Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Önceden belirlenmiş bir konuyu belirli bir gruba yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel ögeler yoluyla tanıtmak, öğretmek, bilgilendirmek, ikna etmek ya da açıklama yapmak maksadıyla kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir?


Explorer

MS Word

MS Excel

PowerPoint

MS Access


2.Soru

Prezi uygulamasında sunumunuza bilgisayarınızdan fotoğraf, PDF dosyası ya da video ekleyebileceğiniz menü aşağıdakilerden hangisidir?


Insert

Frame

Path

Colors&Fonts

Your Presiz


3.Soru

  1. Taşıma, yanında saklama kolaylığı
  2. Arayüz/İşletim Sistemi kullanışlılığı
  3. Hızlı başlama/kapanma

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kullanıcıların tablet tercih nedenlerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların tablet bilgisayar tercih nedenleri arasında yer almamaktadır?


Taşıma, yanında saklama kolaylığı

Ekonomiklik

Farklı birçok yerde kullanabilme

Hafiflik

Boyut


5.Soru

Çevrim içi ortamlarda bilginin paylaşımı aşağıdakilerden hangisinde mümkün değildir?


Web sayfası
Paylaşım sitesi
Sanal oyun
Windows
Blog

6.Soru

Kullanıcıların verilerine ve programlarına dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir bilgisayarla erişmesine olanak sağlayan bir teknolojiye ne ad verilir?


Cloud sistemi

Edge

Widget

Gps

Wifi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun süre teknoloji kullanmak zorunda kaldığınızda yapabilecekleriniz arasında yer almamaktadır?


Ekrandaki yazı boyutunu artırmak

Cihazı yüzden 35-40 cm. uzak bir mesafede tutmak

Bir kaç dakika aralıklarla ekrandan farklı bir noktaya bakmak

Bilgisayar karşısında göz kırpmadan uzun süre kalmamak

Uzun süre ekrana odaklanmak


8.Soru

Sistemlerde karşılaşılan problemlerin çözülmesine yönelik olarak matematiksel modellerin oluşturulması ve çözümü için kullanılan özellikler hesap tablolarının hangi kullanım alanına girer?


Listeler

Formlar

Finans ve muhasebe sistemleri

Karar destek sistemi

İstatistiksel analiz


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makaleler, tezler, bildiriler, raporlar gibi akademik çalışmalara yönelik belgeleri aramak için geliştirilmiş bir arama motorudur?


Bing tez

Google akademik

Safari bilimsel

Yandex rapor

Mynet bilim 


10.Soru

I. İnternet
II. Mobil sağlık
III. Bankacılık işlemleri
IV. Oyun ve eğlence
Yukarıdakilerden hangileri akıllı cep telefonlarının kullanıcılara daha çok hizmet verdiği alanlardandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin olumsuz etkilerinden biridir?


Sosyal ilişkilerin artması

Makineleşmeyle birlikte işsizliğin azalması

Tarımın modernleşmesi birlikte toprağın zenginleşmesi

Çevre kirliliğinin artması

İnsan sağlığını etkileyecek etmenlerin ortadan kaldırılması


12.Soru

Web siteleri arasındaki bağlantıları, URL’leri, kullanarak İnternet’teki web sitelerini otomatik olarak gezer ve gezindiği Web sitelerinin sayfa içeriklerini saklar.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Web Tarayıcı

Web Robotu

DNS

HTTP

HTML


13.Soru

İnsanlığın varoluşundan bu yana tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkmış olan toplumların kronolojik sırasısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Tarım toplumunu sanayi toplumu takip eder.
Tarım toplumu tarihteki ilk toplumdur.
Sanayi toplumu tarihteki son toplumdur.
Tarım toplumunu bilgi toplumu takip eder.
Bilgi toplumunu sanayi toplumu takip eder.

14.Soru

Yukarıdakilerden hangileri akıllı cep telefonlarının kullanıcılara daha çok hizmet verdiği alanlardandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


15.Soru

Teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, teknoloji ile büyüyen, dijital dili ana dil olarak kullanan, günlük hayatlarındaki işlerinin tamamına yakınını teknoloji ile halleden bir kuşaktan oluşan topluma ne denir?


Sanayi toplumu

Tarım toplumu

Dijital yerliler

Dijital göçmenler

Avcı-toplayıcı toplum


16.Soru

I. İzleme aygıtları
II. Telefonunuzu şarj edecek solar kıyafetler
III. Kendi görünüşünü düzenleyip değiştirebilecek elbiseler
IV. Sağlığınızla ilgili bir tehdidi belirleyip sizi bilgilendirebilecek çoraplar
Yukarıdakilerden hangileri geleceğin potansiyel giyilebilir teknolojileri arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


17.Soru

Dokunmatik ekran ünitesi­, diğer sistem ve devre bileşenler­le şarj edilebilir bi­r bataryayı tek bi­r ünite olarak sunan en küçük ve taşınabilir kişisel bilgisayar türü aşağıdakilerden hangisidir?


Masaüstü bilgisayar

Tablet bilgisayar

Dizüstü bilgisayar

Akıllı telefon

Harici disk


18.Soru

Yukarıdakilerden hangileri akıllı saatlerde kullanılabilen işletim sistemlerindendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


19.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanıma odaklanan belirlenimciliği en iyi açıklar?


Teknoloji kendi­ başına bir etkiye sahip değildir; teknolojinin etki­si kullanıcılara bağlıdır.

Teknolojinin kendisi­ ­insanların teknolojiyi­ kullanma yöntemlerinden daha az öneme sahiptir.

Bireylerin teknoloji kullanım yöntemleri sosyal yapılar tarafından etkilenmekte; sosyal etkileşimler ve yapılar bireysel davranışları belirlemektedir.

Teknoloji­ toplumsal değişimlerin i­ti­ci­ gücüdür ve böylece değişimin i­ç­inde gerçekleşeceği­ ortamı belirlemektedir.

Toplumsal yapıyı ve kültürel değerleri­ teknoloji­ belirlemekte ve değiştirmektedir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin hayatımızdaki yeri ve öneminin artmasıyla birlikte çağımızın yeni hastalıklarından biri olarak gösterilmektedir.


Nomofobi

Barofobi

Limnofopbi

Kriyofobi

Higrofobi