Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mesajların hiyerarşik olarak sıralandığı bir paylaşım ortamı olan, güncel olan mesajdan daha eski olan mesajlara doğru bir sıralama şeklinde oluşturulan ve mesajlara yorumların da yine zamana göre sıralı şekilde verildiği eşzamansız iletişim aracına ne ad verilir?


E-posta
Blog
Video akışı
Wiki
Bulut depolama

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin sınırlılıklarından birisidir?


Birlikte çalışma
Devamlılık
İş Uygulamalarında esneklik
Çevre birimlerinin uyumsuzluğu
Yenileme ve güncelleme

3.Soru

Google verimlilik araçlarından hangisi sosyal medya uygulamasıdır?


Blogger
Hangouts
Çizimler
Formlar
Google+

4.Soru

Aşağıdaki önlemlerden hangisi, sosyal ağlarda paylaşım yaparken sıkça gösterilen bir hatadır?


Paylaşılan kişisel bilgileri sınırlandırmak ve bazılarını gizlemek
Paylaşımlara ve paylaşımlardaki özendirici bağlantılara şüphe ile yaklaşmak
Diğer kişilerin adres ve bilgilerini ulaşılabilmesi için diğerleri ile paylaşmak
Kişisel veya kurumsal bilgileri paylaşırken telif haklarına özen göstermek
Yaptığımız paylaşımlarda kişisel ve kurumsal itibarımızı düşünerek hareket etmek

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verilen bir tarihte toplumda aynı anda kullanılabilen teknolojilerden biri değildir?


Geleneksel teknolojiler
Güncel teknolojiler
Sınırdaki teknolojiler
Yakın gelecekteki teknolojiler
Uzak gelecekteki teknolojiler

6.Soru

Sınıflardaki akıllı tahta kullanımı hangi teknoloji grubu içerisinde değerlendirilebilir?


Geleneksel teknoloji
Güncel teknoloji
Sınır teknoloji
Yakın gelecekteki teknoloji
Uzak gelecekteki teknoloji

7.Soru

Yakın zamanda yapılması ön görülemeyen bir teknoloji kısa süre içerisinde sınırdaki bir teknoloji haline dönüşme tehlikesi yaşıyorsa aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


Güncelliğini koruyan bir teknolojidir
İcat aşamasını geçmiş bir teknolojidir
Başka üretici bir firmanın üretimi ile piyasaya sürülmüştür
Geleneksel teknolojiler arasında yer almıştır
Geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır

8.Soru

1980'li yıllarda teknolojik gelişmelerin sonucu boyutu ve fiyatı küçülerek yaygın olarak kullanılmaya başlanan bilgisayar türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ana bilgisayarlar
Terminaller
Kişisel bilgisayarlar
Tablet bilgisayarlar
İnce istemciler

9.Soru

I-İş uygulamalarında esneklikII-ÖlçeklenebilirlikIII-Çevre birimlerin etkin kullanılmasıYukarıdakilerden hangisi/hangileri bulut bilişimin üstünlük özeliğidir?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
II-III
Yalnız III

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi döngüsel teknolojik değişim sürecininin benzersiz ve yeni olan bir cihaz, yöntem, birleşim ya da süreç olarak tanımlanan boyutudur?


Yayılma
Buluş
Yenilik
Keşif
Yakınsama

11.Soru

"En az yönetimsel çaba ve hizmet sağlayıcı etkileşimi ile hızlı bir biçimde sağlanabilen yada bırakılabilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarından oluşan paylaşılabilir bir havuza, uygun koşullarda ve istenildiğinde zaman ve mekân kısıtı olmaksızın ağ erişimi sağlayan bir model" aşağıdaki seçeneklerden hangisinin tanımıdır?


Grid bilişim
Sunucu
Donanım
Verimlilik
Bulut bilişim

12.Soru

İletişim süreci tasarlanırken aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerine göre çeşitlenmektedir?


Estetik

Hafiflik

Kanal Yapısı

Küçüklük

Renk


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtık bilişim sistemlerinde kullanılan en yaygın uygulamadır?


Grid
Web
Hadoop
Api
Soa

14.Soru

Eşzamansız iletişimin avantajlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Alıcı, kaynakla aynı ortamda olmak zorunda değildir.
Alıcı, herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilir.
Alıcının kaynaktan gelen mesaja geri bildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.
Sadece tek bir alıcıya mesaj gönderme sınırı vardır.
Kaynaktan gelen mesaj, alıcı tarafından istenildiği kadar incelenebilir.

15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bulut hizmeti sağlayıcılarının bir eksiği olarak görülebilir?


Yenileme
Güvenlik
Güncelleme
Devamlılık
Düşük maliyet

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarındandır?


Televizyon

Telefon

E-posta

Radyo

Uydu Telefonu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenmenin uygulama şekillerinden biri değildir?


Kurumsal gelişim

Kişisel gelişim

Planlı gelişim

Rastlantıya bağlı gelişim

Deneyime dayalı gelişim


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarındandır?


Bloglar

Telefon

Televizyon

Radyo

Uydu Telefonu


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fikirleri paylaşmada ve eğitim ortamlarında mesajı alıcıya sesli ve görüntülü olarak iletmede kullanılır?


Forum

Blog

E-posta

Ses akışı

Video akışı


20.Soru

Rogers’ın uyum kategorisine göre geleneksel teknolojileri kullananlar hangi kategoride yer almaktadır?


Geç çoğunluk
Yenilikçiler
Geride kalanlar
Erken çoğunluk
İlk benimseyenler