Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternette güvenilir bilgiye erişmek için izlenmesi gereken yollardan biri değildir?


Güvenli bir kaynağın belirtilmesi

Farklı kaynakların bilgiyi doğrulaması

Bilginin güncel olması

Site uzantısı veya kaynakları “edu” veya “gov” uzantılı olması

İçeriğin popüler bir sitede paylaşılıyor olması


2.Soru

“Beynin yüksek düzey bilişsel süreçlerini destekleyecek (artıracak) kuramsal bir yapay dış enformasyon işleme sistemi” aşağıdakilerden hangisidir?


Exocorte
Sanal retinal görüntüleme
Biyometri
Yaşam günlüğü
Kuantum bilgi işlem

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basılı posta ile iletişimin, İnternet teknolojilerindeki gelişimden esinlenerek elektronik ortama aktarılması ile ortaya çıkmıştır?


Telefon

E-posta

Radyo

Wiki

Sosyal ağlar


4.Soru

Teknolojik gelişmelerin aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?


Buluş, yenilik, yayılma
Buluş, yayılma, yenilik
Yayılma, yenilik, buluş
Yayılma, buluş, yenilik
Yenilik, buluş, yayılma

5.Soru

Farklı türdeki istemcilerin hizmet almasına olanak sağlayacak bir ağ yapısına sahip olması bulut bilişimin hangi özelliğidir?


Geniş ağ erişimi
Kaynak havuzu
Çabukluk ve esneklik
Ölçülebilir hizmet
İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Güçlendirilmiş Dış İskelet" tanımına uymaktadır?


Kullanıcı tarafınıdan vücudunun çevresine giyilebilen, hidrolik ve motorlar yardımıyla kullanıcının kas hareketlerini destekleyen mobil bir makinadır.
Görünüşü ve davranışları insa- na benzeyecek biçimde tasarlanan robotlardır.
İnsan özellikleri ile ilgili ve insanları birbirlerinden ayırd etme amacı ile kullanılan yeni bir teknolojidir.
Bir türden insansız araçtır.
Akıllı nesne olarak kabul edilen insansız araçlardır.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı bir iletişim aracıdır?


E-posta

Blog

Forum

Wiki

Web konferans sistemleri


8.Soru

Süreç yeniliği kavramıyla aşağıdaki hangi yöntemler ifade edilmektedir?


Yeni üretim ya da dağıtım yöntemleri

Yeni ve iyileştirilmiş ürünler ve hizmetler

İyileştirilmiş ürünler

Yeni ve iyileştirilmiş ürünler

Yeni üretim ve hizmetler


9.Soru

Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders uygulamalarında öğrenme içeriğinin akademik olarak yapılandırılmasını, eğitsel bir plan çerçevesinde ve pedagojik yaklaşımlarla ders içeriğinin tasarımlanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kitlesel
Küresel
Açık
Çevrimiçi
Ders

10.Soru

Antivirüs ve güvenlik duvarı programları için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Antivirüs yazılımıyla kişisel güvenlik duvarı aynı şeylerdir.
Sistemin tam anlamıyla korunması için ikisi ayrı olarak çalışmalıdır.
Güvenlik duvarı bilgisayar sistemine giren ve çıkan verileri denetler.
Antivirüs programı sistemi ve bileşenlerini belirli aralıklarla denetler.
Antivirüs programı gerektiğinde bulunan kötü amaçlı yazılımı silebilir.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin sınırlılıklarından biridir?


Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz.

İçeriğin işlenmesi sürecinde alıcıda oluşan yanlış algılar anlık olarak düzeltilemez.

Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur.

Alıcı da yalnızlık duygusu oluşabilir.

Mesaj işleme sürecinde alıcının elinde olduğu için, alıcı denetimi ve öz  yönelimi yüksek bir birey olmak zorundadır.


12.Soru

Elektronik, yazılım, algılayıcılar ve bağlantı özelliklerinin gömülü olduğu, üreticiyle, kullanıcıyla ya da diğer nesnelerle veri aktarımı gerçekleştirerek değer ya da hizmet üreten fiziksel nesnelerin ya da “şeylerin” oluşturduğu ağ nedir?


Akıllı nesne

Nesnelerin İnterneti

Akıllı çevre

Android

Kuantum bilgi işlem


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-posta adresi alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaz?


E-posta adresinin ilk kısmı kişiye özeldir.
E-posta adresinin ikinci kısmı servis sağlayıcısını ifade eder.
E-posta adresinin ikinci kısmı özel bir web sitesi adı değilse kişiye özel olarak yazılabilir.
Aynı servis sağlayıcı üzerinde aynı isimde ikinci bir e-posta adresi olamaz.
Adresin ilk kısmında Türkçe karakter kullanılamaz.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video içerikli sosyal ağlardan biridir?


Edmodo
aPlanet
Shelfari
Youtube
FriendsAbroad

15.Soru

Farklı sistemlerdeki işlemci güçlerini, ağ kapasitelerini ve depolama alanlarını tek bir büyük sistem olarak yönetilmesini sağlamak hangi sistemin amacıdır?


Sanal makine

Donanım

İnternet Teknolojileri

Dağıtık Bilişim (Distributed Computing)

Sanallaştırma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikri anlatan yazı, ses, obje, resim ya da çizim olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin ögesidir?


Kaynak

Kanal

Geribildirim

İleti

Kodlama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi buluşun özelliklerinden biridir?


Toplumda var olanlara göre daha etkili ürünler, süreçler, hizmetler ya da fikirleri ifade eder.

Benzersiz ve yeni olan bir cihaz, yöntem, birleşim ya da sürece verilen isimdir.

Teknolojinin toplumda ya da endüstride yayılımıdır.

Kullanma, taklit etme, uygulama ya da uyarlama gibi değişik biçimlerde gerçekleşebilir.

Yeni bir pazarın oluşmasını sağlayarak, varolan pazarın ortadan kalkmasına yol açar.


18.Soru

Açık lisans altında eğitim, öğretim ve araştırma gibi etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilen dijital kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?


Açık eğitsel kaynaklar
Creative Commons (CC) lisansına sahip yazılımlar
Telif hakkı bulunan yazılımlar
İntihal yazılımları
Sosyal ağ yazılımları

19.Soru

1980’lerde Steve Mann’ın denemeleriyle başlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Giyilebilir bilgisayarlar

Bağlam farkındalıklı bilgi işlem

Vücut alan ağı

Yaşam günlüğü

Holografik görüntüleme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitlesel açık çevrimiçi derslerin geleneksel sistemdeki dersler arasındaki farklardandır?


Yüz yüze eğitim imkanı sağlaması
Yazı sınav ile hatırlama ve değerlendirme imkanı sağlaması
Belirli bir konuyu içinde bulunulan grubun hızı ve özelliklerine bağlı olarak öğrenme imkanı sağlaması
Durum uzun dönemde değerlendirmesi imkanı sağlaması
Çevrimiçi forum ve tartışma grupları ile etkileşimde olma imkanı sağlaması