Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 11 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

..................... , Diğerleriyle etkileşim için sunulur ve diğerleriyle etkileşim süresince uyum içinde gelişerek sürdürülür.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Yüzeysellik

İddia

Soru

Benlik

Süre


2.Soru

İlgili referansın başka satır ya da sütunlara kopyalandığına sabit kalmasını sağlayan işaret aşağıdakilerden hangisidir?


$

>

£

#

§


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Twitter'da gönderilen bir mesajda hitap etmek istenilen kullanıcı adının başına @ işareti koyulmasıdır?


Reteweet

Trend Topic

Mention

Hashtag

Direct message


4.Soru

Internet kullanımın yaygınlaşması yeni bir kuşak ortaya çıkarmıştır. Yazar ve gelecek bilimci Marc Prensky'e göre su anda üniverisiteye yeni kaydını yaptıran 1996 doğumlu öğrenciler ne olarak adlandırılır.


Dijital yerli
Dijital göçmen
Blogger
Evrensel köy
Internet

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi akıllı cep telefonlarının fonksiyonları arasında değildir?


Fotoğraf video çekebilme

Sesli ve görüntülü ortam oynatıcı olma

Arttırılmış gerçeklik uygulamalarına sahip olma

Programlama

İnternet erişim araçları


6.Soru

Sanayi toplumunda endüstriyel örgütlenmenin ekonomik sistem ve askeri teknolojilerden başladığı, daha sonra tüm toplum katmanlarına yerleştiği belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi enformasyon toplumunda yeni toplumsal örgütlemeyi oluşturan başlangıç etmenleridir?


Bilginin üretimi ve iletimi

Yoğun bilgi talebi ve küreselleşme

Küreselleşme ve demokrasi kültürü

Bilgi bombardımanı ve rekabet

Küresel rekabet ve bilgi iletimi


7.Soru

I- Ekran araçları olarak da tanımlanırlar.

II- Görsel programlamada, bir kütüphanedeki grafik bileşenlere verilen isimdir.

III- En çok kullanılan türleri; hava durumu, takvim, not defteri, borsa bilgi çubuğu vs. hazır işlevsel görsel uygulamalardır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?


Mobil uygulama

Widget

Bluetooth

Bulut sistem

GPRS


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çoğu zaman cebe sığabilecek ve ele alındığında farklı birçok uygulamayı gerçekleştirmesi beklenen küçük bilgisayar sistemleridir?


Taşınabilir Teknolojiler

Navigasyon Cihazları

İstemci Sistemleri

Sunucu Sistemleri

Web Sayfaları


9.Soru

  1. İşletim sistemi kullanışlılığı
  2. Rahatlık
  3. Boyut
  4. Yüksek hız
  5. Hafiflik
    Yukarıdakilerden hangileri tablet bilgisayarların tercih nedenlerindendir?


I ve II

II ve III

III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


10.Soru

İşletmeler sosyal ağlarda sundukları küçük uygulamalar ile kullanıcılara kendi ürün ve markaları ile ilgili oyunlar oynatarak ve bu yolla yorum yapmalarını sağlayarak _ _ _ _ _ oluşturmaktadır.

Yukarıda belirtilen ifade içerisindeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse doğru bir tanımlama yapılmış olur?


viral pazarlar

bağlantı veritabanları

bloglar

internet trafiği

imaj değişikliği


11.Soru

Twitter'ın kurucusu aşağıdaki kişilerden hangisidir?


Mark Zuckerberg

Reid Hoffman

Kevin Systrom

Bill Gates

Jack Dorsey