Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmış bir e-posta adresidir?


çiğdemaydın@anadolu.edu.tr
cigdem aydın@anadolu.edutr
cigdem_aydın@anadolu_edu_tr
cigdemaydin@anadolu-edu-tr
cigdemaydin@anadolu.edu.tr

2.Soru

Sanal dünyada bir kimlik oluşturma ve bu kimliğe göre iletişim örüntülerine dâhil olma bağlamında aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi daha avantajlıdır?


Forum siteleri
Wiki
Web günlüğü
E-posta
Sosyal ağlar

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-Posta kullanırken bilmemiz gereken kuralardan bir değildir?


Sadece yazacağınız konuya odaklanın
Size sorulan soruları mutlaka cevaplandırın
Gereksiz dosyaları eklemeyin
Samimi olduğunuz kişiler ile iletişimde bulunurken imla hatalarına önem vermeyin
Uzun cümlelerden, acil ifadesinden, BCC yapmadan toplu mesaj gönderimi yapmaktan her zaman kaçının

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla anlık sohbet hesabı olanların seçmesi gereken sohbet istemcisidir?


Web Tabanlı

Kurumsal İstemcisi

Tekli Protokol

Çoklu Protokol

Mobil İstemcisi


5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Forum Siteleri için dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir?


Daha fazla alıcı çekmek için alt konularda olabildiğinde çeşitliliğe gidilmelidir.

Konu moderatörlerinin alıcıdan gelecek geribildirimleri çok fazla geciktirmeyecek derecede ilgili olması gerekir.

Ziyaretçilere istedikleri alanlara yazma hakkı verilmelidir. Böylece ziyaretçi forum sitesinde popüler başlık altında kişisel sorununu çözebilir.

Kullanıcılar arasındaki ikili iletişime kapsam dışına çıkılsa bile müdahale edilmemesi gerekir.

Konuların derinlemesine işlenmesi ve açıkları kapatacak nitelikte ayrıntılı içeriklerden oluşması gerekir.


6.Soru

I. Öğretici, bilginin kaynağı için yol gösteren rehberdir II. Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir III. Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenir IV. Öğretici/rehber/danışman bireysel öğrenme planları geliştirir V. Bireyler sadece okul hayatı boyunca öğrenme olanağına sahiptir. Yukarıdakilerden hangileri yaşamboyu öğrenmenin özellikleri arasında yer alır?


I, III, V
IV ve V
I, II, III, V
Hepsi
I, II, III, IV

7.Soru

"Optik karakter tanıma, Go oyunu, görüntüleri sınıflandırma" örnek problemi için yapay zekanın performansı nasıldır?


En iyi
Güçlü insanüstü
İnsanüstü
Kısmen insan
İnsan altı

8.Soru

Anadolu Üniversitesi bünyesinde personelin kendi aralarında dosya paylaşımın ve ortak kullanım için kullandıkları bir bulut bilişim sistemi oluşturuldu ise bu bulut bilişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu bulutu
Özel bulut
Topluluk bulutu
Melez bulut
Kişisel bulut

9.Soru

E-posta gönderirken gönderilen kişinin diğer adresleri görmemesi için adresler hangi alana yazılmalıdır?


Alıcı (To)

Konu (Subject)

CC

BCC

Ek (Attachment)


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla istemcilerin daha düşük düzey donanımları kullanmasının faydalarından biri değildir?


Düşük donanım maliyeti

Güvenlik

Daha fazla enerji tüketimi

Daha az gürültü

Bakım ve tamir kolaylığı


11.Soru

İçinde çok sayıda sunucuyu barındıran, depoladığı verinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla güçlü ve yedekli elektrik, iklimlendirme ve iletişim altyapısı bulunan tesislere ne ad verilmektedir?


Veri Merkezleri
Dağıtık sunucular
Kullanıcılar
Birleşik Sunucular
Alıcı Sunucular

12.Soru

“Benzersiz ve yeni olan bir cihaz, yöntem, birleşim ya da süreç” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Buluş
Yenilik
Yayılma
Keşif
Yıkıcı yenilik

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin kullanılabilmesindeki sınırlılıklardan biridir?


Ölçeklenebilirlik

Devamlılık

Birlikte çalışma

Yenileme ve güncelleme

Güvenlik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Döngüsel Teknolojik Değişim Süreci" olarak kabul edilemez?


Buluş
Keşif
Üretim
Yayılma
Yenilik

15.Soru

Aşağıdaki yenilikçilik özelliklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Maceracı
Yargılayan
Cesaretli
Atılgan
Risk alan

16.Soru

Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders uygulamalarında "bilgiyi talep eden bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların ortadan kalktığı öğrenme yapısı"nı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kitlesel
Küresel
Çevrimiçi
Açık
Ders

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin genel özelliklerinden biridir?


Yerel ağ erişimi
Merkezi sunucular
Ölçülebilir hizmet
Ana bilgisayarlar
Manuel hizmet

18.Soru

Bireyin çalışma yaşamı boyunca almış olduğu formal dersler, diplomalar, lisansüstü eğitim ya da teknik yeterlikler gibi çeşitli eğitim biçimlerini içeren kişisel gelişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel gelişim
Planlı gelişim
Rastlantıya bağlı gelişim
Deneyime dayalı gelişim
Fizyolojik gelişim

19.Soru

Evinin salonunda kayak deneyimi yaşayabilen bir birey öncelikli olarak aşağıdaki teknolojilerden hangisini kullanmaktadır?


Anlamsal ağ
Bilgisayarla görü
Bulut bilişim
Mobil bilgi işlem
Sanal gerçeklik

20.Soru

Yetişkin eğitiminden söz edebilmek için yetişkin olarak adlandırılan bireylerin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?


Psikolojik desteğe ihtiyaç duyması
Kendini doğru olarak algılaması
Öğrenme yöneliminin olması
Deneyimlerinin olması
Öğrenmeye hazır olması