Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisitelif haklarının belirli bölümlerinden yazarı tarafından belirtilen koşullar altında feragat edilmiş çalışmalardaki telif türüdür?


Özgür telif
Telif serbestisi
Telif hakkı
Creative Commons Lisansı
Bilişim etiği

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biridir?


Teknoloji
İletişim
Konferans
Sohbet
Kanal

3.Soru

Anlık sohbetler esnasında büyük harflerle yazmak ne anlamına gelmektedir?


Karşımızdaki kişiyi sevmemek
Karşımızdaki kişiyi red etmek
Karşımızdaki kişiyi protesto etmek
Karşımızdaki kişiye tavsiyede bulunmak
Karşımızdaki kişiye bağırmak ya da kızmak

4.Soru

Ülkemizde İnternet kullanırken insanların kendi hakları ve diğerlerinin hakları adına uyulması gereken etik kurallar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yayınlanmıştır?


Türkiye Bilgi İşlem Kurumu
Türkiye Bilişim Vakfı
İnternet Etiği Kurumu
Türkiye Bilişim Derneği
Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu

5.Soru

I- Anlaşılmaya mesajlar anlık olarak kaynağa geri bildirim ile iletilebilirII- Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilirIII- Alıcı davranışlarına göre içeriğe müdahale edilebilir ve anlık olarak düzenlenebilirIV- Etkileşimli anlık grup tartışmaları yapılabilirYukarıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin üstünlükleri arasında yer almaktadır?


I, II
I, II, III
I, III, IV
I, III
I, II, III, IV

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcının izni veya bilgisi olmaksızın sistemin işleyişini değiştiren ve kendisini diğer program veya dosyaların içinde gizleyen programlardır?


Çöp e-Posta
Casus Yazılımlar
Truva Atları
Solucanlar
Virus

7.Soru

I- Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yokturII- Alıcıda yalnızlık hissiyatı oluşturabilirIII- Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamazYukarıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin sınırlılıkları arasında yer almaktadır?


I, II
I, III
Yalnız I
Yalnız II
I, II, III

8.Soru

Herhangi bir ağ üzerinde bir programı veya bir bilgiyi aynı anda farklı birçok kullanıcıya, sisteme paylaştıran ve dağıtan donanım veya yazılıma ne ad verilir?


Uygulama

Metin işleme

İnternet

Sistem

Sunucu


9.Soru

Silinen dosya ve/veya klasörlerin geçici olarak depolandığı yere ne ad verilir?


Saklama deposu
Çağrı Kutusu
Yedekleme klasörü
Depolama alanı
Geri Dönüşüm Kutusu

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin üstünlüklerinden biridir?


Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir.

Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.

Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilir.

Kaynaktan gelen mesajın istenildiği kadar incelenmesine olanak sağlar.

Alıcı mesajla aynı ortamda olmak zorunda değildir.


11.Soru

"Her zaman yanıtladığınız iletinin konu başlığını koruyarak yanıt veriniz." ifadesi internet etiği ile ilgili konulardan hangisini kapsamaktadır?


Başkalarına karşı saygı
Altyapı ve zamanı verimli kullanma
Kişisel hakların korunması
Biçimsel özen
İçerik ile ilgili özen

12.Soru

I. Yetersiz GizlemeII. Yanlış BilgilendirmeIII. Hayalet YazarIV. Fazla Mükemmel AlıntıV. Emek TembelliğiYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kaynak göstermeden yapılan intihallerdendir?


I-II-III
II-III-IV
I-II-IV
I-III-V
II-IV-V

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır?


Çevresel aygıtlar
Donanım
Yazılım
Sözcük İşlemci
Kasa

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bilgisayarların olmadığı, halka açık bilgisayarların kullanıldığı durumlarda seçilmesi gereken sohbet istemcisidir?


Tekli Protokol
Çoklu Protokol
Web Tabanlı
Kurumsal İstemcisi
Mobil İstemcisi

15.Soru

“Mesleki alanlarda uyulması gereken kurallar” olarak ifade edilmekte olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bilişim
Etik
Ahlak
Hukuk
Hata

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Skype'nin özellikleri arasında yer almamaktadır?


Anlık iletişim sağlar.
İşitsel iletişim kurulabilir
Metin tabanlı iletişim kurulabilir
Sadece eşzamansız iletişim kurulabilir.
Görsel iletişim kurulabilir

17.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Antivirüs ve güvenlik duvarı programları için yanlıştır?


Sistemin tam anlamıyla korunması için ikisi ayrı olarak çalışmalıdır.

Güvenlik duvarı bilgisayar sistemine giren ve çıkan verileri denetler.

Antivirüs programı sistemi ve bileşenlerini belirli aralıklarla denetler.

Antivirüs yazılımıyla kişisel güvenlik duvarı aynı şeylerdir.

Antivirüs programı gerektiğinde bulunan kötü amaçlı yazılımı silebilir.


18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulama yazılımlarının çalışması için gerekli altyapıyı oluşturan yazılımlardır?


Uygulama yazılımları

Metin işleme yazılımları

Medya oynatma programları

Sistem yazılımları

İnternet tarayıcıları


19.Soru

Uygulamalara Hızlı Erişim Menüsü (Dock) hangi işletim sisteminde bulunur?


Windows

Linux

Mac OS

Pardus

GNU


20.Soru

I- KaynakII- Mesaj ya da iletiIII- Alıcı IV- KanalYukarıdakilerden hangileri iletişim sürecinin temel unsurlarındandır?


I, II
II, III
I, II, IV
I, III, IV
I, II, III, IV