Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Açık kimliğinizi geçerli bir gerekçeniz olmadıkça gizlemeyiniz, her iletinizde açık kimliğinizin net olarak belli olduğundan emin olunuz." kuralı hangi internet etik kural başlığında yer alır?


Başkalarına karşı saygı
Altyapı ve zamanı verimli kullanma
Biçimsel özen
İçerik ile ilgili özen
Öteki konular

2.Soru

İnternet ile bilgisayar sistemi arasında bir koruma perdesi oluşturarak giriş ve çıkışları denetleyen, izinsiz hareketleri engelleyen ve rapor eden araç hangisidir?


Casus önleyici yazılım

Ağ güvenlik programı

Web güvenlik serftifikası

Antivirüs programı

Kişisel güvenlik duvarı


3.Soru

İnternet ortamında uyulması gereken etik kurallar arasında yer alan "Açık kimliği geçerli bir gerekçe olmadıkça gizlememek ve her iletide açık kimliği net olarak belli etmek" hangi etik kural grubunda yer almaktadır?


Başkalarına karşı saygı
Altyapı ve zemini verimli kullanma
Biçimsel özen
İçerik ile ilgili özen
Diğer konular

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internette karşılaşılan intihal türlerinden değildir?


Bir başka kaynaktan kelimesi kelimesine bilgi almak
Paragraf içindeki anahtar kelimeleri değiştirerek gizlemek
Belli bir kaynaktan hiçbir değişiklik yapmadan bir bölüm almak
Yanlış künye vererek kaynağın orijinaline ulaşılmasını engellemek
Yazarın adı ve kaynak künyesini tam olarak vermek

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pek çok kaynaktan alarak kendine ait gibi göstermektir?


Mevcut yazı

Kendinden aşırma

Fotokopi

Hayalet yazar

Emek tembelliği


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web Konferans sistemlerinin sağladığı genel servislere örnek olarak verilemez?


Görseller üzerinde işaretlemeler yapılabilir.

Eşzamanlı ve sesli görüşme yapılamaz.

Videolar katılımcılarla paylaşılabilir.

Hazırlanan sunular katılımcılarla paylaşılabilir.

Sunumu yapan kişi ekranda notlarını paylaşabilir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha çok kelime işlemci bir programın içinde yer alan virüs türüdür?


Sonra yükleme

İşletim sistemi

Web komut dosyası

Makro

Yazılım bombası


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin üstünlüklerinden biridir?


Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır
Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.
Kaynaktan gelen mesaj istenildiği kadar incelenebilir.
Etkileşimli anlık grup tartışmaları yapılabilir.
Alıcı sayısı iletişim sürecinde engel oluşturmaz.

9.Soru

Bilişim alanındaki suçlarla ilgili olarak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


1 Ocak 2004
1 Haziran 2005
10 Şubat 2012
31 Aralık 2014
15 Ocak 2015

10.Soru

Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi tarihsel gelişimine göre sıralandığında en önce gelir?


Micro işlemcili bilgisayarlar

Yapay zekalı bilgisayarlar

Transistörlü bilgisayarlar

Entegre devreli bilgisayarlar

Mekanik ve elektromekanik bilgisayarlar


11.Soru

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi, iletişimin gerçekleştiği zaman bağlamında diğerlerinden farklıdır?


Skype
Google Hangout
Messenger
Cep telefonu
Web günlükleri

12.Soru

İletişim süreçlerinde mesaj ne demektir?


Karşıya aktarılacak iletilerin kolayca alınmasını ve anlaşılmasını sağlayacak biçimde kodlanması

İletim yöntem ve ortamı

Kaynaktan belli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikri anlatan yazı, ses obje, resim ya da çizim

Kaynaktan alıcıya ulaşan mesaja alıcı tarafından verilen tepki

İletişim sürecinin sağlıklı biçimde işlemesini güçleştiren her tür engel


13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilgisayar sistemi birimleri içerisinde yer almaz?


Donanım

Kullanıcılar

İşletim sistemi

Uygulama programları

Sistem yazılımları


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web Konferans sistemlerinin sağladığı genel servislere örnek olarak verilemez?


Görseller üzerinde işaretlemeler yapılabilir.

Eşzamanlı ve sesli görüşme yapılamaz.

Videolar katılımcılarla paylaşılabilir.

Hazırlanan sunular katılımcılarla paylaşılabilir.

Sunumu yapan kişi ekranda notlarını paylaşabilir.


15.Soru

Ulusal dağıtım vizyonu çerçevesinde, TÜBİTAK’ ta hazırlanıp geliştirilen Linux temelli ilk ulusal işletim sistemi hangisidir?


Unix
MacOS
Android
Pardus
Elite

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kullanıcıların webde gezindiği adresleri belirler ve bu adresleri belirli bir merkezle paylaşarak, sisteme gereksiz reklam gönderilmesine neden olur?


Solucan

Antivirüs

Truva atı

Casus yazılım

Virüs


17.Soru

İletişim süreci dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Kitap
Gazete
Dergi
Resim
Televizyon

18.Soru

İşletim sistemlerinin gelişimini tarihsel bir süreçte ele aldığımızda kaç dönemden söz edilebilir?


2

5

6

3

4


19.Soru

Aşağıdaki bilişim güvenliğinin temel ilkelerinden hangisi sisteme ve veriye istenilen an ulaşılması ile ilgilidir?


Bütünlük

Hız

Gizlilik

Erişilebilirlik

İzlenebilirlik


20.Soru

Bir bilgisayarı oluşturan ekran, işlemci, bellek, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı ve benzeri elemanlar gibi fiziksel parçaların geneline ne ad verilir?


Bilgisayar donanımı
Bilgisayar yazılımı
Bilgisayar programı
Bilgisayar sistemi
Bilgisayar teknolojisi