Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilinen ağ virüslerinden birisidir?


Relax

Bablas

MrKlunky

Meve

Nimda


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla anlık sohbet hesabı olanların seçmesi gereken sohbet istemcisidir?


Tekli Protokol
Çoklu Protokol
Web Tabanlı
Kurumsal İstemcisi
Mobil İstemcisi

3.Soru

Bilişim teknolojilerinin ve bu teknolojilerle üretilen, işlenen ve saklanan bilgi ve verilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve sürekliliğinin korunmasını ilke edinen alanın adı nedir?


Bilişim Eğitimi
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Suçları
Bilişim Güvenliği
Bilişim Sistemleri

4.Soru

Aşağıdakilerden bilişim güvenliğinin temel ilkelerinden birisidir?


İnkâr edememe

Güvenilirlik

Kimlik Sınaması

Erişilebilirlik

İzlenebilirlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternette kaynak göstermeden yapılan intihal türüne bir örnektir?


Mükemmel suç
Hayalet yazar
Yanlış Bilgilendirme
Fazla Mükemmel Alıntı
Becerikli Atıf Yapma

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kaynaktan gelen mesajı alıcıya iletme görevini üstlenir?


İleti
Mesaj
Kanal
Geri bildirim
Gürültü

7.Soru

Ulusal Açık Ders Malzemeleri (UADM) adıyla başlatılan proje hangi kurum tarafından başlatılmıştır?


Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Massachusetts Institute of Technology’de (MlT)

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


e-Posta ile iletişim kurarken ifadelerinizi ayrıntılandırarak olabildiğince tüm bilgileri veriniz.
e-Posta ile gelen tüm soruları tek tek cevaplamanıza gerek yoktur.
Gelen e-postaları mümkün olduğunca en kısa zamanda cevaplandırınız.
Bir e-posta ile ilgili tüm dosyaları bir kerede göndermenizde etik açısından bir sakınca yoktur.
Gelen e-postaları cevaplayamıyorsanız otomatik mesaj göndermeniz kaba bir davranıştır.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sadece kendilerine üye olanlarla iletişim kurmaya izin veren sohbet istemcisidir?


Tekli Protokol
Çoklu Protokol
Web Tabanlı
Kurumsal İstemcisi
Mobil İstemcisi

10.Soru

Ulusal Açık Ders Malzemeleri (UADM) adlı proje hangi kurum tarafından başlatılmıştır?


Massachusetts Institute of Technology (MlT)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı iletişim türlerinden biri değildir?


Cep telefonları

Skype

Google Hangout

Messenger

E-posta


12.Soru

I. İzin almadan bir kişiyi etiketlemekII. Karşı cinsten tanımadığınız insanları rahatsız etmekten kaçınmakIII. Bir kişi soru sorduğunda cevap vermekIV. Kişisel bilgileri paylaşmaktan uzak durmakV. Her zaman herkesle sohbet etmekYukarıdaki verilen durumlar incelendiğinde sosyal ağların etik kullanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


I, II ve III
I, III ve IV
II, III ve IV
II, III, IV ve V
I, II, III, IV ve V

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişime örnek olabilir?


Telgraf çekmek

Telefon ile görüşme

İş toplantısı

Basın toplantısı

Mahkeme duruşması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bilişim güvenliğinin temel ilkeleri doğru olarak verilmiştir?


Gizlilik, ulaşılabilirlik ve güvenilirlik

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik

Bütünlük, gizlilik ve izlenebilirlik

Gizlilik, bütünlük ve izlenebilirlik

Güvenilirlik, bütünlük ve izlenebilirlik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini edinmiştir?


İnternet yayıncılığı
Bilişim güvenliği
Yazılım programları
İşletim sistemi
Bilgi teknolojileri

16.Soru

Aşağıdaki iletişim teknolojilerinden hangisi iletişimin gerçekleştiği zaman bağlamında diğerlerinden farklıdır?


Mektup
Video konferans
E-posta
Kısa mesaj
Sesli mesaj

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internette kaynak göstererek yapılan intihallerden biridir?


Yanlış bilgilendirme
Emek tembelliği
Yetersiz gizleme
Kendinden aşırma
Hayalet yazar

18.Soru

Windows 7 işletim sisteminde aşağıdakilerden hangisi görev çubuğunda yer almaz?


Başlat Menüsü

Hızlı Başlat Menüsü

Çalışan programların simgeleri

Bildirim alanı

Geri Dönüşüm kutusu


19.Soru

Bilişim alanındaki suçlarla ilgili olarak Avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


1 Ocak 2004
31 Aralık 2014
1 Haziran 2005
15 Ocak 2015
10 Şubat 2012

20.Soru

Bilinen en ünlü ve zarar verici makro virüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Relax

Bablas

Melissa

Script

Nimda