Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Öğrenme’nin özelliklerinden değildir?


Öğretici bilginin kaynağıdır.
Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.
Öğrenenler kendi kendine çalışır
Tüm öğrenenler farklı etkinlikler gerçekleştirir.
Öğretici hizmet öncesi eğitim alır, süreç içinde hizmet içi eğitimlere katılır.

2.Soru

Elif hoca çeşitli yaş, cinsiyet ve çalışma zamanlarına sahip öğrenci gruplarına dersler vermektedir. Elif hocanın söz konusu tüm gruplara hitap edebilmesi için tercih etmesi gereken en uygun iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Uzaktan iletişim
Eşzamanlı iletişim
Yazılı iletişim
Sözlü iletişim
Eşzamansız iletişim

3.Soru

I) Herhangi birinin düzenleyebilir olması içeriğin bütüncül yapısında bozulmaya neden olabilir.II) Kullanıcının oluşturduğu içeriklerden oluştuğundan, bilimsel geçerliliği ve doğruluğu sorun oluşturabilir.III) Wikiler çok hızlı geliştiğinden çok fazla bilgi paylaşımı ile bilgi kirliliğine neden olabilir.IV) Geçmiş takibi yapılamadığından önceki düzenlemelerle yapılan değişiklikler karşılaştırılamaz.V) Birlikte çalışma imkanı sağlamamaktadır.Yukarıda sıralanan maddelerden hangileri Wiki'lerin dezavantajlarındandır?


I, II
I, II, III
I, III, V
I, II, III, IV
Hepsi

4.Soru

"Walkman/Kasetçalar" hangi teknoloji olarak ifade edilebilir?


Eski teknoloji
Geleneksel teknoloji
Güncel teknoloji
Sınırdaki teknoloji
Yakın gelecekteki teknoloji

5.Soru

İletişim sürecinin temel ögelerinden biri değildir?


Mesaj

Geribildirim

Teknoloji

İleti

Kanal


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla anlık sohbet hesabı olanların seçmesi gereken sohbet istemcisidir?


Mobil Protokol
Özel Protokol
Tekli Protokol
Çoklu Protokol
Web Protokol

7.Soru

Özel bir kullanım gerekçesi olmadığı sürece daha düşük düzey donanımları kullanmanın faydalarından birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Düşük donanım maliyeti
Güvenlik
Daha az enerji tüketimi
Daha az gürültü
Taşınabilirlik

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikri anlatan yazı, ses, obje, resim ya da çizim olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin ögesidir?


Kaynak

Kanal

Geribildirim

İleti

Kodlama


9.Soru

Mehmet okulda gördüğü dersleri çabuk unutmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerlerine göre daha çok Mehmet’in işine yarar?


Eğitsel etkinlikler daha esnek olmalıdır
Tüm öğrenenler farklı etkinlikleri gerçekleştirmelidir
Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenmelidirler
Değerlendirme, öğrenme stratejilerine rehberlik etmek için yapılmalıdır
Eğitim okul içinde ve dışında gerçekleşen etkinlikler bütünü olmalıdır

10.Soru

Hangisi, zeki bir ortam özelliklerinden biri değildir?


İnsanüstüdür
Gömülüdür
Öngörülüdür
Uyarlamalıdır
Kişiselleştirilmiştir

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rogers’ın Yeniliklerin Yayılması Kuramına göre teknolojinin yayılması aşamasında yeni fikre ilk uyum sağlayanlardır?


Yenilikçiler

İlk benimseyenler

Erken çoğunluk

Geç çoğunluk

Geride kalanlar


12.Soru

Bulut bilişimde tüketicinin kullandığı kaynaklar kendisine raporlanarak şeffaf bilişim hizmeti sunan genel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçülebilir hizmet

Çabukluk ve esneklik

Kaynak havuzu

Geniş ağ erişimi

İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarındandır?


Radyo

Telefon

Televizyon

Ses Akışı

Uydu Telefonu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel teknolojilere örnek değildir?


Radyo

Kablolu telefonlar

İnternet erişimi olamayan televizyonlar

İnternet erişimi olamayan telefonlar

3 boyutlu görüntüleme


15.Soru

İşbirlikli olarak fikir ve bilgi paylaşımlarında kullanılması amacıyla bir eşzamansız iletişim ortamı tasarlamaktan sorumlu birinin tercihi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Wiki
Tartışma Forumları
Bloglar
e-Posta
Slayt Gösterisi

16.Soru

Eskişehir'e gelen bir turist, görmek istediği bir müzenin nerede olduğunu bulmak için bulut bilişim altyapısını kullanmak istiyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini kullanması daha uygun olur?


Donanım
Sistem yönetimi
İnternet teknolojileri
Dağıtık bilişim
Otonom bilişim

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel teknolojilere örnek değildir?


Radyo

Kablolu telefonlar

İnternet erişimi olamayan televizyonlar

İnternet erişimi olamayan telefonlar

Akıllı televizyonlar


18.Soru

Google Drive, Dropbox, Skydrive gibi Ortak kullanım izni veren, web ortamında yer alan bulut depolama sistemleri ile kişiler farklı zamanlarda aynı dosya ve uygulama üzerinde çalışabilmekte ve iletişim kurabilmektedir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki eşzamansız iletişim araçlarından hangisinin kullanım amacını oluşturmaktadır?


E-posta
Tartışma Forumları
Bloglar
Bulut Depolama
Sosyal Ağlar

19.Soru

Yaşamboyu öğrenme doğası gereği kişisel işlere odaklı olduğundan bireyin öğrenmesinde birden çok uygulama şekli vardır. Aşağıkilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Kişisel gelişim
Planlı gelişim
Rastlantıya bağlı gelişim
Deneyime dayalı gelişim
Bedensel gelişim

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başlıca bulut bilişim hizmetlerinden biri değildir?


Altyapı hizmeti

Platform hizmeti

Uygulama hizmeti

Depolama hizmeti

Veritabanı hizmeti