Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sistemde gelişen tüm olayların, daha sonra incelenebilecek şekilde kayıt altında olması bilişim güvenliği ilkelerinden hangisini kapsamaktadır?


İnkar edememe

Güvenilirlik

Bütünlük

İzlenebilirlik

Kimlik sınaması


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanıcıların onayı ve haberi olmadan sisteme yüklenen kötü amaçlı yazılımlar içerisinde yer almaz?


Virüsler

Solucanlar

Truva atı

E-posta

Casus yazılım


3.Soru

Bilgisayar sistemlerini olumsuz etkileyen kötü amaçlı yazılımlardan aşağıdakilerden hangisi değildir?


Antitrojan

Virüs

Truva atı

Solucan

Casus yazılım


4.Soru

Bir gazeteci, görüşme yaptığı kişinin haberi ve izni olmadan ses kaydı almış ve kaydı İnternet ortamında paylaşmıştır. Bu araştırmacı 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki bilişim suçlarından hangisini işlemiş olur?


Haberleşmenin gizliliğinin ihlali
Kişisel verilerin kaydedilmesi
Hürriyete karşı olan suçlar
Şerefe karşı suçlar
Genel ahlaka karşı işlenen suçlar

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Skype ya da benzeri anlık sohbet araçlarını kullanırken dolandırıcılık ya da benzeri sorunlar yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenlerden biridir?


Kişi eklemeye yönelik gelen her mesajın hemen kabul edilmesi
Herkese fotoğraf ya da video gibi görüntüleri gönderilmesi
Kullanıcı kodu ve şifrenin güvenle korunması
Üçüncü kişilerle kişisel bilgilerin paylaşılması
Tanıdık kişilerden gelen Kişi Ekle mesajlarının hemen kabul edilmesi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin sınırlılıklarından biridir?


Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur.
Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz.
Mesaj işleme süreci alıcının elinde olduğu için alıcının denetimi ve öz yönelimi yüksek bir birey olması faydalıdır.
Alıcıda yalnızlık duygusu oluşabilir.
İçeriğin işlenmesi sürecinde alıcıda oluşan yanlış algılar anlık olarak düzeltilemez.

7.Soru

Açık lisans altında eğitim, öğretim ve araştırma gibi etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilen dijital eğitsel kaynaklara ne ad verilir?


e-Posta içerikleri
Blog yazıları
Twitter mesajı
Açık eğitsel kaynak
İnternet yayınları

8.Soru

Etik dışı davranış nedenlerinden hangisi daha çok kurumsal konudur?


Zamansızlık
Not kaygısı
Yaptırımların yetersizliği
Yoğun sosyal hayat
Bilgisizlik

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğinin temelini oluşturan ilkelerden biri değildir?


Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz.

Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz.

Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.

Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkisinden sorumlu değildir.

Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz.


10.Soru

Sabit diskte bulunan verilerin silinmesine sebep olan virüs türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ön yükleme virüsleri

Makro yazılım virüsleri

Ağ virüsleri

Dosya sistem virüsleri

Web komut dosyası virüsleri


11.Soru

I) Mesaj ya da ileti kaynaktan belirli bir kanal üzerinden gelen vekarşıya iletilmesi amaçlanan fikir anlatan yazı, ses, obje, resim ya da çizim olabilir.II) Geribildirim kaynağın sonraki süreçlerdeki davranışlarını yönlendirebilmek adına önemli bir öğedir. III) İletişim engelleri, fiziksel olabileceği gibi psikolojik de olabilir.IV) İletişim süreci tasarımlanırken Kanal yapısı doğrudan iletişim teknolojilerine göre çeşitlenmektedir.V) Kanal genel olarak iletim yöntem ve ortamını (medya) içerir.İletişim sürecinin öğeleri dikkate alındığında yukarıdakilerden kaçı doğrudur?


1
2
3
4
5

12.Soru

Kullanıcıların isteği dışında kendilerine gönderilen ve içeriğinde çoğunlukla reklam olan elektronik postalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Solucan e-Posta
Çöp e-Posta (Spam)
Truva Atları
Makro Virüsleri
Web Komut Dosyası Virüsleri

13.Soru

I- Hayalet YazarII- Mevcut YazıIII- Kendinden AşırmaIV- FotokopiYukarılardan hangisi kaynak göstermeden yapılan intihal suçlarındandır?


I, II
I, II, III
I, III, IV
II, III, IV
I, II, III, IV

14.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi genellikle ahlak sözcüğüne karşılık olarak kullanılsa da mesleki alanlarda “uyulması gereken doğrular veya kurallar” anlamına de gelmektedir?


Ahlak
Bilim
Adalet
Hukuk
Etik

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mac OS işletim sisteminde masa üstü menü çubuğu içerisinde yer almaz?


Apple menü

Etkin uygulama menüsü

Bildirim alanı

Dock

Arama kutusu


16.Soru

Sadece kendilerine üye olanlarla iletişim kurmaya izin veren anlık sohbet istemcisi aşağıdakilerden hangisidir ?


Mobil uygulama istemcisi
Kurumsal istemci
Webtabanlı istemci
Tekli-protokol istemcisi
Çoklu-protokol istemcisi

17.Soru

Bilişim dünyasında eylemlerin standartlarını ve çerçevelerini inceleyen etik yaklaşımı hangisidir?


Uygulamalı
Meta-etik
Deontoloji
Faydacılık
Normatif

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı iletişimin sınırlılıklarından biridir?


Tartışmalara tekrar katılma olanağı yoktur.
Alıcı öz yönelimi ve denetimi yüksek bir birey olmak durumundadır.
Mesajı işleme süreci alıcının elindedir.
Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz.
Yanlış algılar anlık olarak düzeltilme durumu yoktur.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-ticarette güvenliğin sağlanması için kullanılan standartlardan biridir?


DNS

E-Commerce

SSL

VRB

ZİP


20.Soru

Emniyet Genel Müdürlüğünün dolandırıcılıklardan kaçınmak yaptığı uyarılardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?


Hiç kimseye banka kartı ve kimlik bilgileri verilmemelidir.

Sigorta şirketlerinin adını kullanarak, sağlık sigortasını yeniletmek amacıyla para talebinde bulunan şahıslara inanılmamalıdır.

Uzun konuşmalardan kaçınılmalı, hatlar uzun süre meşgul edilmemelidir.

Adli merciler hiçbir şekilde vatandaştan para talep etmez.

Hediye kazandınız, hesabınızda bloke var, sigorta ya da vergi borcunuz var gibi beyanlara itibar edilmemelidir.