Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anti virüs ve casus önleyici yazılımların faydalarından biri değildir?


Bilgisayar sistemlerini kötü amaçlı yazılımlara karşı belirli aralıklarla veya kullanıcının istediği bir zamanda tarar.

Bilgisayar sisteminde bulaşan kötü amaçlı yazılımları bulur, siler veya etkisiz duruma getirir.

Kullanıcıların sistemdeki kişisel bilgilerini korur.

Ağ yoluyla bilgisayar sistemine sızıp yayılmaya çalışan kötü amaçlı yazılımları engeller.

Kullanıcının bilgisayarındaki işletim sisteminin düzgün ve güvenilir çalışmasına yardım eder.


2.Soru

İlk cep telefonu hangi tarihte hangi firma tarafından geliştirilmiştir?


1973 Motorola
1980 Apple
1975 Samsung
1978 Nokia
1979 Sony

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişime örnek olabilir?


Roman yazmak

Telefon ile görüşme

İş toplantısı

Basın toplantısı

Mahkeme duruşması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik söylemlerde kullanılan dilin ve ifadelerin analiz edilmesine ve anlamlandırılmasına odaklanır?


Normatif Etik
Meta-Etik
Uygulamalı Etik
Kuralcı Etik
Betimleyici Etik

5.Soru

Toplumsal hayatta olduğu gibi İnternette de insanların uymaları gereken bazı kurallar ve öğretiler vardır. İnternet etiği olarak bilinen ve sanal ortamlarda ve sosyal ağlarda davranış ve öğretileri tanımlayan teknik kelime aşağıdakilerden hangisidir?


Etiket
Network
Netiket
İnternet
Etik

6.Soru

MSN Messenger, Yahoo Messenger ve AIM ne tür araçlardır?


Anlık Sohbet Araçları
Akıllı Telefonlar
Web Konferans Sistemleri
Tele Konferans Sistemleri
Cep Telefonları

7.Soru

Bilişim teknolojilerinin ve bu ortamlardaki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve sürekliliğinin korunmasıyla ilgili bir alandır tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Sistem güvenliği

Donanım güvenliği

Bilişim güvenliği

Uygulama yazılımları

Sistem yazılımları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel unsurlarından olan mesaj için örnek olarak verilemez?


Yazı
Obje
Ses
Radyo
Resim

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir virüs türüdür?


Yazılım Bombaları

Solucanlar

Truva atları

Casus yazılımlar (Spyware)

Çöp E-posta (Spam)


10.Soru

“Sistemi ve sistemde bulunan veriyi olması gerektiği şekilde muhafaza etmektir.” şeklinde tanımlanan güvenlik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Gizlilik
Bütünlük
Kimlik Sınaması
İnkar edememe
İzlenebilirlik

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerine örnek olarak gösterilemez?


İnternet bağlantısının zayıf olması
Alıcının stres altında olması
Mesajın resim olması
Dışarıdan gelen duymayı engelleyen sesler
Kaynağın hasta olması

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından değildir?


Kaynak

Mesaj

İleti

Alıcı

İnternet hızı


13.Soru

1624-1940 yılları arasında çok uzun bir zaman dilimini içine alan mekanik ve elektromekanik bilgisayar dönemi hangisidir?


Beşinci nesil
Birinci nesil
İkinci nesil
Dördüncü nesil
Üçüncü nesil

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?


Hızlı başlat menüsü

Çalışan programların simgeleri

Bildirim alanı

Başlat menüsü

Denetim masası simgeleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi III. Nesil İşletim Sistemlerine ilişkin doğru bir ifadedir?


ENIAC geliştirilmiştir.

1980-1990 yılları arasındaki dönemdir.

Çoklu programlama kullanılmıştır.

Transistörler kullanılmıştır.

1940-1955 yılları arasındaki dönemdir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı ileti alış-verişi şeklinde gerçekleşen ve anlamlarda ortaklaşmayı amaçlayan süreci ifade eder?


İletişim
Etkileşim
Konuşma
Bilişim
Teknoloji

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web konferans sistemlerinden biri değildir?


Adobe Connect
Blackboard
Cisco WebEx
TeamViewer
Global Mapper

18.Soru

I) Facebook MassengerII) SkypeIII) Google HangoutIV) WikiYukarıdakilerden hangileri anlık iletişim araçlarındandır?


Yalnız I
I-II
I-II- III
I-II-IV
III-IV

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin üstünlüklerinden biri değildir?


Alıcının aynı zamanda kaynakla bir arada olması gerçek, yüz yüze iletişim ortamı hissiyatı yaratır.
Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir.
Alıcı davranışlarına göre içeriğe müdahale edilebilir ve anlık olarak düzenlenebilir.
Etkileşimli anlık grup tartışmaları yapılabilir.
Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur.

20.Soru

Internet aracılığıyla iletişim sağlama programı kullanılarak yapılan sesli ve yazılı görüşme izinsiz olarak dinleniyor ve kaydediliyor. Bu durum Türk Ceza Kanunun bilişim sistemleri ile işlenebilecek suç tipleriyle ilgili düzenlemelerinden hangisinde yer almaktadır?


Hürriyete karşı suçlar
Şerefe karşı suçlar
Genel ahlaka karşı suçlar
Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
Müstehcenlik suçu