Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangi URL de Askeri bir kuruluşun web sitesidir?


https://www.anadolu. edu.tr

https://www.ogu.edu.tr

https://www.turkiye.gov.tr

http://www.meb.gov.tr

http://www tsk.mil.tr


2.Soru

I- 10 ila 100 metre arasında mesafelerde etkili olmaktadır.

II-  24 mbps’ye kadar veri aktarmaktadır.

III- Çeşitli araçların kablo bağlantısı olmadan görüş doğrultusu dışında haberleşmelerini sağlar.

Yukarıda özellikleri verilen teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


Kızılötesi

Bluetooth

Wi-Fi

4G

GPS


3.Soru

I- Jiroskop

II- İvme ölçer

III- Yer çekimi algılayıcısı

IV- Işık algılayıcısı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri giyilebilir teknolojilerde kullanılabilecek sensörler arasında yer alabilir?


I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir teknolojilerin, bağlantı noktası ne olursa olsun IP adresi değişmeden İnternet’te bağlı kalmasına olanak sağlayan daha yüksek protokollere açık, İnternet protokolü üzerine kurulmuş standart bir protokoldür?


Infrared

EDGE

Mobil IP

3G

ADSL


5.Soru

Kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radio frekansı (RF) teknolojisine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


BLUETOOTH

GPRS

EDGE

3G

GSM


6.Soru

Sanayi toplumuna kaçıncı yüzyılda geçilmiştir?


16.
17.
18.
19.
20.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 18.yüzyılda başlayan Sanayi Devriminde ilk olarak bulunan icatlardan biridir?


Buhar makinesi

Elektrik

İçten yanmalı motor

Telgraf

Telefon


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum sağlamaya çalışan bir nesil olarak ifade edilmektedir?


Dijital yerliler
Dijital göçmenler
Dijital açlar
Dijital avatarlar
Dijital okuryazarlar

9.Soru

Bir şebeke operatörü abonesinin, bu aboneliğini diğer ağlarda da (örneğin, yurt dışında) kullanabilmesini anlatan ve “dolaşım” anlamına gelen özellik aşağıdakilerden hangisidir?


ADSL

Kapsama alanı

Roaming

3G

GSM


10.Soru

I. Akıllı saat II. Tablet bilgisayar III. Cep telefonu Yukarıdakilerin günlük kullanıma giriş tarihlerine göre ilkinden sonuncusuna sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?


I - II - III
II - III - I
I - III - II
III - II - I
III - I - II

11.Soru

I. Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
II. Sosyal belirlenimcilik 
III. Dijital belirlenimcilik
IV. Teknolojik belirlenimcilik
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri teknolojilerin doğasını ve kullanımını daha iyi anlamamız konusunda yardımcı olan felsefi akımlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Aşağıdaki keşiflerden hangisi bilgi teknolojisi devriminin yaşanmasına neden olmuştur?


Bilgisayar

İnternet

Sosyal medya

Benlik

Motor


13.Soru

Cep telefonları üzerinden en az ADSL hızında internet bağlantısı sağlayan internet teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?


GPS

MMS

GPRS

3G

Wi-Fi


14.Soru

Sosyal ağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bireyler, sosyal ağlarda ilgi alanlarına göre bilgi paylaşarak diğerleriyle ilişki kurabilir.

Sosyal ağlardaki kullanıcı sayılarının ve çevrimiçi ağlarda geçirilen süre her geçen gün artma eğilimindedir.

Sosyal ağ sitelerinin başlıca kullanım amacı kimlik oluşturmaktır.

Kullanıcıların ilgi duydukları alanlarda topluluklar oluşturmaları iletişim teknolojileri ile desteklenmektedir.

Sosyal ağ siteleri, öğrencilerine ve meslektaşlarına kısa sürede ulaşmak isteyen öğretmenler için de tercih edilmektedir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanal dünya popülerliğinin artma sebeplerinden değildir?


Fırsat eşitliği sunması
Cinsiyet özgürlüğü
Ten rengi özgürlüğü
Geleneksel dünya sınır ve tuzaklarından kaçmak
Yemek ihtiyacı

16.Soru

İnsanlığın varoluşundan bu yana tarihsel süreç içerisinde temel olarak 4 tür
toplumdan bahsedilebilir.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi olamaz?


İlk insan toplumu,

Avcı-toplayıcı toplum, 

Tarım toplumu, 

Sanayi toplumu, 

Bilgi toplumu


17.Soru

Türkiye’deki cep telefonlarının kullanım amacı diğer ülkelere göre ne farklılığı göstermektedir?


Sosyal ağları kullanmak

Yol bulma

Harita kullanımı

Araştırma yapmak

Telefona yüklenen uygulamaların kullanımı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi giyilebilir teknoloji olarak değerlendirilebilir?


Tablet bilgisayarlar

Akıllı telefonlar

Dizüstü bilgisayarlar

Akıllı saatler

Masaüstü bilgisayarlar


19.Soru

Teknolojinin kendisinin insanların teknolojiyi kullanma yöntemlerinden daha az öneme sahip olduğunu ileri süren teknolofi felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kullanıma Odaklanan Belirlenimcilik
Sosyal Belirlenimcilik
Teknolojik Belirlenimcilik
Bilgisel Belirlenimcilik
Önemsiz Belirlenimcilik

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, teknoloji ile büyüyen, dijital dili iyi kullanan ve günlük hayatındaki işlerin tamamına yakınını teknoloji ile halleden bir kuşaktan oluşmaktadır?


Dijital avatarlar
Dijital okuryazarlar
Dijital göçmenler
Dijital yerliler
Dijital açlar