Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanallaştırma teknolojilerinin faydalarından biri değildir?


Sistem kaynaklarının verimli kullanılması ile enerji tasarrufunun sağlanması ve doğanın korunması

Kurumsal kullanıcıların ihtiyaçları kadar kaynak kullanımına olanak sağlaması

Sunucuların ilk kullanım için daha hızlı hazırlanmasını sağlaması

Geleneksel sistemlere göre düşük kullanılabilirlik oranına sahip olması

Yedekleme ve felaket kurtarmada fiziksel sistemlere göre daha avantajlı olması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenen bireylerin özelliklerinden değildir?


Öğrenme gereksinimi saptayabilen

Öğrenme inancına sahip

Öğrenmeye istekli

Öğrenmeye meraklı

Öğrenmesinin hızlı olması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut üzerindeki bilgileri yönetmek için kullanılabilen aygıtlardan değildir?


İnce istemciler
Masaüstü bilgisayarlar
Dizüstü bilgisayarlar
Cep telefonları
Hesap makineleri

4.Soru

Bir bilgi sisteminin % 99,995 kullanılabilirlik oranını sağlaması için bir yılda en fazla toplam kaç dakika çalışmaması kabul edilebilir?


5
26
99
365
1729

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Moore prensibine göre bir mikroişlemciye sığdırılabilen transistör sayısının iki katına çıkması için geçen süredir?


Yaklaşık 2 ay
Yaklaşık 12 ay
Yaklaşık 2 yıl
Yaklaşık 12 yıl
Yaklaşık 24 yıl

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenen bireylerin özelliklerinden değildir?


Öğrenme gereksinimi saptayabilen

Öğrenme inancına sahip

Öğrenmeye istekli

Öğrenmeye meraklı

Öğrenmesi yavaş


7.Soru

Açık Ders Kaynaklarını özelliklerinden aşağıdaki hangisi yanlıştır?


Ders formatında düzenlenmemiş
Çoğunlukla ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen
Sayısal ortamda bulunan
Tek başına sertifika ya da diploma vermek amacıyla kullanılmayan
Yüksek kaliteli eğitim kaynakları

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin genel özelliklerinden değildir?


Kaynak havuzu imkanı
Ağ erişimine izin vermemesi
Ölçülebilir hizmet sunması
Çabuk ve esnek çözüm sağlaması
İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet vermesi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla istemcilerin daha düşük düzey donanımları kullanmasının faydalarından biri değildir?


Düşük donanım maliyeti

Güvenlik

Daha fazla enerji tüketimi

Daha az gürültü

Bakım ve tamir kolaylığı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel olarak farklı noktalarda bulunan merkezlerde depolama, işlemci, hafıza ve bant genişliği sağlayan donanımlara verilen addır?


Kendi kendine hizmet

Geniş ağ erişimi

Kaynak havuzu

Çabukluk ve esneklik

Ölçülebilir hizmet


11.Soru

Yöneticinin, alıcılara, genel bilgilendirme amacıyla ya da var olan bir sorunsalı çözme odaklı olarak gizli bildirimleri göndermek için aşağıdaki teknolojilerden hangisini seçmesi uygundur?


Blog mesajı olarak yayınlayabilir.
Wiki sayfası olarak oluşturabilir.
Sosyal ağ üzerinden yayınlayabilir.
E-posta olarak gönderebilir.
Adobe Connect üzerinden videolu görüşme yapabilir.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir masaüstü bileşeni değildir?


Programlara ait kısayollar

Başlat menüsü

Görev çubuğu

Bildirim alanı

Widget


13.Soru

Uzun yıllar boyunca çalışmaları ile alanda çığır açmış bir bilim insanı geçirmiş olduğu kaza sonucu yürüme, duyma ve görme kısıtlı hayatını devam ettireceği teşhisi ile tedavisine başlanmıştır. Bu bilim insanının deneyimlerinden yararlanılmak istenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılacak en doğru çalışma olacaktır?


Karma gerçeklik ile kuantum bilgi işlem tasarımı yapılmalıdır
Sanal retinal görüntüleme aracılığı ile deneyimlerden yararlanılmalıdır
Sinirsel protez uygulamaları ile deneyimlerinden yararlanılmalıdır
Elektroensefalografi yöntemi ile bir tasarım yapılmalıdır
Beyin okuma tekniği aracılığıyla görsel örüntüler oluşturulacak tasarımlar yapılmalıdır

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin, bireyler arası ve bireyler içindeki beceri ve yeterliklerinin gelişimini ifade eder?


Bireysel gelişim

Planlı gelişim

Rastlantıya bağlı gelişim

Deneyime bağlı gelişim

Kurumsal gelişim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi forum siteleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?


Alt konuların olabildiğince geniş olması

Yeterli, geçerli ve gerçek bilginin paylaşılıyor olmasına dikkat edilmesi

Konu içeriği ve yorumların tutarsızlıklarının mutlaka takip edilerek giderilmesi

Konuların özet niteliğinde çok fazla ayrıntıya boğmadan verilmesi

Kullanıcılar arasında ikili iletişime, kapsam dışına çıkıldığında müdahale edilmesi


16.Soru

Aşağıdaki hangisi yaşamboyu öğrenen bireyin özelliği değildir?


Öğrenme ilgi ve gereksinimini saptayabilen
Öğrenmeyi okulda gerçekleştiren
Öğrenme motivasyonuna sahip
Öğrenmede kararlılık gösteren
Öğrenmeyi düzenleyebilen

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenme için söylenebilir?


Öğretici bilginin kaynağıdır.

Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.

Öğrenenler kendi kendine çalışır.

Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.

Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.


18.Soru

Yapay zekânın insan zekâsıyla aynı güce kavuştuğu noktaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Transhümanizm
Teknolojik tekillik
Teknolojik süreklilik
İnsan-bilgisayar birlikteliği
Yapay beyin

19.Soru

I) Daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak ve kullanımını yaygınlaştırmak II) Marka oluşturup devamlılığı sağlamak III) Ekonomiyi güçlendirmek IV) Eğitim çıktılarını arttırmak V) Eğitim öğretime yenilik getirmek Yukarıda verilenlerden kaçı KAÇD'lerin amaçları arasındadır?


1
2
3
4
5

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi antivirus ve casus önleyici yazılımların kullanıcılara sağladığı yararlardan biri değildir?


Bilgisayar sistemlerini kötü amaçlı yazılımlara karşı belirli aralıklarla veya kullanıcının istediği bir zamanda tarar.
Kullanıcıların sistemdeki kişisel verilerini korur.
Kullanıcının bilgisayarındaki işletim sisteminin düzgün ve güvenilir çalışmasına yardım eder.
Kullanıcının sistemdeki e-posta hesabından gelebilecek kötü amaçlı yazılımlara karşı sistemi korur.
Kullanıcıların bilgisayar sistemlerine truva atı yerleştirerek açık port oluşmasına olanak sağlar.