Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet ile bilgisayar sistemi arasında bir koruma perdesi oluşturarak giriş ve çıkışları denetler, izinsiz hareketleri engeller ve rapor eder?


Antivirüs programı
Casus önleyici yazılım
Ağ güvenlik programı
Web güvenlik serftifikası
Kişisel güvenlik duvarı

2.Soru

Gönüllü kişiler ile firmaların ortaklaşa geliştirdiği açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin en önemli özelliği hangisidir?


Kullanımları lisansa tabi değildir.
Zaman içerisinde piyasaya farklı sürümleri sunulmuştur.
Özgür ve ücretsiz (teknik destek hariç) işletim sistemleridir.
Kullanım eğilimine karşın yine de düşük bir pazar payına sahiptirler.
İnsan-temelli modüler bir yapıya sahiptirler.

3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi MacOs sisteminde, sistem genelindeki donanım ve yazılıma ilişkin ayarların kontrol merkezi işlevini görmektedir?


MacOS Gezgini

Etkin Uygulama Menüsü

Dock

Sistem Tercihleri

Bildirim Alanı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternette kaynak göstererek yapılan intihal türüne bir örnektir?


Mükemmel Suç
Kendinden Aşırma
Fotokopi
Emek Tembelliği
Mevcut yazı

5.Soru

Aşağıdaki sorulardan hangisi İnternette güvenilir bilgiye ulaşmak için sorulan sorulardan biri değildir?


Farklı kaynaklar ulaşılan bilgiyi doğruluyor mu?

Bilgiler yeterince güncel mi?

İçerikte yer alan bilgiler güvenilir referanslar içeriyor mu?

İçeriği denetleyen bir kurul ya da editör var mı?

İçerik herkese açık mı?


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın temel bileşenlerinden birisi değildir?


Kullanıcı
Sistem yazılımı
Açık kaynak kodu
Donanım
Uygulama yazılımları

7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kişilerin bir takım sembolik jestler ve hareketleri de kullanarak, İnternet üzerinde sanal bir toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlamasına, İnternet teknolojilerini kullanarak diğer insanlarla iletişim ve etkileşim içine girmesine, paylaşmasına ve dolayısıyla kendilerini ifade etmesine olanak tanıyan ağlardır tanımını ifade etmektedir?


İnternet ağı

Bilişim ağı

Sosyal ağ

Kurumsal ağ

Kültürel ağ


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi III. nesil işletim sistemlerine ilişkin doğru bir ifadedir?


Transistörlü bilgisayarlarda kullanılmıştır.
ENIAC bilgisayarı için ilk olarak geliştirilmişlerdir.
1980-1990 yılları arasındaki dönemde kullanılmıştır.
Çoklu programlama özelliğini desteklemektedirler.
1940-1955 yılları arasındaki dönemde kullanılmıştır.

9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eşzamanlı iletişimin üstünlüklerinden birisi değildir?


Alıcının aynı zamanda kaynakla bir arada olması gerçek, yüz yüze iletişim ortamı hissiyatı yaratır.
Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir.
Alıcı davranışlarına göre içeriğe müdahale edilebilir ve anlık olarak düzenlenebilir.
Etkileşimli anlık grup tartışmaları yapılabilir.
Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.

10.Soru

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dolandırıcılıktan kaçınmaya yönelik yaptığı uyarılar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi güvenliği tehlikeye atacak bir davranış olarak değerlendirilebilir?


Telefonda arkadaşla banka kartı bilgilerinin paylaşılması
Halka açık yerlerde telefonda yüksek sesle konuşulması
Arkadaşın telefon numarasının izin almadan başkasıyla paylaşılması
Telefonda doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin verilmesi
Telefonda uzun süre ve geç saatlerde konuşulması

11.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilgisayar sistemi birimleri içerisinde yer almaz?


Donanım

Kullanıcılar

İşletim sistemi

Uygulama programları

Sistem yazılımları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, tarihsel gelişimine göre V. nesil bilgisayarlardır?


Mekanik ve Elektromekanik Bilgisayarlar
Mikroişlemcili Bilgisayarlar
Vakum Tüplü Bilgisayarlar
Yapay Zekalı Bilgisayarlar
Entegre Devreli Bilgisayarlar

13.Soru

I- SkypeII- Google HangoutIII- Messenger Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Web konferans sistemleri aracılığı ile gerçekleştirilen iletişim süreçlerine örnek olarak gösterilebilir?


Yalnız I
Yalnız III
I, II
II, III
I, II, III

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mesleki alanlarda ‘uyulması gereken doğrular veya kurallar’ biçimine verilen isimdir?


Etik
Ahlak
Bilişim
Teknoloji
Bilgisayar

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini için doğru bir ifade değildir?


Temelde mobil ve masaüstü işletim sistemleri aynı işi görürler.

Bilgisayarın en önemli sistem yazılımıdır.

Tüm kontrol sistemlerinde bulunur.

İşletim sistemi belleğin tutuğu bilgileri izler.

Sistemin genel işlerini kontrol eden ve düzenleyen yazılımdır.


16.Soru

Kullanıcının izni veya bilgisi olmaksızın sistemin işleyişini değiştiren ve kendisini diğer program veya dosyaların içinde gizleyen programlar, kötü amaçlı yazılım türlerinden hangisini kapsamaktadır?


Virüsler

Solucanlar

Truva atı

Çöp e-posta

Casus yazılımlar


17.Soru

Sistem ve verilerin orijinal hali ile saklanması bilişim güvenliği ilkelerinden hangisini kapsamaktadır?


Gizlilik

Güvenilirlik

Bütünlük

İzlenebilirlik

Kimlik sınaması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biridir?


Teknoloji
İletişim
Konferans
Sohbet
Kanal

19.Soru

Kaynak ve alıcının aynı zaman diliminde bulunduğu iletişim sürecinde karşılıklı etkileşimini sağlayan, mesaj ve geribildirimlerin anında değişimine yardımcı olan ortamlara ne ad verilir?


Eşzamanlı iletişim araçları
Eşzamansız iletişim araçları
Eşzamansız uzaktan iletişim araçları
Eşzamanlı uzaktan iletişim araçları
Geribildirim araçları

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi antivirüs ve casus önleyici yazılımların özelliklerinden biri değildir?


Bilgisayar sistemine bulaşan kötü amaçlı yazılımları bulur, siler veya etkisiz duruma getirir.

Kullanıcıların sistemdeki kişisel verilerini paylaşır.

Kullanıcının bilgisayarındaki işletim sisteminin düzgün ve güvenilir çalışmasına yardım eder.

Kullanıcının sistemdeki e-posta hesabından gelebilecek kötü amaçlı yazılımlara karsı sistemi korur.

Kullanıcının dosya ve belge alış-verişleri için sisteme taktığı harici belleklerden sisteme sızabilecek kötü amaçlı yazılımları engeller.