Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sözcük işlemcisi sekmelerinden hangisi belgelere eklenebilir ögelerle ilgili değildir?


Metni Kaydır

Giriş

Ekle

Çizim araçları

Biçim


2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Çömlekçilik, saklama teknolojisi gereksinimi olarak tarım toplumu döneminde ortaya çıkmıştır.

Sanayi Devrimi 18. Yüzyılda meydana gelmiştir.

Çiftçilik ve hayvancılıkla ilgili birçok teknik ve beceriyi tamamlayan teknik becerilerden biri olan dokumacılık sanayi toplumu döneminde ortaya çıkmıştır.

Sosyoekonomik ve teknolojik bi­r dönüşüm olan tarım devrimi­, yiyecek toplama düzeninden yiyecek üretimine geçiş­ ­içermektedir.

İnsanların göçebelikten kurtulup tarım ve hayvancılığa yönelmesiyle yerleşik düzene geçişi tarım toplumu dönemine rastlar.


3.Soru

Dokuma ve çömlekçilik tekniklerinin gelişmesi hangi toplumda anahtar rol oynamıştır?


Avcı-toplayıcı toplum
Ekonomik toplum
Tarım toplumu
Sanayi toplumu
Bilgi toplumu

4.Soru

İlk bilgisayar ağı kaç yılında kullanılmıştır?


1973

1983

1970

1990

1962


5.Soru

İnternet’te Web sitelerinin bulunduğu sunucu bilgisayar ile kullanıcı bilgisayarları arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?


ftp

http

www

URL

Html


6.Soru

Marangozların, sahip oldukları aletleri bir ürün ortaya çıkarma amaçlı kullandıklarını; bu
aletlerin marangozu kontrolü altına almadığını söyleyen, 'Kullanıma Odaklanan Belirlenimcilik' görüşünü savunan eğitim teknoloğu kimdir?


David Jonassen

Peter Drucker

David Noble

Marshall McLuhan

Jürgen Habermas


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de en yaygın kullanılan sosyal ağ sitesidir?


Facebook

Twitter 

Google+ 

LinkedIn 

Instagram


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleceğin potansiyel giyilebilir teknolojileri arasında değildir?


Dahili navigasyon sistemli bisiklet

Akıllı gözlükler

Sarj edilebilecek solar kıyafetler

Kullandığınız teknolojilerin yerini takip edebileceğiniz izleme aygıtları

Kalp atışını kontrol edebilen iç çamaşırları


9.Soru

Selfie sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Benlik
Kendi kendine
Özçekim
Yalnızlık
Teknolojik girişim

10.Soru

Hangisi tarihsel süreçte görülen toplum türlerinden biri değildir?


Avcı-toplayıcı toplum
Tarım toplumu
Sosyal toplum
Sanayi toplumu
Bilge toplumu

11.Soru

İnternet uzayını bölümlemeye, bölümleri adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi sağlamaya yarayan bir sistem aşağıdakilerden hangisidir?


HTML

http

WWW

URL

DNS


12.Soru

Yazar ve gelecek bilimci Marc Prensky, dijital çağda doğup büyüyen genç nesil bireyleri hangi kavramla tanımlamaktadır?


Dijital göçmen

Dijital yerli

Dijital gençlik

Dijital zeka

Dijital nesil


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir teknolojilerden olan cep telefonlarında kullanılan hizmetlerdendir?


SMS

Video Görüşme

Widget

Programlama

Cloud Sistemi


14.Soru

Cep telefonlarının çocuklar üzerine etkileriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I- Sosyal etkileşime teşvik etmektedir. II- Beyin gelişimine olumlu etkileri vardır. III- Beden gelişimini olumsuz etkilemektedir.


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin demokratikleşmeyi olumsuz etkiye sahip bir bakış açısını ifade eder?


Ütopyan
Distopyan
Postmodern
Teknolojik belirlenimcilik
Avatar

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu bilgi bankası işleviyle birlikte vatandaşların internet üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden tek noktadan ve güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla kurulan bir sistemdir?


E-devlet

E-kamu

E-banka

E-posta

E-internet


17.Soru

Akıllı telefonunu genellikle sosyal medya ağlarına bağlanmak ve burada hayatına dair birşeyler paylaşmak için kullanan bir birey büyük bir olasılıkla hangi ülkenin vatandaşıdır?


ABD

Japonya

Türkiye

Polonya

İngiltere


18.Soru

Ekran araçları olarak tanımlanabilen ve görsel programlamada, bir kütüphanedeki grafik bileşenlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


WİDGET

Mobil IP

EDGE

GPRS

WAP


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Linkedin özelliklerinden biri değildir?


İş ilanları

Gruplar

Onaylama Sistemi

Profil

Zaman Tüneli


20.Soru

Teknolojinin toplum veya birey üzerinde etkisi olmadığı ve teknolojinin etkisinin kullanıcılar tarafından belirlendiği görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Ağ toplumu
Sosyal belirlenimcilik
Teknolojik belirlenimcilik
Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
Ütopyan bakış açısı