Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yöneticinin, alıcılara, genel bilgilendirme amacıyla ya da var olan bir sorunsalı çözme odaklı olarak gizli bildirimleri göndermek için aşağıdaki teknolojilerden hangisini seçmesi uygundur?


Sosyal ağ üzerinden yayınlayabilir.

E-posta olarak gönderebilir.

Blog mesajı olarak yayınlayabilir.

Wiki sayfası olarak oluşturabilir.

Adobe Connect üzerinden videolu görüşme yapabilir.


2.Soru

20. yüzyılda enformasyon ve iletişim teknolojilerinde gerçekleştirilen bir yeniliğin toplumun geneline ve diğer toplumlara yayılma hızı düşüktü. Radyo 30 yılda ABD toplumunun yüzde 25’ine ulaşabilmişti. İnternet kaç yılda toplumun yüzde 25’ine ulaşabilmiştir?


15
7
40
20
1

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel bir kullanım gerekçesi olmadığı sürece buluta erişim için daha düşük düzey donanımları kullanmanın faydalarından biri değildir?


Daha düşük güvenlik sağmaları
Donanım maliyetlerinin daha düşük olması
Bakım ve tamir kolaylığı sağlamaları
Daha az gürültü yaymaları
Daha az enerji tüketmeleri

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son beş yıl boyunca buluş ve yenilikleri gerçekleştirilmekte ve gelecek 10 yıl boyunca yayılması beklenmekte olan teknoloji olarak tanımlanır?


Geleneksel teknolojiler

Güncel teknolojiler

Sınırdaki teknolojiler

Yakın gelecekteki teknolojiler

Uzak gelecekteki teknolojiler


5.Soru

Beyin-bilgisayar arayüzü için aşağıdaki tanımlardan hangisi en uygundur?


Beyin ile dışsal bir cihaz arasında doğrudan iletişim oluşturma yoludur.
İnsanların herkes tarafından algılanan gerçeklik- ten ayırt edemeyecekleri bir sanal ortama daldırılmalarıdır.
Bireyin zihinsel içeriğinin beyinden okunarak bir bilgisayara yüklenmesini tanımlayan kuramsal bir süreçtir.
Beynin yüksek düzey bilişsel süreçlerini destekleyecek kuramsal bir yapay dış enformasyon işleme sistemdir.
Hayvan ya da insan beyni ile benzer bilişsel özelliklere sahip yazılım ve donanımların geliştirilmesini amaçlayan araştırma alanıdır.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimi oluşturan teknolojilerden sayılmaz?


Baskı Merkezleri
Donanım
Sistem Yönetimi
Dağınık Bilişim
İnternet teknolojisi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynaktan çıkan mesajın çıktığı zamandan farklı bir zamanda alıcıya ulaşması ve alıcıdan dönecek bildirimin yine tepkinin verildiği zaman diliminden sonra ulaşması yöntemiyle gerçekleşen iletişim olarak tanımlanabilir?


Sözsüz iletişim
Sözlü iletişim
Eşzamanlı iletişim
Eşzamansız iletişim
Yazılı iletişim

8.Soru

Beynin yüksek düzey bilişsel süreçlerini destekleyecek (artıracak) kuramsal bir yapay dış enformasyon işleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Exocortex
Sanal retinal görüntüleme
Biyometri
Yaşam günlüğü
Kuantum bilgi işlem

9.Soru

I) Alıcı kaynakla aynı ortamda olmak zorunda değildir.II) Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için zamanı azdır.III) Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılması zordur.IV) Alıcı sayısı herhangi bir engele sebep olmaz.V) Kaynaktan gelen mesaj alıcı tarafından istenildiği kadar incelenebilir.Eşzamansız iletişimin avantajlarına ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I
II ve III
I, II ve III
I, IV ve V
I ve V

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından tanımlanan bulut yayılım türlerinden biri değildir?


Kamu Bulutu
Özel Bulut
Topluluk Bulutu
Asil Bulut
Melez Bulut

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenmenin uygulama şekillerinden biri değildir?


Kurumsal gelişim

Kişisel gelişim

Planlı gelişim

Rastlantıya bağlı gelişim

Deneyime dayalı gelişim


12.Soru

Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü ve tablet bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer internete bağlı cihazlar, bulut bilişim mimarisinin temel öğelerinden hangisidir?


Dağıtık sunucular
Veri merkezleri
Kullanıcılar
İnternet
Web hizmetleri

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı zamanlarda birbirlerinin ağ yapısı içerisinde etki alanında olan kişilerin içerik paylaşımı için kullanılır?


Sosyal ağlar

Blog

E-posta

Ses akışı

Video akışı


14.Soru

Kaç yıllarında İnternet üzerinden disk alanı sağlayan hizmetler kullanılmaya başlanmıştır?


1980’li yılların başında

1980’li yılların sonunda

1990’lı yılların başında

1990’lı yılların sonunda

1990’lı yılların ortasında


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Eğitimi Geliştirme Komisyonu tarafından yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğine işaret eden önerilerden biri değildir?


Eğitimi okul yaşı ve binaları ile sınırlamak yanlıştır.
Eğitim, hem okul içinde hem de okul dışında gerçekleşen etkinlikler bütünü olarak düşünülmelidir.
Eğitsel etkinlikler daha esnek olmalıdır.
Eğitim, yaşam kadar uzun bir varoluşsal süreklilik olarak tasarlanmalıdır.
Eğitimin etkililiği öğretici rehberliğinde, yapılandırılmış bir yapıda sunulmasını gerektirir.

16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi wikileri bloglardan ayıran en önemli özelliktir?


Birden çok yazar açılmış konulara müdahale edebilir.

Yazar önceki mesajın altına yorum yapabilir.

Mesajlar hiyerarşik olarak sıralanır.

Yazarlar kendi yazdıkları mesajlara Kullanıcılar web sayfalarına İnternet üzerinden müdahale edebilir ve yeni sayfalar oluşturabilir.

Müdahale ederek tekrar düzenleyebilirler.


17.Soru

Aşağıdaki eşzamansız iletişim araçlarından hangisi, bir administrator ve moderatör tarafından yönetilerek, kullanıcılarının belli konularda iletişim halinde olunmasını sağlar?


Tartışma forumları
Web günlükleri
E-posta
Slayt gösterisi
Sosyal ağlar

18.Soru

"Eğitim zorluğu olan kesimlere ulaşmak için bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanma" ifadesi Avrupa Birliği Komisyonu yaşamboyu öğrenme memorandumu 21. yüzyıl yaşamboyu öğrenme çerçevesine ilişkin stratejilerden hangisini kapsamaktadır?


Herkes için temel beceriler
İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım
Eğitimin olabildiğince öğrenenlere yakınlaştırılması
Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi
Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?


Mac OS
Apple
Linux
Pardus
Windows

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin kullanılabilmesindeki sınırlılıklardan biridir?


Ölçeklenebilirlik

Devamlılık

Birlikte çalışma

Yenileme ve güncelleme

Güvenlik