Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Eşzamanlı iletişim araçlarını güvenli bir şekilde kullanabilmek için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemize gerek yoktur?


Görüşmelerimizdeki içeriğe ve süreye dikkat etmeliyiz.
Kişi eklemeye gelen her talebi hemen kabul etmemeliyiz.
Emin olmadığımız kişilere fotoğraf ya da video gibi görüntüleri göndermemeliyiz.
Kimseyle kullanıcı adı ve şifremizi paylaşmamalıyız.
Hediye kazandınız, hesabınızda bloke var, sigorta ya da vergi borcunuz var gibi beyanlara itibar etmemeliyiz.

2.Soru

Emniyet Genel Müdürlüğünün dolandırıcılıklardan kaçınmak yaptığı uyarılardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?


Hiç kimseye banka kartı ve kimlik bilgileri verilmemelidir.

Sigorta şirketlerinin adını kullanarak, sağlık sigortasını yeniletmek amacıyla para talebinde bulunan şahıslara inanılmamalıdır.

Uzun konuşmalardan kaçınılmalı, hatlar uzun süre meşgul edilmemelidir.

Adli merciler hiçbir şekilde vatandaştan para talep etmez.

Hediye kazandınız, hesabınızda bloke var, sigorta ya da vergi borcunuz var gibi beyanlara itibar edilmemelidir.


3.Soru

Seyahat etmeyi seven ve bir çok farklı yere giden bir internet kullanıcısı gezdiği yerleri diğer internet kullanıcılarına anlatmak istiyor. Bu amaçla aşağıdaki Google verimlilik araçlarının iletişim uygulamalarından hangisini kullanması daha uygun olur?


Google Slaytlar
Blogger
Hangouts
Drive
Google Haritalar

4.Soru

Kullanıcı tarafından vücudunun çevresine giyilebilen, hidrolik ve motorlar yardımıyla kullanıcının kas hareketlerini destekleyen mobil makine aşağıdakilerden hangisidir?


Android
Güçlendirilmiş dış iskelet
Giyilebilir bilgisayar
e-Tekstil
Taşıt iletişim sistemi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Androgoji” terimini açıklar?


Çocuk eğitimi

Yetişkin eğitimi

Engelli eğitimi

Sürekli eğitim

Bilişsel eğitim


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi akıllı çevre oluşturulurken yararlanılan ortamlardan biri değildir?


İnsanın varlığına duyarlı ve tepkili elektronik ortamlar
Yaygın bilgi işlem
İnsan merkezli bilgisayar etkileşimi
Ortam zekası
Biyometri

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan eşzamansız iletişim araçlarından birisi değildir?


e-posta
wiki
forum
blog
sosyal ağlar

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim terminolojisinde sanallaştırma, fiziksel donanım kaynaklarının yerine geçecek bir sanalının oluşturulması faaliyetidir?


Güvensizleştirme

Bulut bilişim

Bilişim

Etkileme

Sanallaştırma


9.Soru

"En az yönetimsel çaba ve hizmet sağlayıcı etkileşimi ile hızlı bir biçimde sağlanabilen ya da bırakılabilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarından oluşan paylaşılabilir bir havuza, uygun koşullarda ve istenildiğinde zaman ve mekân kısıtı olmaksızın ağ erişimi sağlayan bir model" olarak tanımlanan bilişim elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


İnternet
Bilişim güvenliği
Bulut bilişim
Sosyal ağ
Twitter

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?


Samsung

Linux

Pardus

Mac OS

Windows


11.Soru

Hangisi, günümüzde yakın geleceğe ait olduğu düşünülen ve 2020 yılından itibaren öne çıkarak yaygınlaşması beklenen teknolojilerden biridir?


Beyin-bilgisayar arayüzü
Sanal retinal görüntüleme
Giyilebilir bilgisayarlar
Güçlendirilmiş dış iskelet
Kuantum bilgi işlem

12.Soru

Bulut bilişimin üstünlükleri ve sınırlılıkları doğrultusunda, bilişim hizmetlerini bulut bilişimin platform hizmetlerine transfer etmeyi planlayan küçük hacimli bir yazılım şirketi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?


Yazılımcılar için ödenecek ücretler düşer
Kısa dönemde karlı bir yatırım sağlanır
Veriler daha güvenli bir ortamda saklanır
İnternet bağlantısına duyulan gereksinim azalır
Yazılımların geliştirilmesinde işbirliği kolaylaşır

13.Soru

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) öğrenenlere kendi hızında ve bireysel özelliklerine bağlı olarak içeriği takip etme olanağı sunması geleneksel derslerden hangi farkını ifade etmektedir?


Çevrimiçi öğrenme etkinliği
Akran ve kendi kendini değerlendirme
Tam öğrenme
Çevrimiçi forumlar ve tartışma grupları
Öğrenme isteği

14.Soru

Hizmet odaklı mimari (SOA) aşağıdaki hangi bulut bilişim mimarisi ile ilgilidir?


İnternet teknolojisi
Dağıtık sistem
Donanım
Veri merkezi
Sistem yönetimi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi akıllı televizyonların özellikleri arasında yer almaz?


sosyal medyaya bağlanabilirler
akıllı telefon ya da tabletler üzerinden yönetilebilirler
televizyon yayınlarını kaydedebilirler
ses, hareket ve yüz tanıma teknolojilerinin kullanıldığı yeni etkileşim biçimlerine sahiptirler
koku kopyalama ve çoğaltma özelliğine sahiptirler

16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 1624-1940 yılları arasında çok uzun bir zaman dilimini içine alan bilgisayar dönemidir?


Yapay zekalı bilgisayarlar

Mikroişlemcili bilgisayarlar

Mekanik ve elektromekanik bilgisayarlar

Vakum tüplü bilgisayarlar

Transistörlü bilgisayarlar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenme için söylenebilir?


Öğretici bilginin kaynağıdır.

Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.

Öğrenenler kendi kendine çalışır.

Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenir.

Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.


18.Soru

Risk alma potansiyeline göre aşağıdaki gruplar sıralandığında en başta hangi grup gelecektir?


İlk benimseyenler
Erken çoğunluk
Geç çoğunluk
Yenilikçiler
Geride kalanlar

19.Soru

Aşağıdaki bileşenlerden hangisi içeriğin iletim yöntemidir?


Kaynak
Kanal
Alıcı
Geribildirim
Mesaj

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut üzerindeki bilgilerinizi yönetmek için kullandığımız aygıtlardan biri değildir?


İnce istemciler

Masaüstü bilgisayarlar

Cep telefonları

Dizüstü ve tablet bilgisayarlar

Kronometreler