and Retrieving)

İşleme (Processing)

Dengeleme (Stabilization)


11.Soru

I. Akıllı gözlük II. Tablet bilgisayar III. Cep telefonu Yukarıdakilerin internet bağlantı hızlarına göre ilkinden sonuncusuna sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?


I - II - III
II - III - I
I - III - II
III - II - I
III - I - II

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde yaygın olarak kullanılan arama motorlarından biri değildir?


Google

Yandex

Yahoo

Safari

Bing


13.Soru

Belirlenimcilik yaklaşımları aşağıdaki insan özelliklerinden en çok hangisini dışlamaktadır?


Bireysel yaratıcılık
Gözlemleme
Sosyal çevrede yaşama
Merak
İhtiyaç

14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi cep telefonlarının çocuklara yönelik öne sürülen belli başlı olumsuz etkilerinden değildir?


Cep telefonları çocukların beden gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Cep telefonu çocuklarda işitme problemlerine yol açmaktadır.

Cep telefonları çocukları diğerleriyle gerçek sosyal etkileşimden uzaklaştırmaktadır.

Cep telefonlarını aşırı kullanımı, beyin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Cep telefonları çocuklarda görmeyle ilgili sorunlara ve kayıplara neden olmaktadır.


15.Soru

Aşağıdaki teknolojilerden hangisi veya hangileri cep telefonu şebekesi üzerinden veri iletimine olanak sağlamaktadır? I- EDGE, II- Wi-Fi, III- ADSL


Yalnız I
Yalnız III
I ve III
II ve III
I, II ve III

16.Soru

Küresel köy kavramını öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Tim Berners-Lee

McLuhan

Aristoteles

Erving Goffman

Robin Dunbar


17.Soru

Bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlarla etkili, verimli ve belirli bir kullanım çerçevesinde memnuniyetle kullanılabilme derecesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Belirlenimcilik

Bağımlılık

Kullanılabilirlik

Benlik

Sosyalleşebilirlik


18.Soru

  1. Akıllı cep telefonları
  2. Dizüstü bilgisayarlar
  3. Tablet PC’ler
  4. Televizyon
  5. Giyilebilir teknolojiler
    Yukarıdakilerden hangileri taşınabilir teknolojiler grubuna aittir?


I ve II

I, II ve III

I, II, III ve V 

I, II, IV ve V

I, II, III, IV ve V


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi giyilebilir teknolojiler arasında yer almaz?


Saatler,

Gözlükler,

Kontakt lensler, 

Küpe şeklinde tasarımlanmış işitme cihazları,

Gözlük şeklinde tasarlanmış Navigasyon cihazları.


20.Soru

Dokumacılıkta temel olarak aşağıdaki gereksinimlerden hangisini karşılamaya yönelik ortaya çıkmıştır?


Yapıların süslenmesi

Ürünlerin saklanması ve taşınması

Giyinme gereksinimi

Ateş yakmak için kullanılması

Ekin biçmekte kullanılması