Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içinde çok sayıda sunucuyu barındıran, depoladığı verinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla güçlü ve yedekli elektrik, iklimlendirme ve iletişim alt yapısı bulunan tesislere verilen isimdir?


Kesintisiz güç kaynakları
İletişim merkezleri
Dağıtık sunucu sistemleri
Acil durum istasyonları
Veri merkezleri

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınırdaki bir teknolojidir?


Bilgisayarla görü
Ses tanıma
Anlamsal (semantik) ağ
Bilgisayarla oluşturulan görüntü (CGI)
Holografik görüntüleme

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenmenin özelliklerinden biridir?


Öğretici bilginin kaynağıdır.
Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.
Öğrenenler kendi kendine çalışır.
Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.
Öğretici/rehber/danışman bireysel öğrenme planları geliştirir.

4.Soru

Toplumda var olanlara göre daha etkili ürünler, süreçler, hizmetler ya da fikirleri ifade eden kavram hangisidir?


Yenilik
Buluş
Yayılma
Yakınsama
Süreç

5.Soru

İnternet üzerinden bir ürünü satın alan tüketiciye memnuniyet anketi uygulanmak isteniyor. Bu durumda aşağıdaki Google verimlilik araçlarının ofis uygulamalarından hangisini kullanmak daha uygun olur?


E-Tablolar
Slaytlar
Formlar
Dokümanlar
Çizimler

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısaca bireyin yaparak öğrenmesidir?


Bireysel gelişim

Planlı gelişim

Rastlantıya bağlı gelişim

Deneyime bağlı gelişim

Kurumsal gelişim


7.Soru

Aşağıda verilen davranışlardan hangisi Twitter kullanımında karşılaşılan etik davranışlardandır?


Çok kişiyi izlemek ve çok az izleyiciye sahip olmak
Çok sık twit yazmak
Küçük ve özel diyalogları başkalarının da okumasına izin vermek
Sorulan bir sorunun mutlaka cevaplandırılması
Twitter’da kaba davranışlarda bulunmak

8.Soru

Ofiste kullanım için yeni bir yazılım gelmiştir. Ofisteki bilgisayar konusunda bilgi ve becerisi oldukça iyi olan Ahmet ilk olarak yaızlımı kurmuş ve getireceği yenilikleri öncesinde incelem fırsatı bulmuştur. Ofisteki arkadaşlarına programı överek sağlayacağı faydaları dile getirmiştir. Diğer şirket çalışanları da Ahmetin ifadelerine istinaden yazılımı bilgisayarlarına kurmaya başlamışlardır. Buna göre Ahmet teknolojik yenilik takibi açısından aşağıdakilerden hangisi olarak ifade edilebilir?


Yenilikçiler
İlk benimseyenler
Erken çoğunluk
Geç çoğunluk
Geride kalanlar

9.Soru

Bulut bilişim yapısal açıdan bakıldığında 3 bileşenden oluşur.  Aşağıdaki hangisi bu bileşenlerden biridir?


Kaynak havuzu

Veri merkezleri

Geniş ağ erişimi

Kullanıcılar

Üreticiler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarındandır?


Tartışma Forumları

Telefon

Televizyon

Radyo

Uydu Telefonu


11.Soru

I. Kaynaktan gelen mesajın alıcıya aynı anda ulaşması

II. Alıcıdan gelen bildirimin kaynağa aynı anda ulaşması

III. İletilen mesajın alıcı tarafından farklı zamanlarda tekrar gözden geçirilebilmesi

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri eşzamansız iletişimin özellikleri arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


12.Soru

Asagıdakilerden hangisi başlıca bulut bilişim hizmetlerinden biri değildir?


Altyapı hizmeti
Depolama hizmeti
Güvenlik hizmeti
Test hizmeti
Rekabet hizmeti

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TÜBİTAK tarafından projelendirilen işletim sistemidir?


Windows

Mac OS

Linux

Pardus

GNU


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi wiki türündeki bir eşzamansız iletişim aracının dezavantajlarındandır?


Kurulumu ve kullanımı kolaydır.
Düzenle seçeneği tek buton yardımıyla açılır.
Herhangi biri tarafından düzenlenerek geliştirilebilir.
Birlikte çalışma imkânı sağlar.
Çok hızlı geliştiğinden, çok fazla bilgi paylaşımı ile bilgi kirliliğine neden olabilir.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenme için söylenebilir?


Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenir.

Öğretici bilginin kaynağı için yol gösteren, rehberdir.

Öğrenenler kendi kendine çalışır.

Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.

Değerlendirme, öğrenme stratejilerine rehberlik etmek ve gelecekteki öğrenmelerine yol göstermek için yapılır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde masaüstü bileşenleri doğru olarak verilmiştir?


Masaüstü simgeleri, Görev çubuğu, Bilgisayarım
Görev çubuğu, Başlat menüsü, Ağ Bağlantılarım
Masaüstü simgeleri, Görev çubuğu, Başlat menüsü
Ağ bağlantılarım, Bilgisayarım, Denetim Masası
Başlat menüsü, Denetim Masası, Görev Çubuğu

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel bir kullanım gerekçesi olmadığı sürece buluta erişim için daha düşük düzey donanımları kullanmanın faydalarından değildir?


Daha düşük güvenlik sağmaları
Donanım maliyetlerinin daha düşük olması
Bakım ve tamir kolaylığı sağlamaları
Daha az gürültü yaymaları
Daha az enerji tüketmeleri

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri insan beyni projesinin amaçları arasındadır?I - Başlangıçta fare, sonuçta da insan beyninin yüksek kalitede dijital rekonstrüksiyonunu (beynin benzetimi) oluşturmak için enformasyon ve iletişim teknolojisi araçları geliştirmek. II - Beynin işleyişinden ilham alarak hesaplama araçları ve robotik sistemler geliştirmek. III - Beynin klinik araştırmalarında kullanılabilecek etkileşimli süper bilgisayar geliştirmek.


Yalnız I
I-II
II-III
I-III
I-II-III

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynaktan çıkan mesajın çıktığı zamandan farklı bir zamanda alıcıya ulaşması ve alıcıdan dönecek bildirimin yine tepkinin verildiği zaman diliminden sonra ulaşması yöntemiyle gerçekleşen iletişim şeklidir?


Eşzamanlı iletişim

Eşzamansız iletişim

Telefon

Skype

Web konferans sistemi


20.Soru

Aşağıda verilen güncel teknolojilerden hangisi fiziksel gerçek dünyanın, kullanıcıya, bilgisayar tarafından ses, görüntü, video, GPS ve benzeri algılayıcılarla elde edilen enformasyonun değerlendirilmesiyle zenginleştirilerek sunulması olarak tanımlanmaktadır?


Sanal gerçeklik
Artırılmış gerçeklik
Mobil işbirliği sistemleri
Yapay zeka
Bilgisayarla görü