Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde varolan toplum türlerinden biri değildir?


Avcı-toplayıcı toplum
Ekonomik toplum
Tarım toplumu
Sanayi toplumu
Bilgi toplumu

2.Soru

Kişinin kendini algılayış biçimi olarak da ifade edilen ve kişinin kendini nasıl gördüğünü ve kendisine ilişkin değerlendirmelerinin neler olduğunu açıklamakta olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Benlik

Ütopya

Dijital Yerliler

Dijital Göçmenler

Araçlar


3.Soru

İnsanların kırsal yörelerden kentlere göç etmesiyle kentlerdeki işçi nüfusu arttığı; fabrika işçiliğinin artmasıyla sınıf kavgaları yoğunlaştığı toplum aşağıdakilerden hangisidir?


Avcı-Toplayıcı Toplum

Tarım toplumu

Sanayi toplumu

Bilgi toplumu

Ağ toplumu


4.Soru

2011 yılında yürütülen Our Mobile Planet Araştırmasına göre telefon en çok ne yapmak için kullanılmaktadır?


Müzik dinlemek

İnternet erişimi

Arama yapmak

Fotoğraf/video çekmek

Haber okumak


5.Soru

  1. buhar makinesi
  2. döner çıkrık
  3. metalürji

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sanayi devrimine damga vuran alanlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Microsoft PowerPoint ile oluşturulan bir sunuda yazım denetimi yapabilmek, dili değiştirmek veya sunuları karşılaştırmak için kullanılan sekme aşağıdakilerden hangisidir?


Görünüm

Gözden Geçir

Tasarım

Geçişler

Animasyonlar


7.Soru

İnsan bilgisayar etkileşimine verilebilecek en çarpıcı örneklerden biri; 21 yaşında ALS hastalığına yakalanan, sadece sağ yanak kaslarından birini kullanabilen, gözlüğüne monte edilmiş küçük bir alet, yanak kasındaki hareketi kızılötesi yardımıyla bilgisayara aktaran ve bu sayede insanlarla iletişim kurabilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Stephen Hawking

Erving Goffman

David Noble

Thomas More

Jean Baudrillard


8.Soru

İnternetin giderek daha fazla haberdar olan bir dünya düzeni meydana getirmesini McLuhan neye benzetmektedir?


Teknoloji
Ütopya
Sanal Dünya
Avatar
Evrensel köy

9.Soru

İklim ve çevre koşullarının değişkenliği nedeniyle yeni besin kaynakları arayarak ve av hayvanlarını izleyerek, küçük gruplar halinde göçebe olarak yaşayan toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?


Avcı-toplayıcı toplum

Tarım toplumu

Sanayi toplumu

Bilgi toplumu

Teknoloji toplumu


10.Soru

Bir formüle (işleve) hatalı veri türünün parametre olarak girilmesi durumunda hücrede alınacak olan hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


#DEĞER!
#SAYI/0!
#BAŞV!
#YOK
#AD?

11.Soru

Hayatta kalmak için yeni besin kaynakları arayarak ve av hayvanlarını izleyerek, küçük gruplar halinde göçebe olarak yaşayan toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tarım toplumu
Avcı-toplayıcı toplum
Sanayi toplumu
Bilgi toplumu
Savaşçı toplum

12.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?


David Jonassen
Marshall McLuhan
Jürgen Habermas
Jean Baudrillard
David Noble

13.Soru

  1. Ebeveynlerin gerek arabada, gerek parkta ve gerekse evde cep telefonlarını çok yoğun kullanması
  2. 1-5 yaş arasında gelişmekte olan çocukların devinsel ve bilişsel becerileri ile sosyal gelişimlerini etkilemesi
  3. Kullanıcıların telefon veya diğer taşınabilir teknolojilerini kullanırken sırtlarını hafif kamburlaştırması

Yukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangilleri akıllı telefonların yanlış kullanımının getirdiği olumsuzluklardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarının çocuklara yönelik öne sürülen belli başlı olumsuz etkilerinden değildir?


Cep telefonları çocukları diğerleriyle gerçek sosyal etkileşimden uzaklaştırmaktadır.

Cep telefonları çocuklarda görmeyle ilgili sorunlara ve kayıplara neden olmaktadır.

Cep telefonları çocuklarda sorumluluk alma bilincinin gelişememesine sebep olur.

Cep telefonlarını aşırı kullanımı, beyin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Cep telefonları çocukların beden gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyada ilk bilgisayar ağının oluştuğu tarihtir?


1960

1966

1970

1972

1983


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Global Digital Statistic 2014’ün verilerine göre dünya nüfusunun yüzde kaçı kayıtlı cep telefonu kullanıcısıdır?


%93

%83

%73

%63

%53


17.Soru

İş bulmak amacıyla sosyal medya hesabı oluşturmak isteyen birisinin aşağıdakilerden hangisinden hesap açması daha doğru olacaktır?


Google+

Youtube

Tumblr

LinkedIn

Facebook


18.Soru

  1. Bankacılık işlemleri
  2. Mobil sağlık
  3. İletişim ağı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri akıllı cep telefonlarının kullanıcılara hizmet verdiği alanlardandır?


Yalnız I

yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

I-Android

II- Linux

III- Windows

IV- IOS

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tabeltlerde kullanılan işletim sistemleri arasında yer almaktadır?


I ve III

III ve IV

I, III ve IV

II,  III ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

Önümüzdeki yıllarda Taşınabilir Teknolojilerin hangisinde dramatik gelişmeler beklenmektedir?


Tabletlerde
Dizüstü bilgisayarlarda
Cep telefonlarında
Giyilebilir teknolojilerde
Akıllı telefonlarda