Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin üstünlüklerindendir?


Alıcı mesajla aynı ortamda olmak zorunda değildir. Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahilolabilirler.
Alıcının aynı zamanda kaynakla bir arada olması gerçek, yüz yüze iletişim ortamı hissiyatı yaratır.
Kaynaktan gelen mesaj istenildiği kadar incelenebilir.
Alıcı sayısı engel oluşturmaz.
Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla anlık sohbet hesabı olanların seçmesi gereken sohbet istemcisidir?


Web Tabanlı

Kurumsal İstemcisi

Tekli Protokol

Çoklu Protokol

Mobil İstemcisi


3.Soru

Bilgisayarınıza zararlı bir yazılımın bulaştığını belirlediğinizde aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekmektedir?


Günlük sistem taraması yaptırın.

Program güncellemelerini yapın.

Sistemdeki program, bilgi ve verilerinizi yedekleyin.

Bilgisayarınızdaki tüm etkinlikleri durdurup anti virüs programının yönlendirmelerine uyun.

Anti virüs programı kurun.


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, antivirüs ve casus önleyici yazılımların genellikle kullanıcılara sağladığı yararlar içerisinde tam doğru bir tanım olarak yer almaz?


İnternet sitelerinden kullanıcıların sistemlerine bulaşmak isteyen virüs, solucan, truva atı, casus yazılım gibi kötü amaçlı yazılımların sisteme sızmalarını engeller.

Bilgisayar sistemine bulaşan kötü amaçlı yazılımları bulur, siler veya etkisiz duruma getirir.

Kullanıcının sistemdeki e-posta hesabından gelebilecek kötü amaçlı yazılımlara karşı sistemi korur.

Kullanıcının bilgisayarındaki işletim sisteminin performansını artırarak virüslerin zarar vermesini imkânsız hale getirir.

Kullanıcıların sistemdeki kişisel verilerini korur.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı iletişimin üstünlüklerinden biridir?


Alıcı sayısı iletişim süreci için engel değildir.
Kapsamlı içeriklerin sunulması için uygundur.
Alıcı mesajla aynı ortamda olmak zorunda değildir.
Geribildirim için geniş bir zaman vardır.
İçeriğe müdahale edilebilir.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?


Mesaj
İleti
Geribildirim
Teknoloji
Kanal

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini için doğru bir ifade değildir?


Temelde mobil ve masaüstü işletim sistemleri aynı işi görürler.

Bilgisayarın en önemli sistem yazılımıdır.

Tüm kontrol sistemlerinde bulunur.

İşletim sistemi belleğin tutuğu bilgileri izler.

Sistemin genel işlerini kontrol eden ve düzenleyen yazılımdır.


8.Soru

Mobil işletim sistemlerinin Pazar payı incelendiğinde, hangi yıllar arasında Android işletim sistemlerinin iOS işletim sistemlerinin öne geçtiği görülür?


2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternette etik dışı davranışların/intihallerin nedenlerindendir?


Zaman yetersizliği
Not kaygısının olmaması
Etik davranışlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olma
Derslerin önemsenmesi
Sosyal hayatın çok yoğun olmaması

10.Soru

I. Sadece yazacağınız konuya odaklanın.II. Size sorulan soruları mutlaka cevaplandırın.III. Bir kimsenin haberi olmadan kişinin resmini etiketlemeyin.IV. Küçük ve özel diyalogları gizli tutun, başkaları okumasın.V. Hiç bir blog yazısında yazarı ve yazılanları aşağılamayın.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri e-Posta kullanırken bilinmesi gereken kurallardandır?


III-V
II-IV
I-II
I-V
II-III

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Unutulan dipnot
Yanlış bilgilendirme
Fazla mükemmel alıntı
Hayalet yazar
Becerikli atıf yapma

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimidir?


Bilişim

İletişim

Etkileşim

Etik

Bilgi


13.Soru

Açık eğitsel kaynak alanındaki çalışmalar ilk olarak ne zaman başlamıştır?


1990
1995
2000
2005
2010

14.Soru

Her türlü mal ve hizmetin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler aracılığı ile satın alınmasını ve satılmasına ne denir?


E-Konaklama
E-Mağza
E-Pazaralama
E-Ticaret
E-Reklam

15.Soru

"Kendileri birer program olan ve genellikle çalışabilir programlara bulaşıp, onlara yerleşen ve oradan yayılan virüslerdir." tanımı hangi virüs türleri için kullanılmaktadır?


Ön yükleme virüsleri
Dosya sistemi virüsleri
Makro yazılım virüsleri
Web komut dosyası virüsleri
Ağ virüsleri

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün dolandırıcılıklardan kaçınmak yaptığı uyarılardan biri değildir?


Uzun konuşmalardan kaçınılmalı, hatlar uzun süre meşgul edilmemelidir
Adli merciler hiçbir şekilde vatandaştan para talep etmez.
Hiç kimseye banka kartı ve kimlik bilgileri verilmemelidir.
Sigorta şirketlerinin adını kullanarak, sağlık sigortasını yeniletmek amacıyla para talebinde bulunan şahıslara inanılmamalıdır
Hediye kazandınız, hesabınızda bloke var, sigorta ya da vergi borcunuz var gibi beyanlara itibar edilmemelidir

17.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanal ortamda e-posta kullanırken bimeniz gereken kurallar açısından tezatlık yaratmaktadır?


Yazılması geken konu ne ise ona odaklanılarak yazılması gerekmektedir.
Karşınızdaki kişi sizi görmüyor. Bu nedenle yazılan yazıda noktalama işaretlerini doğru kullanın ki sizin önem verdiğini noktaları anlasın.
Tüm soruları cevaplandırmak yerine sadece önemli olanları cevaplandırın.
Gelen e-postaları mümkün olan en kısa sürede cevaplandırın. Yapamıyorsanız otomatik mesaj gönderimi seçeneğini kullanın.
Gereksiz dosya eklerinden kaçının.

18.Soru

Bilişim güvenliğinin temel ilkeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ve tam olarak verilmiştir?


Gizlilik-İzlenebilirlik

Gizlilik-Bütünlük

Bütünlük-Erişilebilirlik

Gizlilik- Erişilebilirlik-İzlenebilirlik

Gizlilik-Bütünlük-Erişilebilirlik


19.Soru

Windows Gezgini nedir?


Çeşitli programlara ait, metin, ses, resim, çizim, görüntü gibi verilerin saklandığı bileşenlerdir.
Bilgisayarda bulunan programlar ve dosyaları bir araya getirerek oluşturulan gruplardır.
Bilgisayarda yerel ve ağdaki program, klasör ve dosyaları görüntülemek, kullanmak ve değiştirmek için yararlanılan araçtır.
Görev çubuğunun sağ köşesinde bilgisayarı açtığınızda aktif hale gelen yerleşik uygulamalar alanıdır.
Masaüstünde ekranın alt tarafı boyunca uzanan bölümdür.

20.Soru

I. Öğrenenlerin not kaygısıII. Sosyal hayatın yoğunluğuIII. Etik dışı davranışlarla ilgili bilgisizlikIV. Yetersiz ceza V. Etik ihlallerin önemsenmesiYukarıdaki verilen durumlar incelendiğinde etik dışı davranışların nedenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Yalnız I ve III
I, II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV
II, III, IV ve V