Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilgilerin ve verinin paylaşıldığı kullanıcılar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların, güvenli bir şekilde nasıl çözüldüğünü tanımlayan ilkedir?


Bütünlük ilkesi

Gizlilik ilkesi

İnkâr edememe ilkesi

Güvenilebilirlik ilkesi

İzlenebilirlik ilkesi


2.Soru

George Semens ve Stephen Downes’ın KAÇD uygulaması aşağıdaki kuramlardan hangisi üzerne kurulmuştur?


Bilişsel
Duyuşsal
Davranışçı
Bağlantıcı
Yapıcı

3.Soru

I. Öğrenme ilgi ve gereksinimini saptayabilirler II. Öğrenmeyi okulda gerçekleştirirler III. Öğrenme motivasyonuna sahiptirler IV. Öğrenmede kararlılık gösterirler V. Öğrenmeyi düzenleyebilirler. Yurakarıdakilerden hangisi ya da hangileri yaşamboyu öğrenen bireylerin özellikleri arasında yer alır?


Hepsi
I, III, IV, V
Yalnız II
I, II, III
Yalnız V

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-posta gönderilirken isteğe bağlı olarak gönderilen resim, ses, kısa video, doküman vb. dosyalara verilen addır?


From

CC

BCC

Subject

Attachment


5.Soru

Bulut bilişim sayesinde kullanıcılara düşük donanım maliyeti sağlayan kullanıcı bilgisayarları aşağıdakilerden hangisidir?


Süper bilgisayarlar
Sunucu bilgisayarlar
İnce istemciler
Tablet bilgisayarlar
Masaüstü bilgisayarlar

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Grid Bilişim ve gönüllü Bilişim paradigmalarından türemiş bulut yayılım türüdür?


Kamu Bulutu
Özel Bulut
Melez Bulut
Topluluk Bulut
Asil Bulut

7.Soru

"Kullanıcı tarafından vücudunun çevresine giyilebilen, hidrolik ve motorlar yardımıyla kullanıcının kas hareketlerini destekleyen mobil bir makine" olarak tanımlanan sınırdaki teknoloji türü aşağıdakilerden hangisidir?


Giyilebilir bilgisayar
E-tekstil
Beyin implantları
Androidler
Güçlendirilmiş dış iskelet

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim sistemi içerisinde yer alan depolama hizmetinin kısaltmasıdır?


SaaS - Software as a Service

DBaaS - Database as a Service

PaaS-Platform as a Service

TaaS - Testing as a Service

STaaS - Storage as a Service


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin eşzamansız iletişim araçları arasında en çok kullanılan araçların başında geldiği söylenebilir?


Blog
E-posta
Wiki
Slayt gösterisi
Video akışı

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin özelliklerindendir?


İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet

Sınırlı ağ erişimi

Güvenlik

Düşük donanım maliyeti

Hızlı iletişim


11.Soru

“Wiki sayfaları kullanıcının oluşturduğu içeriklerden oluştuğundan, bilimsel geçerliliği ve doğruluğu sorun oluşturabilir.” Yukarıdaki ilke çerçevesinde düşünüldüğünde Wiki sayfalarında paylaşılan her bilginin doğru olduğunu düşünen birinin yaptığı hatalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


Bilginin yazarı sorgulanmalı.
Bilginin kaynağı sorgulanmalı.
Bilgi yakın zamanda paylaşılmış olmalı.
Farklı kaynaklar ile bilgi doğrulanmalı.
Erişilen bilginin kaynağı güvenilir olmalı.

12.Soru

Yaşamboyu öğrenme doğası gereği kişisel işlere odaklı olduğundan bireyin öğrenmesinde tek bir model yoktur, birden çok uygulama şekli vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Kişisel Gelişim
Planlı Gelişim
Raslantıya Bağlı Gelişim
Deneyime Dayalı Gelişim
Eğitime Bağlı Gelişim

13.Soru

Rogers’a göre (Akt: Demir, 2006) aşağıdakilerden hangisi bir toplumdaki yeniliğe uyum gruplarından bir tanesi değildir?


Yenilikçiler
Benimsemeyenler
İlk benimseyenler
Erken çoğunluk
Geç çoğunluk

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarından biri değildir?


Tartışma Forumları
Wiki
Sosyal Ağlar
E-posta
Skype

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazar Doyle'a göre bilgi okur yazarı olan bir kişinin özelliklerinden değildir?


Bilgi gereksinimini fark eden
Başarılı bir bilgi arama stratejisi geliştirebilen
Bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanmayan
Uygulama yapabilmek için bilgiyi düzenleyen
Bilgiyi eleştirel düşünme ve sorun çözmede kullanabilen

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kullanıcıların webde gezindiği adresleri belirler ve bu adresleri belirli bir merkezle paylaşarak, sisteme çöp e-posta ve gereksiz reklam gönderilmesine neden olur?


Solucan
Antivirüs
Virüs
Truva atı
Casus yazılım

17.Soru

Öğrenme ilgi ve gereksinimini saptayabilen, Öğrenme inancına sahip, Öğrenmeye istekli ve merakı olan, Bilgi okuryazarı, Öğrenme motivasyonuna sahip, Öğrenmede kararlılık gösteren ve Öğrenmeyi düzenleyebilen kişiler olması beklenen öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yaşamboyu öğrenme
Motor öğrenme
Deneme-Yanılma ile öğrenme
Koşullanma ile öğrenme
Bilişsel öğrenme

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eş zamansız iletişim araçlarından birisidir?


Slayt Gösterisi
Telefon
Messenger
Web konferans
Skype

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşük düzey donanımları kullanmanın faydalarından değildir?


Güvenlik

Düşük donanım maliyeti

Daha az gürültü

Daha az enerji tüketimi

Daha az personel


20.Soru

Fırat, anlık sohbet ortamlarında devamlı takma isimler kullanmaktadır. Sohbetlerde çok hızlı ve parçalı yazarak karşıdaki kişinin konuşmasını bölmekte ve sık sık tamamı büyük harflerden oluşan cümleler kurmaktadır. Buna göre Fırat için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Dolandırıcılıktan kaçınmaya çalıştığı
Etkili iletişim kurduğu
Etik kurallara uymadığı
Kişisel bilgilerini tehlikeye attığı
İyi derecede bilgisayar kullandığı