Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük profesyonel sosyal iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır?


Facebook

Instagram

LinkedIn

Youtube

Tumblr


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların tablet kullanmayı tercih etmelerini nedenleri arasında en son sıradadır?


Hızlı başlama

Yüksek hız

Hafiflik

Boyut

Arayüz kullanışlılığı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcıların kendilerini gerçek yaşamlardan farklı olarak istedikleri gibi sunmalarına imkan tanır?


Ütopya
Özçekim
Sosyal belirlenimcilik
Avatarlar
Dijital yerliler

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Akıllı cep telefonlarının kullanımında teknoloji bağımlısı aileler tarafından çevrelerine verilen zararlardan biri değildir?


Çocukları sosyal etkileşimden uzaklaştırması

Çocukların küçük ev kazalarına maruz kalması

Çocukların ihmal edilmesi

Dikkati toplamakta zorlanılması

Çocuklarının sosyalleşmelerine katkıda bulunmakta


5.Soru

Teknolojiyi kullanabilen herkesin coğrafi sınırlar olmaksızın istediği kişilerle iletişim kurabildiği, bilgi paylaşabildiği ve buna bağlı olarak toplumun dönüştüğü görüşüne dayanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Sanal topluluk

Bilgi toplumu

İşbirliği halindeki topluluklar

Ağ toplumu

Dijital topluluk


6.Soru

Uzun süre teknoloji kullanmak zorunda kalındığında aşağıdakilerden hangisini uygulamak doğru olmaz?


Ekrandaki yazı tipi boyutunu arttırmak

Cihazı yüzden 35-40 cm uzak bir mesafede tutmak

Ekran parlaklığını %100 e çıkarmak

Birkaç dakika aralıklarla ekrandan farklı bir noktaya bakmak

Göz kırpmadan uzun süre kalmamak


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternet’in en yaygın kullanılan ve sıklıkla duyduğumuz temel kavramlarından değildir?


HTML,

WWW,

DVS,

URL,

IP,


8.Soru

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim şeklinde bir URL yapısında sunucu adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


https://

anadolu.edu.tr

www.anadolu.edu.tr

acikogretim

anadolu.edu.tr/acikogretim


9.Soru

2003 yılında Reid Hoffman tarafından kurulmuş olan, dünyanın en büyük profesyonel sosyal iletişim ağı olarak tanımlanan, profesyonellerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak daha verimli ve başarılı olmalarını amaç edinen sosyal ağ aşağıdakilerden hangisidir?


LinkedIn

Tumblr

Instagram

Google+

Twitter


10.Soru

Yeterli sayıda insanın, insani duygularla siber alanda kişiler arası ağ kurmak üzere kamusal tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağ içerisinde oluşturdukları toplumsal kümelenmelere ne ad verilir?


Sanal topluluk
Bilgi toplumu
İşbirliği halindeki topluluklar
Ağ toplumu
Dijital topluluk

11.Soru

Bluetooth teknolojisi ile ses ve veri iletimi yapılabilmektedir. 24 mbps’ye kadar veri aktarabilen Bluetooth destekli cihazlar kaç metreye kadar hizmet verebilmektedir?


250 m

200 m

150 m

125 m

100 m


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyada ilk e-mail sisteminin oluştuğu tarihtir?


1970

1972

1973

1980

1983


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2014 yılının en iyi yedi sunum aracı arasında gösterilmiştir?


PowerPoint

Google Sunu

Prezi

VoiceThread

SlideShare


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım devrimi yaşanmasının sebeplerinden olamaz?


İklim değişikliği

Buzulların çekilmesi

Yiyecek stoklarının azalması

Ateşin bulunması

Gereksinim – kaynak dengesinin bozulması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çoğu zaman cebe sığabilecek ve ele alındığında farklı bir çok uygulamayı gerçekleştirmesi beklenen küçük bilgisayar sistemleri olarak tanımlanan taşınabilir teknolojilerden değildir?


Akıllı telefonlar

Tablet bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar

Akıllı gözlükler

Akıllı saatler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint sekmelerinden birisi değildir?


Animasyonlar

Giriş

Tasarım

Gözden Geçir

Yazıtipi


17.Soru

I)Tam ekran tabletler

II)Değiştirilebilir tabletler

III)Hibrit tabletler

a)Fiziksel klavye yoktur

b)Genellikle oyun ve video izleme için kullanılır

c)Ekran klavye üzerine katlanmalıdır

d)Performansı tam ekrana göre daha fazladır

e)Ekran ve klavye birimleri özel bir bağlantı türü ile birleştirilip ayrılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi tablet türleri ve özellikleri ile ilgili doğru bir seçenektir?


I-c

II-e

III-c

I-a

III-b


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, çevresini denetlemeye veya değiştirmeye yönelik geliştirdikleri aletler, araçlar ve gerçekleştirdikleri uygulamalar olarak tanımlanabilir?


Teknoloji
İnternet
Sosyal Paylaşım
Bilgi Toplumu
Ütopya

19.Soru

Teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, teknoloji ile büyüyen, dijital dili ana dil olarak kullanan, günlük hayatlarındaki işlerinin tamamına yakınını teknoloji ile halleden kuşağa ne ad verilir?


Dijital göçmenler

Benlik

İnternet kuşağı

Dijital yerliler

Dijital yabancılar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin bilgi toplumu üzerindeki etkileri olumlu yöndedir?


Otomasyonla üretim
Toplumlar arası sosyal ve kültürel ilişkilerde artış
Savaşların global ölçeğe kadar yayılabilmesi
Çevrenin kirlenmesi
Sanal ortamda uzun süre kalındığında gerçeklikten kopuş