Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlemci, depolama aygıtı, ağ donanımı, sunucu ve hatta uygulama yazılımı gibi kaynakların gerçek donanımı kullanan bir uygulamadır?


Veri gönderme

İşleme

Görüntüleme

Dijitalleştirme

Sanallaştırma


2.Soru

“Cercopithecus neglectus” gibi bir hayvanla ya da “Tilia cordata” gibi bir bitki hakkında bilgiye hangi bilgi kaynağından ulaşılabilir?


Wikispecies
Wikibooks
Wikiquote
Wikiversity
Wikivoyage

3.Soru

“En az yönetimsel çaba ve hizmet sağlayıcı etkileşimi ile hızlı bir biçimde sağlanabilen ya da bırakılabilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarından oluşan paylaşılabilir bir havuza, uygun koşullarda ve istenildiğinde zaman ve mekân kısıtı olmaksızın ağ erişimi sağlayan bir model” olarak tanımlanan sistem nedir?


Bulut Bilişim Sistemi

PC

Dağıtımlı Bilişim Sistem

Kamu Hizmeti Bilişimi

Barındırma Hizmeti


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yakın geleceğe ait teknolojilerden sayılamaz?


Beyin-Bilgisayar arayüzü
Elektroensefalografi
Beyin okuma
Üç boyutlu yazıcı
Yapay beyin

5.Soru

Yeniliklerin yayılması kuramına göre aşağıdakilerden hangisi sistemdeki yeni fikirlere ilk uyum sağlayanlar olarak tanımlanır?


Yenilikçiler
İlk benimseyenler
Erken çoğunluk
Geç çoğunluk
Geride kalanlar

6.Soru

Ortak bir proje yapmaları için birçok şehirden araştırmacıya ulaşan bir firma araştırmacıların proje üzerinde farklı zamanlarda aynı dosya üzerinde çalışabilmeleri için bir yol aramaktadırlar. Bu firmanın sorununa aşağıdaki eşzamansız iletişim araçlarından hangisi çözüm olarak sunulabilir?


E-mail
Sosyal ağlar
Bulut depolama
Wiki
Tartışma grupları

7.Soru

Bilgisayar sistemlerini olumsuz etkileyen kötü amaçlı yazılımlardan aşağıdakilerden hangisi değildir?


Antitrojan

Virüs

Truva atı

Solucan

Casus yazılım


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğanının gözlenmesi, akıl yürütme ve deneyler yoluyla doğanın temel süreçlerinin açıklanması olarak ifade edilen kavramdır?


Buluş

Yenilik

Yayılma

Keşif

Yöntem


9.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bulut bilişimin genel özelliklerinden birisi doğru olarak tanımlanmıştır?


İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet: Bulut sistemlerinin tüketiciye sağladığı hizmetler ölçülebilir olmalıdır. Tüketicinin kullandığı kaynaklar kendisine raporlanarak şeffaf bilişim hizmeti sunulabilir.
Geniş ağ erişimi: Bulut hizmeti sağlayan tedarikçiler tüketicinin değişen bilişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alt yapıyı oluştururlar. Bölgesel olarak farklı noktalarda bulunan merkezlerde depolama, işlemci, hafıza ve bant genişliği sağlayan don
Kaynak havuzu: Farklı türdeki istemcilerin (PC, tablet, mobil telefon) hizmet almasına olanak sağlayacak ağ yapısına sahiptir.
Çabukluk ve esneklik: Bilişim sisteminin olası taleplere karşı esnek ve hızlı olması gerekmektedir. Bu sayede günümüzün yüksek tempodaki iş dünyasının ihtiyaçlarına çözüm sağlayabilmektedir.
Ölçülebilir hizmet: Tüketicilerin dilediği zaman ihtiyacı olan bilişim hizmetini herhangi bir bireye ihtiyaç olmadan otomatik olarak alabildiği bir hizmettir.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-postanın özellikleri içerisinde yer almaz?


Türkçe karakterler kullanılması

E-posta adresinin ilk kısmının kişiye özel olması

E-posta adresinin ikinci kısmının servis sağlayıcıya ait olması

Aynı servis sağlayıcısı üzerinde aynı isimde ikinci bir e-posta adresi olamaması

Özel ya da resmi kurumların web siteleri alan adıyla kullanıcılarına mail hizmeti verebilmeleri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanallaştırma teknolojilerinin bulut bilişim açısından faydaları arasında yer almaz?


Sistem kaynaklarının verimli kullanılması ile enerji tasarrufu sağlar ve doğayı korur.

Kurumsal kullanıcıların ihtiyacı kadar kaynak kullanımına olanak sağlar.

Yedekleme ve felaket kurtarmada fiziksel sistemlere göre daha dezavantajlıdır.

Geleneksel sistemlere göre yüksek kullanılabilirlik oranına sahiptir.

Sunucuların ilk kullanım için daha hızlı hazırlanmasını sağlar.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli olarak fikir ve bilgi paylaşımlarında kullanılır?


Wiki

Blog

E-posta

Ses akışı

Video akışı


13.Soru

2015 yılının güncel teknolojilerine verilen örneklerden hangisi gerçek dünya görüntülerinin bilgisayar tarafından yakalanması, işlenmesi, çözümlenmesi ve anlaşılması yöntemlerini içeren bir araştırma alanıdır?


Mobil bilgi işlem
Bulut bilişim
Dördüncü nesil hücresel iletişim
Yapay zekâ
Bilgisayarla görü

14.Soru

Wikimedia projesinin koordinasyonu olarak tanımlanan wiki projesi aşağıdakilerden hangisidir?


Türkçe Commons
Vikisözlük
Vikikitap
Vikitür
Türkçe-Meta

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemlerinin gelişimlerini özetleyen altı aşamanın sonuncusudur?


Kişisel bilgisayarlar
Ana bilgisiyarlar
İnternet
Bilgisayar ağlar
Bulut bilişim

16.Soru

Bulut depolama araçlarının bir kullanım türü de ilgili servis sağlayıcının uygulamasının indirilerek kişisel bilgisayara kurulmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcılara mekân bağımsız olarak çalışma olanağı sunan bulutdepolamanın üstünlüklerinden biri değildir?


Yavaşlatma: Dosya indirmeyi şifre ile yavaşlatır.
Maliyet: Yedekleme çözümleri oldukça gelişmiştir.
Erişilebilirlik: Dosyalara internet erişimi olan her cihazdan ulaşma imkânı sağlar.
Güvenlik: Yerel veri depolamaya göre daha güvenlidir.
Senkronizasyon: Belgede yapılan değişiklikler tüm bilgisayarlara anında senkronize edilir.

17.Soru

İletişim sürecinde kanal ne işe yaramaktadır?


Karşıya aktarılmak istenen iletilerin kolayca alınmasını ve anlaşılmasını sağlamaktır.
Karşıya iletilmesi amaçlanan fikri anlatan yazı, ses, obje, resim ya da çizimdir.
Kaynaktan gelen mesajı alıcıya iletme görevini üstlenir.
İletişim sürecinin sağlıklı biçimde işlemesini güçleştirir.
İletişimin farklı yollardan alıcıya iletilmesini sağlar.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5 yıl öncesine kadar buluş ve yenilik süreçleri gerçekleştirilmiştir?


Geleneksel teknolojiler

Güncel teknolojiler

Sınırdaki teknolojiler

Yakın gelecekteki teknolojiler

Uzak gelecekteki teknolojiler


19.Soru

Yaşamboyu öğrenmede bireyin iş yaşamı ve iş dışındaki yaşamında ortaya çıkan planlanmamış öğrenmesini ifade eden uygulama şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel Gelişim
Kurumsal Gelişim
Planlı Gelişim
Rastlantıya bağlı gelişim
Deneyime dayalı gelişim

20.Soru

Sosyal ağlarda paylaşım yaparken sıkça gösterilen bir hata aşağıdakilerden hangisidir?


Paylaşımlara ve paylaşımlardaki özendirici bağlantılara şüphe ile yaklaşmak

Kişisel veya kurumsal bilgileri paylaşırken telif haklarına özen göstermek

Paylaşılan kişisel bilgileri sınırlandırmak ve bazılarını gizlemek

Diğer kişilerin adres ve bilgilerini ulaşılabilmesi için diğerleri ile paylaşmak

Yaptığımız paylaşımlarda kişisel ve kurumsal itibarımızı düşünerek hareket etmek