Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Diğer siteler, kaynaklar ve kişilere linkler ile bağlantının sağlandığı sosyal medyanın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Topluluk

Bağlantısallık

Karşılıklı konuşma

Katılım

Açıklık


2.Soru

Bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- Bilgi teknolojisi devrimiyle birlikte bilgi toplumuna geçilmiştir. II- Bilgi en önemli sermaye olmuştur. III- Ağ toplumları doğmuştur.


Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve II
I, II ve III

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir teknolojiler arasında yer almaz?


Akıllı cep telefonları

Giyilebilir teknolojiler

Tablet PCler

Dizüstü bilgisayarlar

Modemler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil uygulama paylaşım platformlarından birisi değildir?


Apple AppStore
Android
Google Play
Windows Phone Store
BlackBerry App World

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Facebook sosyal ağ sitesinin kullanımına ilişkin temel bölümlerden birisi olamaz?


Bağlantı Kurma

E-Mail

Profil oluşturma

Zaman tüneli 

Beğen


6.Soru

Veri listelerini filtrelemek başka bir deyişle sınırlamak ya da süzmek hesap tablolarında sıklıkla başvurulan
veri işleme şekilleridir. Bu işlem için veri listesinin tamamı seçilerek gerçekleştirilen "Seçilen alanda yer alan veriye göre filtre özellikleri seçilir" adımından sonra aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Filtreleme türü belirlenir

Filtrelenecek sütuna dönülür

Filtreleme işlemi sonrası sütun başlıklarının sağında beliren oklara basılarak filtreleme seçenekleri görüntülenir.

Filtre değerleri girilir.

Liste girintileri oluşturulur.


7.Soru

Grafikler satır ve sütunlar hâlinde bulunan verileri şekillere dönüştürerek görselleştirilmesini sağlayan
ve kolay bir kullanıma sahip araçlardır. Aşağıdakilerden hangisi grafiklerle ilgili yanlış bir ifadedir?


Sütun grafik ile veri büyüklükleri sütunlar hâlinde oranlanarak görselleştirilir.

Pasta grafik, bir bütünün parçalarının bütündeki oranını göstermek için çizilir.

Sütun grafiğin yatay olarak çizilmesi ile oluşturulan grafik türü çizgi grafiğidir.

Dağılım grafiği, veri serileri arasındaki ilişkilerin gösterilmesi için çizilir.

Değişikliğin büyüklüğünü vurgulamak için kullanılan grafiklere alan grafiği adı verilir.


8.Soru

İnsan ırkı evrimsel başarısını büyük ölçüde neye borçludur?


Alet yapma, kullanma ve yeni kuşaklara aktarmaya
Sosyal Paylaşıma
Benliğin temsiline
Avcı Toplumu olmaya
İnternete

9.Soru

İki dijital ürün arasında, kızılötesi ışınlarla iletilen sinyaller ile sağlanan veri bağlantısına ne ad verilir?


WİDGET

BULUT (CLOUD) SİSTEM

BLUETOOTH

IrDa – INFRARED

MOBIL IP


10.Soru

İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak için belgelerin linklerle birbirlerine nasıl bağlanacaklarını, belge içindeki metin ve resimlerin nasıl yerleşeceklerini belirleyen kod parçalarından oluşan işaretleme dili aşağıdakilerden hangisidir?


PHP

ASP

HTML

XML

JSP


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarının çocuklar üzerindeki olumsuz
etkileri arasında yer almaz?


Cep telefonları çocukları diğerleriyle gerçek sosyal etkileşimden uzaklaştırmaktadır.

Cep telefonları çocuklarda görmeyle ilgili sorunlara ve kayıplara neden olmaktadır.

Cep telefonlarını aşırı kullanımı, beyin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Cep telefonları çocukların beden gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Cep telefonları çocukların zeka gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.


12.Soru

Teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, teknoloji ile büyüyen, dijital dili ana dili olarak kullanan, günlük hayatta işlerinin tamamına yakınını teknoloji ile halleden kuşağa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi toplumu
Ütopyan topluluk
Sanal topluluk
Dijital yerli
Dijital göçmen

13.Soru

World Wide Web (WWW)'in kurucusu kimdir?


Marshall McLuhan

Stanley Milgram

Erving Goffman

Tim O’Reilly

Tim Berners-Lee


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmenin olumsuz bir yönü olarak değerlendirilmez?


Makineleşmeyle birlikte işsizliğin artması
Tarımın modernleşmesiyle toprağın fakirleşmesi
Örgütlenmenin artması
Çevre kirliliğinin artması
Endüstriyel atıkların artması

15.Soru

1998 yılında Sergey Brin ve Lary Page tarafından kurulan arama motoru aşağıdakilerden hangisidir?


Yahoo

Bing

Google

Baidu

DuckDuckGo


16.Soru

Hücre referanslarında satır ya da sütun ifadelerinin önüne koyulan $ işareti kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Bir hücreye formül tanımlamak için kullanılır.

Yazılan formülün işlem sonucunun ilgili hücrede görünmesini sağlar.

İlgili referansın başka sütunlara kopyalandığında üst satıra göre değişmesini sağlar.

İlgili referansın başka sütunlara kopyalandığında alt satıra göre değişmesini sağlar.

İlgili referansın başka sütunlara kopyalandığında sabit kalmasını sağlar.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin olumsuz etkilerinden biri değildir?


Sosyal ilişkilerin artması
Çevre kirliliğinin artması
İnsan sağlığının olumsuz etkilenmesi
Makineleşmeyle birlikte işsizliğin artması
Tarımın modernleşmesiyle toprağın fakirleşmesi

18.Soru

El aletlerinin yerini makinelerin alması hangi toplumda gerçekleşmeye başlamıştır?


Avcı-toplayıcı toplum
Ekonomik toplum
Tarım toplumu
Sanayi toplumu
Bilgi toplumu

19.Soru

I. Fotoğraf makinesi
II. İnternet’e erişim aracı
III. Konuşarak paylaşma aracı
IV. Günlük etkinlikleri düzenleme aracı
Yukarıdakilerden hangileri taşınabilir teknolojilerin kullanım amaçları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


20.Soru

Günümüzde internet bağlantısı için en çok kullanılan bağlantı tekniğine ne ad verilir?


DSL

EDGE

MOBIL IP

ADSL

IMAP