Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “en az yönetimsel çaba ve hizmet sağlayıcı etkileşimi ile hızlı bir biçimde sağlanabilen ya da bırakılabilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarından oluşan paylaşılabilir bir havuza, uygun koşullarda ve istenildiğinde zaman ve mekân kısıtı olmaksızın ağ erişimi sağlayan bir model” olarak tanımlanan sistemin adıdır?


Bulut bilişim

Sanal bilişim

Veri merkezleri

Dağıtık sunucular

İnternet


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir e-posta gönderisinin temel bileşenlerinden bir tanesi değildir?


Gönderen
Alıcı
CC
BCC
E-posta programı

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 2025 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca toplumsal yaşamı biçimlendirmesi beklenen yeniliklerden biri olarak düşünülmektedir?


5G
OLED TV
Asimo
Zihin yükleme
Kuantum bilgi işlem

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dosya silme yöntemlerinden biri değildir?


Dosyayı seçerek, tutup çöp kutusuna taşıma

Fareyle sağ tıklayıp sil seçeneğini seçme

Dosyayı seçip klavyedeki Del tuşu ile silme

Ctrl+Fn tuşlarına anında basarak taşıma

Kes/yapıştır ile çöp kutusuna taşıma


5.Soru

Kullanıcıların talep ettiği oranda işlem güc, depolama alanı, bant genişliği, hafıza kaynaklarının hizmet olarak sunulduğu bulut bilişim hizmet modelinin kısaltması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


IaaS
PaaS
SaaS
STaaS
DBaaS

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenme için söylenebilir?


Öğretici bilginin kaynağı için yol gösteren, rehberdir.

Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.

Öğrenenler kendi kendine çalışır.

Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.

Öğretici bilginin kaynağıdır.


7.Soru

Bir işletme, bilgi sistemi ihtiyacını karşılamak için kullandığı bir bulut uygulamasının ofis yazılımları, insan kaynakları, pazarlama ve satış, kurumsal iletişim, finans ve iş süreçlerini yönetme gibi modüllerini kullanmaktadır. Buna göre bu işletme aşağıdaki verimlilik yazılımlarından hangisini kullanıyor olabilir?


Evernote
Prezi
Zoho
Blogger
Office 365

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılındaki başlıca güncel teknolojilerden biri değildir?


3 Boyutlu görüntüleme
Radyo frekanslı tanımlama
Mobil işbirliği ve e-öğrenme
Bilgisayarla görü
Bağlam farkındalıklı bilgi işlem

9.Soru

Kullanıcının sanal bir işletim sistemini kullanmak üzere yetkilendirildiği bulut bilişim hizmet modelinin kısaltması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


PaaS
SaaS
SECaaS
TaaS
IaaS

10.Soru

Aşağıda verilen yaşamboyu öğrenme özelliklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Kişisel gelişim ve sosyalleşme
Vatandaş olarak kabul görme
Rekabet edebilme gücü
İnformal öğrenme etkinlikleri
Zengin istihdam olanakları

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtık bilişim sistemlerinin üstünlüklerinden biri değildir?


Hızlı çalışmaları
Verimli olmaları
Diğer sistemlerle işbirliği
Hatasız çalışmaları
Ölçeklenebilir olmaları

12.Soru

Aşağıdaki google verimlilik araçlarından hangisi ofis uygulamaları kapsamında yer almaktadır?


Google+
Blogger
Drive
Hangouts
Formlar

13.Soru

Açık ders kaynaklarına ait özelliklerden hangisi yaşamboyu öğrenmede fırsat eşitliği ilkesiyle bağdaşmaktadır?


Ders formatında düzenlenmiş
Çoğunlukla ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen
Sayısal ortamda bulunan
Tek başına sertifika ya da diploma vermek amacıyla kullanılmayan
Yüksek kaliteli

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-posta gönderilirken isteğe bağlı olarak gönderilen resim, ses, kısa video, doküman vb. dosyalara verilen addır?


From

CC

BCC

Subject

Attachment


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılında kullanılan geleneksel teknolojilerden değildir?


DVD oynatıcı
Navigasyon cihazları
Dijital kamera
3G iletişim
Disket

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde teknolojik gelişmenin aşamaları doğru sıralanmıştır?

I. Yenilik

II. Buluş

III. Yayılma


I-II-III

III-II-I

I-III-II

II-I-III

III-I-II


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemlerini oluşturan birimler birimlerden biri değildir?


Donanım

Kullanıcı Arabirimi

Sistem Yazılımları

Uygulama Programları

Kullanıcılar


18.Soru

E-posta adresi alma süreci hakkında bir dizi açıklama seçeneklerde yer almaktadır. Bu açıklamalardan hangisi yanlıştır?


Adresin ilk kısmında özel karakterlerden sadece –(tire) _(alt tire) .(nokta) kullanılabilir.

E-posta adresinin ilk kısmı kişiye özeldir. Aynı uzantıyla aynı isimde başka bir e-posta adresi alınamaz.

E-posta adresinin ikinci kısmı özel bir web sitesi adı değilse kişiye özel olarak yazılamaz.

Özel ya da resmi kurumların web siteleri alan adıyla kullanıcılarına mail adresi hizmeti verebilmektedir.

E-posta adresinin ikinci kısmında Türkçe karakter kullanılmadığı sürece kişi tarafından değiştirilebilir.


19.Soru

Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders ( KAÇD) ortamlarının öğrenenlerden beklediği temel ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenme isteği
Tam öğrenme
Bağımsız öğrenme
Kendi kendini değerlendirme
Öğretimde yenilik

20.Soru

Gönderen herhangi bir konu hakkındaki değerlendirmesini bütün alıcılara ya da bireysel olarak gönderilmesinde kullanılabilecek en uygun eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


e-posta
wiki
forum
bloglar
sosyal ağlar