Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın temel bileşenlerinden biri değildir?


Sistem yazılımı

Kamera

Donanım

Kullanıcı

Uygulama yazılımları


2.Soru

E- ticaret yapan kurumların, kredi kartı bilgileri ile kişisel bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak amacıyla yaygın olarak kullandıkları yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?


SSL ve SET Standartları
Antivirüs Yazılımları
Güvenlik Duvarları
Casus Önleme Yazılımları
Truva Atları

3.Soru

I- e-postaII- DropboxIII- Web günlüğü (Blog)IV- SkypeYukarıdakilerden hangisi eşzamansız iletişime örnek olarak gösterilebilir?


I, II
I, III
I, II, III
I, II, III, IV
III, IV

4.Soru

Uzaktan yürütülen bir derste, öğretmen öğrencilerin derse aktif katılımını zorunlu kılmaktadır. Buna göre internet ortamında tartışmalar yürütmekte, öğrencilerden gelen geribildirimlere yanıt vermekte ve yanlışlıkları düzeltmektedir. Ders sürecinde öğretmen sesli yazılı ve görüntülü medya türlerini işe koşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?


Öğretmen eşzamanlı iletişim araçlarını kullanmaktadır
Öğretmen eşzamansız iletişim araçlarını kullanmaktadır
Ders kalabalık bir grupla yürütülmektedir
Ders anlatımlarında web konferanslardan yararlanılmaktadır
Öğretmen iletişim sürecinde farklı türde mesajlardan yararlanmaktadır

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-ticarette güvenliğin sağlanması için kullanılan standartlardan biridir?


DNS

e-Commerce

SSL

VRB

ZİP


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim güvenliğinin ilgilendiği alandır?


Bilişim teknolojilerinin ve bu ortamlardaki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve sürekliliğinin korunması
İnternet üzerinde bilişim teknolojileri yoluyla kimlik hırsızlığının engellenmesi
Sosyal ağlarda sanal zorbalık yaprak diğerlerini korkutanların kimliklerinin açığa çıkarılması
Bilişim teknolojilerini kullanarak herhangi bir bulut ortamda depolanan verinin güven içinde saklanması
Bireylerin İnternet üzerinden etkileşimlerini ve paylaştıkları güvenle karşı tarafa iletilmesinin sağlanması

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paragraf içindeki anahtar kelimeleri değiştirerek gizlemektir?


Yetersiz gizleme

Kendinden aşırma

Fotokopi

Hayalet yazar

Emek tembelliği


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisii sosyal ağlardan uyulması gereken etik ilkelerden biri değildir?


Gereksiz dosyaları eklemeyin.
Küçük ve özel diyalogları gizli tutun, başkaları okumasın.
Özel günlerinizi ve kutlamalarınızı gizli tutun.
Bir kimsenin haberi olmadan kişinin resmini etiketlemeyin.
Bilgisayarı yalan bilgiyi yaymak için kullanmayın.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Facebook kullanırken bilmemiz gereken kuralardan bir değildir?


Sizi siz gibi gösteren bir profil resminiz mutlaka olsun
Yakın arkadaşlarımızın resimlerini haberi olmadan da etiketleyebiliriz
Sohbet ederken mutlaka zamanı olup olmadığını sormalıyız
Karşı cinsten tanımadığımız insanları rahatsız etmemeliyiz
Profil sayfasına gereksiz link atmamalıyız

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişim araçlarına örnektir?


Tartışma forumları
Bulut depolama
E-posta
Slayt gösterisi
Web konferans

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin sınırlarından biri değildir?


Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur.

Bireysel farklılıklara göre kişiye özel yaklaşımın sergilenmesi oldukça güçtür.

Alıcıda yalnızlık hissiyatı oluşturabilir.

Alıcı sayısının artması iletişim yöntemini güçleştirir.

Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz. İçeriğin işlenmesi sürecinde alıcıda oluşan yanlış algılar anlık olarak düzeltilemez.


12.Soru

Aşağıdaki anlık sohbet araçlarından hangisinin diğerlerine göre daha güncel ve yaygın olması söz konusudur?


Yahoo Messenger
WhatsApp
MSN Messenger
ICQ
AIM

13.Soru

Aşağıdakilerden hukuk düzeninin temelindeki normlardan değildir?


Hak

İletişim

Özgürlük

Adalet

Eşitlik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, donanım sanayinin mobil araçları tasarlamak için ilk olarak yaptığı en önemli iştir?


İnternet'i hızlandırdılar.
İnnovasyon çalışmalarına ağırlık verdiler.
Cihazların görünümüne önem verdiler.
Mikroişlemcileri ve çevre birimlerinin boyutlarını azalttılar.
İşbirliğinde bulundular.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğinin kapsamı alanındaki konulardan birisidir?


İnternette gizlilik
İnternet erişimi ve kullanımı
Dosya paylaşımı, bilgisayar korsanlığı
Sanal ortamda maddi zarar verme
İnternette ifade özgürlüğü

16.Soru

E-ticaretteki en önemli güvenlik sorunu nedir?


Kredi kart limitlerinin yüksek olması

Kişisel bilgilerin paylaşılması

Alıcı ve satıcının yüz yüze olmamaları

Satın alınan ürünlerin bekleneni karşılamaması

Ürünlere ederinden fazla ücret ödenmesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız uzaktan iletişimin sınırlılıklarındandır?


Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz.
Bireysel farklılıklara göre kişiye özel yaklaşımın sergilenmesi oldukça güçtür.
Alıcıda yalnızlık hissiyatı oluşturabilir.
Alıcı sayısının artması iletişim yönetimini güçleştirir.
Alıcının gelen mesajı anlamlandırmada yaşadığı eksikliklerinin anlık olarak fark edilmesi gerekir.

18.Soru

"Sistemi kullanan veya veriyi paylaşan taraflar, olması gereken kişiler mi?" sorusuna yanıt verilebilen güvenlik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Gizlilik
Bütünlük
Erişilebilirlik
İzlenebilirlik
Kimlik Sınaması

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mac OS işletim sisteminde masa üstü menü çubuğu içerisinde yer almaz?


Apple menü

Etkin uygulama menüsü

Bildirim alanı

Dock

Arama kutusu


20.Soru

Ofis masasını, bilgisayar terimlerinden hangisi olarak düşünebiliriz?


Donanım
Yazılım
İşletim Sistemi
Masaüstü
Bellek