Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telif hakkı alınmış tüm ürünlerin (yazı, resim, video vb.) üzerindeki hakların ve sınırlamaların kaldırıldığını ifade eder?)


Hakların Belli Koşullarla Paylaşılması
Hakların Taraflar Arasında Paylaşılması
Telif Hakkı
Özgür Telif
Telif Serbestisi

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel güvenlik duvarının işlevlerinden birisidir?


Kullanıcının izin verdiği verilerin geçmesine olanak tanımak

Günlük virüs taraması yapmak

Otomatik güncelleme seçeneği sunmak

Uygulamaların güvenlik ayarlarını etkinleştirmek

Bilgi ve verileri düzenli bir şekilde yedeklemek


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil uygulamalara erişim alanı değildir?


Sony Appstore
Apple Store
Goole Play
BlackBerry World
Amazon Appstore

4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kişilerin bir takım sembolik jestler ve hareketleri de kullanarak, İnternet üzerinde sanal bir toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlamasına, İnternet teknolojilerini kullanarak diğer insanlarla iletişim ve etkileşim içine girmesine, paylaşmasına ve dolayısıyla kendilerini ifade etmesine olanak tanıyan ağlardır tanımını ifade etmektedir?


İnternet ağı

Bilişim ağı

Sosyal ağ

Kurumsal ağ

Kültürel ağ


5.Soru

Belirli şartlar oluşana dek sistem içinde uyuyan ve bir etkiyle aktive olan virüslere ne ad verilir?


Ağ virüsleri
Yazılım bombaları
Makro yazılım virüsleri
Dosya sistemi virüsleri
Ön yükleme virüsleri

6.Soru

Aşağıdakilerden anlık sohbet uygulamalarına yeni başlayanlar için ideal olan istemci hangisidir?


Tekli protokol

Çoklu protokol

Web tabanlı

Kurumsal istemcisi

Mobil istemcisi


7.Soru

Aşağıdakilerden telefonda etik ve etkili konuşmak için Milli eğitim bakanlığı tarafından sıralanan kurallar arasında değildir?


Telefonu açınca “günaydın”, “iyi günler” şeklinde bir ifadeden sonra kurumun veya servisin ismi söylenmeli, sonra da konuşan kişi kendisini tanıtmalıdır.

Telefon ağza yaklaştırılarak konuşulmalı, ahize dudaklara en fazla 2,5- 3 cm mesafede tutulmalıdır. Konuşma normal bir ses tonu ile tıpkı karşımızdaki birisiyle konuşuyormuş gibi olmalıdır. Nazik bir ses, düzgün bir ifade şarttır.

Uzun konuşmalardan kaçınılmalıdır. Uzun konuşmalar her iki tarafın zamanını alır. Hatları uzun süre meşgul eder. Bunun için söylenecekler telefon açmadan kısa notlar halinde tasarlanmalıdır.

Özellikle halka açık yerlerde başkalarını rahatsız edecek biçimde yüksek sesle konuşmamalıyız.

Telefonla konuşurken beden dili ve mimikler kullanılmamalıdır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişime örnek olabilir?


Mektup yazmak

Telgraf çekmek

Roman yazmak

Belgesel programı izlemek

Basın toplantısı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, “eleştirel etik” olarak adlandırılan etik yaklaşımıdır?


Meta-Etik
Hukuk
Ahlak
Normatif Etik
Uygulamalı Etik

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğine uygun düşmez?


Bilgisayarı zarar vermek için kullanılamaz.

Ücretsiz yazılım kullanılmaz.

Ücretsiz yazılım kopyalanmaz.

Başkasının bilgisayarı izinsiz kullanılmaz.

Başkasının bilgileri kullanılabilir.


11.Soru

"Bir eylemi iyi ya da kötü kılan şey eylemin sonucu veya sonuçlarıdır." Bu ifadedeki anlayış hangi etik kurama aittir?


Deontoloji

Kantçılık

Sonuçsal olmayan

Teleoloji

Yeni Kantçılık


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüz insanının farklı bir çok nedenle bilgiye kolay ve hızlı ulaşmasında en önemli kaynak ve araçlardan biridir?


Web
İnternet
Cep telefonu
Bilgisayar
Mobil araçlar

13.Soru

İnternet üzerinden gerçekleştirilen ve başka birisine hakaret ettiği tespit edilen bir kişinin yapmış olduğu bilişim suçu TCK nin hangi maddesi kapsamında ele alınmaktadır?


Madde 124
Madde 125
Madde 138
Madde 226
Madde 525

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin eşzamansıza göre daha çok tercih edilme sebeplerinden biri değildir?


Hızlı mesaj alışverişinde bulunulması
Anında geribildirim alınması
Yüzyüze iletişim ile benzerlik göstermesi
Kaynak ve alıcının aynı anda iletişim sürecinde olmak durumunda olmaması
Anlı grup tartışmaları yapılabilmesi

15.Soru

Bilişim dünyasında eylemlerin standartlarını ve çerçevelerini inceleyen etik yaklaşımı hangisidir?


Uygulamalı

Meta-etik

Faydacılık

Normatif

Deontoloji


16.Soru

Ofis masasını, bilgisayar terimlerinden hangisi olarak düşünebiliriz?


Donanım
Yazılım
İşletim Sistemi
Masaüstü
Bellek

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, “karşılıklı ileti alış-verisi seklinde gerçekleşen ve anlamlarda ortaklaşmayı amaçlayan süreç” olarak tanımlanan iletişimin temel unsurlarından değildir?


Kaynak
Mesaj
Alıcı
Kanal
İletişim sağlayıcı

18.Soru

İnternet üzerinden anlık mesajlaşma araçları kullanılarak İngilizce dilinde yürütülen bir dersin katılımcılarını orta seviyede ve ileri seviyede İngilizce bilen öğrenciler oluşturmaktadır. Öğretmen, bir süre sonra orta seviyede İngilizce bilen öğrencilerin tartışmalara çok az katıldıklarını ya da hiç katılmadıklarını fark etmiştir. Aynı öğrencilerin ara sınavda da diğer öğrencilerden daha düşük notlar aldığını gözlemlemiştir. Bu öğrencilerin dersteki başarısını arttırmak için öğretmenin nasıl bir yol izlemesi daha doğru olur?


Web konferans araçlarını kullanma
Eşzamansız iletişim araçlarına yönelme
Öğrencilere daha sık geribildirim verme
Sınav sorularını kolaylaştırma
Ders içeriğini yeniden yapılandırma

19.Soru

Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak
Bilişim
Hukuk
İletişim
Etik

20.Soru

I- TeleolojikII- DeontolojikIII- EpidemiyolojikYukarıdakilerden hangisi etik ile ilgili kuramlardandır?


Yalnız I

I, II

II, III

I, III

I, II, III