Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin faydalarından biri değildir?


KAÇD’lerin istenilen herhangi bir dile uyarlanabilir olması

Zaman ve mekân sınırlamalarının olması

Hızlı şekilde katılımcılara bilgilendirmeler yapılabilmesi

İçeriğin tüm katılımcılar tarafından paylaşılabilir olması

Öğrenmenin daha informal ortamda gerçekleşmesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın temel bileşenlerinden biri değildir?


Sistem yazılımı

Kamera

Donanım

Kullanıcı

Uygulama yazılımları


3.Soru

I. Akademik bir dil kullanmaya özen gösterilmelidir.

II.  Samimi bir dil kullanılmalıdır.

III. Yazar kendi kişisel duygu ve düşüncelerine dönük davranmalıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri deneyimlerini paylaşmak için blog yazmak isteyen bir yazarın dikkat etmesi gereken özellikler arasındadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

Yalnız III

I, II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanallaştırma teknolojilerinin bulut bilişim açısından faydalarından biri değildir?


Sistem kaynaklarının verimli kullanılması ile enerji tasarrufunun sağlanması ve doğanın korunması

Kurumsal kullanıcıların ihtiyaçları kadar kaynak kullanımına olanak sağlaması

Sunucuların ilk kullanım için daha hızlı hazırlanmasını sağlaması

Geleneksel sistemlere göre düşük kullanılabilirlik oranına sahip olması

Yedekleme ve felaket kurtarmada fiziksel sistemlere göre daha avantajlı olması


5.Soru

İletişim sürecinin temel unsurlarından Kaynak-Kanal-Alıcı arasındaki iletişim sürecine benzeyen süreç aşağıdakilerden hangisi için söylenebilir?


Anne-Baba-Çocuk
İzleyici-Kumanda-TV
Mutfak-Masa-Sandalye
Defter-Kağıt-Kalem
Ay-Hafta-Gün

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin genel özelliklerinden biri değildir?


İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet

Sınırlı ağ erişimi

Kaynak havuzu

Çabukluk ve esneklik

Ölçülebilir hizmet


7.Soru

“İletişim kaynaktan çıkan mesajın çıktığı zamandan farklı bir zamanda alıcıya ulaşması ve alıcıdan dönecek bildirimin yine tepkinin verildiği zaman diliminden sonra ulaşması yöntemiyle gerçekleşen iletişimdir.” tanımlaması aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?


Telefon

Eşzamanlı İletişim

Eşzamansız İletişim

Radyo

Televizyon


8.Soru

I. Kaynaktan gelen mesajın alıcıya aynı anda ulaşması / II. Alıcıdan gelen bildirimin kaynağa aynı anda ulaşması / III. İletilen mesajın alıcı tarafından farklı zamanlarda tekrar gözden geçirilebilmesi Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri eşzamansız iletişimin özellikleri arasında yer alır?


Yalnız I
I ve II
Yalnız II
Yalnız III
II ve III

9.Soru

Yaşamboyu öğrenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Yaşamboyu öğrenme, kontrolün kurum değil bireyin elinde olduğu bir öğrenme anlayışıdır.
Yaşamboyu öğrenme, işbaşında eğitimi ifade eder.
Yaşamboyu öğrenme, bireyin yaşamı boyunca kazandığı tüm öğrenmelerini içeren bir süreçtir.
Yaşamboyu öğrenme, öğrenme olanaklarını yaşamın tümüne yayılmasına vurgu yapar.
Yaşamboyu öğrenme, öğrenme sürecinde bireylerin bilinçli, gönüllü ve kendini güdülemesi temeli üzerine kuruludur.

10.Soru

Mehmet, Selim'e internet araçlarını kullanarak özel matematik dersi vermektedir. Selim'in ertesi gün matematik sınavı olduğu için stres düzeyi yüksektir. Bu nedenle Mehmet grip olmasına rağmen konuyu o gün içerisinde anlatmak istemektedir. Bunun yanında yerel ağdan kaynaklı bir sorun nedeniyle Selim'in internet hızı düşüktür ve ders sırasında sık sık kesintiler yaşamaktadır. Bu durumdaki fiziksel iletişim engelinin üstesinden gelmek için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?


Selim başka bir arkadaşına internet üzerinden konuyu anlatmasını rica edebilir.
Selim'in stres düzeyini azaltmak için etkinlikler gerçekleştirilebilir.
Selim başka bir ağdan bağlanarak derse devam edebilir.
Mehmet başka bir ağdan bağlanarak ders anlatımına devam edebilir.
Ders anlatımı için Mehmet'in hastalığının iyileşmesi beklenebilir.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görünüşü ve davranışları insana benzeyecek biçimde tasarlanan robottur?


Androidler

Güçlendirilmiş dış iskelet

Dijital koku teknolojisi

Biyometri

Beyin implantları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri işletim sisteminin bileşenleridir? I - Kullanıcı arabirimi II - Çekirdek III - Dosya yönetim sistemi IV - Donanım


Sadece I
Sadece II
III ve IV
II-III-IV
I-II-III

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?


Samsung

Linux

Pardus

Mac OS

Windows


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mikroişlemci içerisine yerleştirilen transistör sayısının yaklaşık her iki yılda ikiye katlanacağını belirten kavramdır?


Teknolojik gelişme

Döngüsel teknolojik değişim

Teknolojik yakınsama

Yeniliklerin Yayılması Kuramı

Moore Yasası


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarındandır?


Uydu Telefonu

Telefon

Televizyon

Radyo

Sosyal Ağlar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bulut depolama hizmeti değildir?


Hangouts
Dropbox
OneDrive
Yandex.Disk
iCloud

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla anlık sohbet hesabı olanların seçmesi gereken sohbet istemcisidir?


Web Tabanlı

Kurumsal İstemcisi

Tekli Protokol

Çoklu Protokol

Mobil İstemcisi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişim araçlarına örnek olarak verilemez?


Skype

Google Hangout

Messenger

Web Konferans Sistemi

Web Raporları


19.Soru

KAÇD uygulamalarında, bilgiyi talep eden bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların ortadan kalktığı öğrenme yapısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Çevrimiçi
Kitlesellik
Açıklık
Ders
Geleneksellik

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “What I Know Is” ifadesiyle oluşturulan genelde birçok kişinin katılımıyla kullanıcıların İnternet üzerinden sayfalar yaratmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan, işbirlikli olarak çalışmaya imkân veren eşzamansız iletişim araçlarından biridir?


E-posta

Blog

Wiki

Forum

Sosyal ağlar