Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Etkili ve verimli bir yetişkin eğitiminden söz edebilmek için yetişkin olarak adlandırılan bireylerin aşağıdaki hangi özelliğe sahip olmaları gerekmez?


Deneyimlerinin olması
Öğrenmeye hazır olması
Kendini doğru olarak algılaması
Daha önce bir eğitim almış olması
Öğrenme motivasyonlarının olması

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yayılmasını tamamlamış geleneksel teknolojilere örnek olarak gösterilemez?


Radyo

Kablolu telefonlar

Kablolu İnternet

Müzik setleri

Tabletler


3.Soru

Yaşamboyu eğitimi gerekli kılan temel etmenlerden hangisi birey dışı bir faktördür?


Bireysel yeterliklere ilişkin farkındalık
Bilgideki değişimlerin sürekliliği ve hızı
Gönüllü olarak öğrenmeyi öğrenme motivasyonu
Amaçlı olarak kendini geliştirme ve değiştirme isteği
Kişisel, sosyal, mesleki yeterlikleri geliştirme arzusu

4.Soru

"İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi" nedir?


Bilişim
Etik
Ahlak
Hukuk
Bilişim etiği

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, telefonun iletişim amaçlı kullanımı ile ilgili en önemli üstünlüklerinden biridir?


Yüz yüze etkileşime göre tamamen farklılık taşıması
İletişim kurmak için iki taraftan birinin telefona erişiminin olması
Sosyal bulunuşluk algısı taşımaması
Geribildirimlerin bir süre sonra alınması
Mesajların aynı zaman dilimi içinde gönderilmesi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmenin aşamalarından biri değildir?


Keşif
Buluş
Yenilik
Yayılma
Pazarlama

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anlık Sohbet Araçlarına örnek olarak verilemez?


MSN Messenger
Skype
Google Hangout
Sohbet Odaları
Facebook Messenger

8.Soru

I. Güç kaynağı durumu, II. Tarih ve saat bilgisi, III. Başlat düğmesi, IV. Ağa bağlanma durumu, V. İşletim sistemi gezgini. Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir işletim sisteminin “bildirim alanında” yer alabilecek bilgilerdir?


I, II, III
II, III, V
I, III, IV
I, IV, V
I, II, IV

9.Soru

ABD Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği (TIA)'nin belirlediği standartlara göre, veri merkezlerinin alt yapı gereksinimlerininin en üst düzey olan %99,995 oranında kullanılabilirliği sağlayabilmesi için bir yıl içerisinde en fazla kaç dakika hizmet aksamasına izin verilebilir?


26
95
562
1361
1729

10.Soru

Yapay zekânın insan zekâsıyla aynı güce kavuştuğu noktaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Transhümanizm
Teknolojik tekillik
Teknolojik süreklilik
İnsan-bilgisayar birlikteliği
Yapay beyin

11.Soru

Aşağıda verilen süreç adımlarından hangisi bilimsel araştırma sürecinin adımlarını doğru şekilde ifade etmektedir?


Hipotezin oluşturulması - hipotezi sınayan bir deneyin tasarlanması - hipotezin geçerliliğinin belirlenmesi
Hipotezi sınayan bir deneyin tasarlanması - hipotezin oluşturulması - hipotezin geçerliliğinin belirlenmesi
Hipotezin geçerliliğinin belirlenmesi - hipotezi sınayan bir deneyin tasarlanması - hipotezin oluşturulması
Hipotezin oluşturulması - hipotezin geçerliliğinin belirlenmesi - hipotezin geçerliliğini sınayan bir deneyin tasarlanması
Hipotezin geçerliliğinin belirlenmesi - hipotezin oluşturulması - hipotezi sınayan bir deneyin tasarlanması

12.Soru

Bilgisayar terimleri içerisinde ofis masasının karşılığı ne olabilir?


Yazılım

İşletim Sistemi

Masaüstü

Donanım

Bellek


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web Konferans sistemlerinin sağladığı genel servislere örnek olarak verilemez?


Görseller üzerinde işaretlemeler yapılabilir.

Eşzamanlı ve sesli görüşme yapılamaz.

Videolar katılımcılarla paylaşılabilir.

Hazırlanan sunular katılımcılarla paylaşılabilir.

Sunumu yapan kişi ekranda notlarını paylaşabilir.


14.Soru

İşbirlikli olarak fikir ve bilgi paylaşımlarında kullanılan eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Bulut depolama
Slayt gösterisi
E-posta
Wiki
Ses akışı

15.Soru

I. Teknolojinin güçlenmesi ve ucuzlamasıyla mümkün hale gelen yeni kullanım biçimleri

II. Farklı teknolojilerin birleşmesiyle ortaya çıkan melez teknolojiler

III. Ürünlerin birden fazla platform çalışabilir haline getirilmesi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gelecekte çok çeşitli yeni teknoloji ve ürün ortaya çıkmasına neden olabilecek yaklaşımlardır?


I

II

III

I-III

I-II-III


16.Soru

İçinde çok sayıda sunucuyu barındıran, depoladığı verinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla güçlü ve yedekli elektrik, iklimlendirme ve iletişim alt yapısı bulunan tesislere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Veri Merkezleri
Yedekleme Merkezleri
İnternet
Dağıtık Sunucular
Güvenlik Duvarı

17.Soru

Bir mobil telefon şirketi bölgesel olarak farklı noktalarda bulunan şubelerinde tüketicilerin ihtiyaçlarına göre depolama işlemi yapıyor. Bu durum bulut bilişimin genel özelliklerinden hangisiyle ifade edilebilir?


Geniş ağ erişimi
Çabukluk ve esneklik
Kaynak havuzu
İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet
Ölçülebilir hizmet

18.Soru

Bir web günlüğü oluşturmak istiyorsunuz. Bu konuda kullanacağınız Blogger uygulamasının avantajlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Gmail ve Google+ ile entegre çalışabilmektedir.
.wordpress.com adıyla ücretsiz servis sağlayıcı üzerinde barındırılabilir.
Farklı bir internet alanına veritabanı ile birlikte kurularak tamamen kişiye özel bir web sayfasına dönüştürülebilir.
Açık kaynak kodlu olduğundan geliştiricisi ve eklentileri çok fazladır.
Çok fazla tema seçeneği bulunmaktadır.

19.Soru

Aşağıdaki bilişim paradigmalarından hangisi sınırsız hesap gücü ve depolama alanı sağlayabilmektedir?


Ana Bilgisayarlar
Kişisel Bilgisayarlar
Bilgisayar Ağları
Internet
Bulut Bilişim

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sisteminde standart bir masaüstünde bulunan simgelerden biri değildir?


Geri dönüşüm kutusu

Program kısa yolu

Klasör

Ağ bağlantı durumu

Dikey kaydırma çubuğu