Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 11 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ücretsizdir.

II. Windows ve Mac OS örnek olarak verilebilir.

III. Farklı sistemlere uyarlanamazlar.

IV. Kullanıcılar tarafından güncellenebilirler.

Yukarıda açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


II-III

I-II-III

III-III-IV

I-IV

I-II-III-IV


2.Soru

Bulut depolama aracının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Ortak kullanım izni veren, web ortamında yer alan sistemleri ile kişiler farklı zamanlarda aynı dosya ve uygulama üzerinde çalışabilmekte ve iletişim kurabilmektedir.
Farklı zamanlarda birbirlerinin ağ yapısı içerisinde etki alanında olan kişilerin, mesaj gönderimi, içerik paylaşımı, fikir ve yorum paylaşımı için kullanılır.
İşbirlikli olarak fikir ve ve bilgi paylaşımlarında kullanılır.
Fikir, yorum ve bilgi paylaşımında durağan görsellerden ve animasyonlardan yararlanarak farklı zaman dilimlerinde alıcıya istenilen mesajlar iletilebilir.
Bire bir ya da bire çok iletişim kurmak için tercih edilir.

3.Soru

“Yazılım ve programlama” ile “Bilgisayar sorunları ve çözümleri” hakkında öğrencilerinin tartışmasını isteyen bir öğretmen aşağıdaki eşzamansız iletişim araçlarından hangisini kullanmalıdır?


e-Posta
Wiki
Forum Siteleri
Slayt Gösterisi
Bulut Depolama

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Wikilerin dezavantajlarındandır?


Düzenle seçeneği tek buton yardımıyla açılır.
Herhangi biri tarafından düzenlenerek geliştirilebilir.
İçerik kullanıcılar tarafından yaratılır.
İçeriğin bütüncül yapısında bozulma olabilir.
Etiketleme seçenekleriyle bağlantılar oluşturulabilir.

5.Soru

I) Kendini doğru olarak algılamasıII) Öğrenme yöneliminin olmasıIII) Deneyimlerinin olmasıIV) Öğrenmeye hazır olması Yukarıda verilenlerden hangileri yetişkin eğitiminden söz edebilmek için yetişkin olarak adlandırılan bireylerin sahip olması gereken özelliklerdendir?


Yalnız II
I ve II
II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sisteminde program dosyalarına ait uzantıdır?


.pptx

.docx

.jpg

.exe

.xlsx


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fikir ve yorum paylaşımı için kullanılır?


Forum

Blog

E-posta

Ses akışı

Video akışı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üç boyutlu fiziksel ortamda oluşturulan üç boyutlu görüntülemeye verilen isimdir?


Yaşam günlüğü
Holografik görüntüleme
Beyin implantları
3 boyutlu yazıcı
Biyometri

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin yayılma türlerinden birisi değildir?


Özel bulut
Melez bulut
İş bulutu
Kamu bulutu
Topluluk bulutu

10.Soru

• Diğer katılımcılarla ortak bir dil kullanmaya özen gösterilmesi gerekmektedir.• İçerikte yer alacak konunun doğru hatlarıyla verilmesi gerekmektedir.• Kaynak kullanımına özen gösterilmeli ve ziyaretçilere yol gösterebilmesi için kaynakların doğru şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.• Cümlelerin kısa ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.• Eksik olduğu düşünülen bölümlere katkı talepleri özellikle belirtilerek kullanıcıların desteği istenebilir.Yukarıdaki maddeler hangi eş zamansız iletişim aracının kullanımında dikkate alınması gerekli maddelerdir?


e-Posta
Wiki
Forum Siteleri
Slayt Gösterisi
Bulut Depolama

11.Soru

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi eşzamansız iletişimde kullanılan araçlar arasında yer almaz?


Skype

Blog

E-posta

Gmail

Sosyal Ağlar