Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmenin uygulama şekillerinden biri değildir?


Kişisel gelişim
Planlı gelişim
Rastlantıya bağlı gelişim
Öğretimsel gelişim
Deneyime dayalı gelişim

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut depolama hizmeti verir?


Outlook

Yahoo

Google Drive

Gmail

Yandex


3.Soru

2015 yılının sınırda olan teknolojilerine verilen örneklerden hangisi birey için görevleri yerine getiren ya da hizmetleri sunan yazılım etmenleridir?


Akıllı nesne
Androidler
Giyilebilir bilgisayarlar
Yaşam günlüğü
Akıllı kişisel yardımcılar

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi forum siteleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?


Alt konuların olabildiğince geniş olması

Yeterli, geçerli ve gerçek bilginin paylaşılıyor olmasına dikkat edilmesi

Konu içeriği ve yorumların tutarsızlıklarının mutlaka takip edilerek giderilmesi

Konuların özet niteliğinde çok fazla ayrıntıya boğmadan verilmesi

Kullanıcılar arasında ikili iletişime, kapsam dışına çıkıldığında müdahale edilmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda kurum, işletme ve bireylerin bilişim hizmeti olarak faydalandığı bulut bilişimin genel özelliklerinden biri değildir?


Ölçülemezlik
Geniş ağ erişimi
Kaynak havuzu
Çabukluk ve esneklik
İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmede stratejilerinden değildir?


Herkes için temel beceriler

İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım

Eğitimde yenilikçilik

Eğitime değer vermek

Herkesi öğrenmeye teşvik etmek


7.Soru

Aşağıdaki öncüllerden hangisi bulut bilişimin topolojisinde yer alır?

I. İnternet

II. Dağınık Sunucular

III. Veri merkezleri


Yalnız III

Yalnız II

Yalnız I

I ve III

Hepsi


8.Soru

İşlemci, hafıza, depolama alanı, bant genişliği gibi donanımsal ihtiyacı bulut sisteminin otomatik olarak arttırıp azaltabilmesi hangi özelliği ile ilgilidir?


Devamlılık

Birlikte Çalışma

İş Uygulamalarında Esneklik

Yenileme ve Güncelleme

Ölçeklenebilirlik


9.Soru

Çevrimiçi verimlilik yazılımlarının kullanıcı bilgisayarında çalışan geleneksel ofis yazılımlarına göre üstünlükleri göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi Ubuntu işletim sistemi kullanan bir öğrencinin ödevlerini hazırlamada Google Ofis uygulamalarını tercih etmesinin sebebi olabilir?


Ödevlerini hazırlarken internet-bağımsız çalışmak istemesi
Belgelerine yalnız kişisel bilgisayarından erişim sağlaması
Google Ofis araçlarının platform bağımsız çalışması
Yazılım güncellemelerini kendi kontrolü altında yapmak istemesi
Belgelerini kendi sabit sürücüsünde saklamak istemesi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı kategorideki bir teknolojidir?


Holografik görüntüleme
Beyin implantları
Dijital koku teknolojisi
Güçlendirilmiş dış iskelet
Mobil bilgi işlem

11.Soru

Beyin-bilgisayar arayüzü için aşağıdaki tanımlardan hangisi en uygundur?


Beyin ile dışsal bir cihaz arasında doğrudan iletişim oluşturma yoludur.
İnsanların herkes tarafından algılanan gerçeklikten ayırt edemeyecekleri bir sanal ortama daldırılmalarıdır.
Bireyin zihinsel içeriğinin beyinden okunarak bir bilgisayara yüklenmesini tanımlayan kuramsal bir süreçtir.
Beynin yüksek düzey bilişsel süreçlerini destekleyecek kuramsal bir yapay dış enformasyon işleme sistemdir.
Hayvan ya da insan beyni ile benzer bilişsel özelliklere sahip yazılım ve donanımların geliştirilmesini amaçlayan araştırma alanıdır.

12.Soru

İnternette sorunsuz ve güvenilir bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez?


Erişilen bilginin yayılım miktarının azlığı

Farklı kaynaklar da erişilen bilgiyi doğrulamalı

Erişilen bilginin kaynağı belirtilmeli ve güvenilir olmalı

Bilginin yazarı veya kaynağı sorgulanmalı

Bilginin bulunduğu site aralıklarla güncellenip yenilenmeli


13.Soru

Temel amacı farklı sistemlerdeki işlemci güçlerini, ağ kapasitelerini ve depolama alanlarını tek bir büyük sistem olarak yönetilmesini sağlamak olan sistem nedir?


SOA Web Hizmetleri

Otomasyon Bilişim

Dağıtık Bilişim

Donanım Sanallaştırma

Bulut Bilişim


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders uygulamasının sahip olduğu özelliklerden biri değildir?


Belirli bir mekânın olması

Kitlesel olması

Açık olması

Çevrim içi olması

Ders niteliğinde olması


15.Soru

Bir şirkette yapılan toplantı, sesli ve görüntülü olarak kaydedilip toplantıya katılamayanlara iletilmek isteniyor. Bunun için aşağıdaki eşzamansız iletişim araçlarından hangisi daha uygun olarak kullanılabilir?


Video Akışı
Bloglar
Tartışma Forumları
Slayt Gösterisi
Wiki

16.Soru

I. Eğitim-öğretimII. Siyaset ve politikaIII. Yazılım ve programlamaIV. Bilgisayar sorunları ve çözümleriGenel olarak forum siteleri yukarıdaki hangi amaç ya da amaçlar etrafında toplanmıştır?


III-IV
I-II
I-III-IV
Sadece IV
I-II-III-IV

17.Soru

Yakın geleceğe yönelik teknolojilerden hangisi beyin dalgalarının yakalanmasına dayalı, üzerinde en fazla çalışılmış olan, beyne müdahale etmeyen, zamanla duyarlılığı artan, kullanımı kolay ve düşük kurulum maliyetine sahip olan bir beyin bilgisayar arayüzüdür?


Yapay beyin ya da yapay zihin
5G
Exaölçek bilgi işlem
Elektroensefalografi
Beyin okuma tekniği

18.Soru

Yapay zeka ilk kez kaç yılında kullanılmaya başlamıştır?


1952

1953

1954

1955

1956


19.Soru

2015 yılının güncel teknolojilerine verilen örneklerden hangisi fiziksel gerçek dünyanın, kullanıcıya, bilgisayar tarafından ses, görüntü, video, GPS ve benzeri algılayıcılarla elde edilen enformasyonun değerlendirilmesiyle zenginleştirilerek sunulmasıdır?


Sanal gerçeklik
Artırılmış gerçeklik
Mobil işbirliği sistemleri
E-Öğrenme
3 Boyutlu görüntüleme

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde bir hizmet olarak sanallaştırılmış, ölçeklendirilebili kaynakları ifade eden bilişim sistemidir?


Bulut sistemi
Grid sistemi
Dağıtık sistem
Yağmur sistemi
Birlik sistemi