Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerinden farklıdır?


Telefon
Kitap
Dergi
Televizyon
Broşür

2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi matematik ve bilgisayar bilimlerinde bir işi yapmak veya bir problemi çözmek için başlangıcından sonuna kadar ayrıntılı biçimde yazılan işlemler/ yollar kümesinin tanımıdır?


Algoritma

Bildirim alanı

Yapay zekâ

Denetim masası

Transistör


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kullanıcıların webde gezindiği adresleri belirler ve bu adresleri belirli bir merkezle paylaşarak, sisteme gereksiz reklam gönderilmesine neden olur?


Solucan

Antivirüs

Truva atı

Casus yazılım

Virüs


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Yazılım bombaları"nın yol açtığı etkidir?


Çalışan programlar bozulabilir, kullanılmaz hale gelebilir, sabit diskte bulunan veriler silinebilir.
Bilgisayarın tüm işlemleri ve programların çalışması yavaşlar, sistemden veri kayıplarına neden olabilir.
Sistem dosyalarına zarar verir, kullanıcıları yanıltır ve verilerin izinsiz paylaşımına neden olur.
Kişisel bilgileri, şifreleri, hesaplarınıza ait bilgileri istenmeyen kişilerle paylaşabilir.
Belirli bir zaman diliminde veya farklı şartlar oluştuğunda etkinleşip, sistemdeki dosyaları siler.

5.Soru

Mobil işletim sistemlerinde, İşletim sistemi, uygulama programlarının belirli bir sıra ve sürede çalıştırılmasını planlar. Tıpkı bir zaman çizelgesi gibi programların önceliklerini belirler ve yönetir. Bu aşağıdakilerden hangi işlevinin görevidir?


Çoklu Görev

Zaman Uyumlama/ Paylaşımı İşlevi

Bellek Ayırma ve Yönetimi

Giriş/ Çıkış Birimleri Yönetimi

Koruma ve Güvenlik


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Teknolojinin yardımıyla genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zarar verilmesine ne denir?


Bilişim suçu

İntihal suçu

Veri suçu

Etkileşim suçu

Kopyalama suçu


7.Soru

Genel olarak iletim yöntem ve ortamını (medya) içeren, İletileri sözlü, sözsüz, durağan ya da hareketli görseller biçimlerinde ve farklı yakın ya da uzaktan iletişim ortamları kullanılarak aktarabilen olgulara ne ad verilir?


Kaynak
Mesaj
Alıcı
Kanal
İletişim

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Frost & Sullivan firması tarafında gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda elde edilen verilerden biridir?


Web konferans sistemlerini, alt düzey firmalar kullanmaktadır.
Web konferans sistemlerinin, firmanın satışları üzerinde etkileri %80 civarındadır.
Web konferans sistemlerinin, firmanın büyümesi üzerindeki etkileri önemsiz seviyelerdedir.
Web konferans sistemlerinin, firmanın karı üzerinde etkileri %90 seviyelerindedir.
Web konferans sistemlerini, üst düzey firmalar kullanmaktadır.

9.Soru

Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir işletim sisteminin "bildirim alanında" yer alabilecek bilgilerdir?


I, II, III
II, III,V
I, III, IV
I, IV, V
I, II, IV

10.Soru

Bilişim güvenliğinin temel ilkeleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmektedir?


Bilgi, Hizmetler ve Bütünlük
Veri, Gizlilik ve Hizmetler
Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik
Bütünlük, Erişilebilirlik ve Veri
Veri, Erişilebilirlik ve Hizmetler

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dosya silme yöntemlerinden biri değildir?


Dosyayı seçerek, tutup çöp kutusuna taşıma

Fareyle sağ tıklayıp sil seçeneğini seçme

Dosyayı seçip klavyedeki Del tuşu ile silme

Ctrl+Fn tuşlarına anında basarak taşıma

Kes/yapıştır ile çöp kutusuna taşıma


12.Soru

Uygulamalara Hızlı Erişim Menüsü (Dock) hangi işletim sisteminde bulunur?


Windows

Linux

Mac OS

Pardus

GNU


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişime örnek olabilir?


Mektup yazmak

Telgraf çekmek

Roman yazmak

Belgesel programı izlemek

Mahkeme duruşması


14.Soru

Açık kaynak kodlu yazılımlar  için aşağıdakilerden hangisi uygun bir ifade değildir?


Kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü verir.

Kodlarına herkes erişebilir.

Geliştirilmeye açıktır.

Parasız satılmazlar.

Pardus örnek olarak verilebilir.


15.Soru

İletilerin sözlü, sözsüz, durağan ya da hareketli görseller biçiminde aktarılması iletişimin temel unsurlarından hangisini kapsamaktadır?


Mesaj
Kaynak
Kanal
Alıcı
Geribildirim

16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi işletim sistemi ve uygulama programları arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlar?


İşletim sistemi, uygulama programlarının belli bir sıra ve sürede çalıştırılmasını organize eder
İşletim sistemi, uygulama programları için yeterli sistem kaynağını ayırır
İşletim sistemi, uygulama programları için sabit disk veya işlemci üzerinde yer ayırır.
İşletim sistemi, uygulama programları adına aygıtların kullanımı için ayrılmış mekanizmaları düzenler.
İşletim sistemi, uygulama programlarının belli bir düzen içinde çalışmasını sağlar

17.Soru

Hangi kurum Başkalarına karşı saygı, altyapı ve zamanı verimli kullanma, biçimsel ve içerik ile ilgili özen ve diğer konular başlıkları altında İnternette iletişim ve etik kurallarını ortaya koymuştur?


Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Bilişim Enstitüsü

Türkiye Bilişim Derneği

Türkiye Bilişim Vakfı

Yükseköğretim Kurulu


18.Soru

Bir bilgisayar kullanıcısı sosyal ağları kullanarak bir kişiyle ilgili yorum yaparken hakaret ediyor. Bu durum Türk Ceza Kanunun bilişim sistemleri ile işlenebilecek suç tipleriyle ilgili düzenlemelerinden hangisinde yer almaktadır?


Hürriyete karşı suçlar
Şerefe karşı suçlar
Özel hayata karşı suçlar
Genel ahlaka karşı işlenen suçlar
Hayatın gizli alanına karşı suçlar

19.Soru

Açık kaynak kodlu yazılımlar için aşağıdakilerden hangisi uygun bir ifade değildir?


Kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü verir.

Kodlarına herkes erişebilir.

Geliştirilmeye açıktır.

Parasız satılmazlar.

Pardus örnek olarak verilebilir.


20.Soru

Ulusal Açık Ders Malzemeleri (UADM) adıyla başlatılan proje hangi kurum tarafından başlatılmıştır?


Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Massachusetts Institute of Technology'de (MlT)