Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Yenilikçiler II. Buluşçular III. Erken çoğunluk IV. İlericiler V. Geride kalanlar Yukarıdakilerden hangileri Rogers'a göre teknolojinin yayılma aşamasında teknolojiyi kullanan gruplar sınıflamasına aittir?


I-II-IV
II-IV-V
I-III-V
II-III-IV
I-IV-V

2.Soru

Aşağıdaki teknolojilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kategoride yer almaktadır?


Parmak izi ve retina tarama
Yüz ve nesne tanıma
Bulut bilişim
Hareket algılama
El ve vücut hareketleri yardımıyla bilgisayarla iletişim kurma

3.Soru

Bulut hizmeti sağlayan tedarikçilerin tüketicinin değişen bilişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alt yapıyı oluşturmaları bulut bilişimin hangi özelliğini kapsamaktadır?


İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet
Geniş ağ erişim
Kaynak havuzu
Çabukluk ve esneklik
Ölçülebilir hizmet

4.Soru

AR-GE'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


Arrangment-Geinius
Araştırma-Geliştirme
Arrangment-Generate
Arama-Gereklilik
Algı-Geliştirme

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişim araçlarına örnek olarak verilemez?


Skype

Google Hangout

Messenger

Web Konferans Sistemi

Web Raporları


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel olarak farklı noktalarda bulunan merkezlerde depolama, işlemci, hafıza ve bant genişliği sağlayan donanımlara verilen addır?


Kendi kendine hizmet

Geniş ağ erişimi

Kaynak havuzu

Çabukluk ve esneklik

Ölçülebilir hizmet


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin sınırlılıkları arasındadır?


Devamlılık

Birlikte Çalışma

Yenileme ve Güncelleme

Güvenlik

Ölçeklenebilirlik


8.Soru

Akıllı çevre uygulamalarının başlıca özelliklerinden biri olan ""Gömülü" olma özelliği aşağıdakilerden hangisinde açıklanmaktadır?


Çok sayıda birbirine bağlı cihaz ortamla bütünleşmiştir.
Bu cihazlar bireyi tanır ve durumsal bağlamlarını algılar.
Bireyin gereksinimlerine göre düzenlenebilir.
Bireyin tepkilerine göre değişebilir.
Bilinçli yönlendirme olmaksızın bireyin isteklerini öngörebilir.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin iş yaşamı ve iş dışındaki yaşamında ortaya çıkan planlanmamış öğrenmesini ifade eder?


Bireysel gelişim

Planlı gelişim

Rastlantıya bağlı gelişim

Deneyime bağlı gelişim

Kurumsal gelişim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Levy'ye göre (2011) bağlantıcı Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders sisteminde öğrenenlerin bulunması gereken etkinliklerden değildir?


Ortaya çıkan ürünleri paylaşmak
Ders planı hazırlamak
Kaynakların izini sürmek
Eriştiği kaynakları bir araya getirmek
Kişisel hesaplar oluşturmak

11.Soru

I. Kübitleri hem 0 hem 1 değerini alabilir.

II. Bitleri sadece 0 ve 1 değerini alır

III. Şifre çözümleme alanında önemli potansiyele sahiptir.

Yukarıdakilerden hangisi kuantum bilgisayarlara ait özelliktir?


I

II

III

I-III

I-II-III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitlesel çevrimiçi dersleri geleneksel sistemdeki derslerden ayıran özelliklerden biri değildir?


Davranışçı öğrenmeye dayalı uygulamalar
Akran ve kendi kendini değerlendirme uygulamaları
Çevrimiçi forumlar ve tartışma grupları
Tam öğrenmeye dayalı uygulamalar
Çevrimiçi öğrenme etkinlikleri

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teleolojik kelimesinin tanımdır?


Sonuçsalcı

İletişimci

Özgürlükçü

Adaletçi

Eşitlikçi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelen e-postaların alıcıya ulaşmasını sağlayan iletişim protokolleridir?


STMP

ADSL

MAC

IBAN

POP/IMAP


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut depolama hizmeti verir?


Outlook

Yahoo

Google Drive

Gmail

Yandex


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi WordPress blog sisteminin avantajlarından biri değildir?


Farklı bir İnternet alanına veri tabanı ile birlikte kurularak tamamen kişiye özel bir web sayfasına dönüştürülebilmesi

Birden çok yazar ekleme şansı vermesi

Tema seçeneğinin sınırlı olması

Birçok dilde hizmet vermesi

Açık kaynak kodlu olduğundan geliştirici ve eklentilerinin çok fazla olması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kuramsal, varsayımsal ya da kurgusal kesif aşamasında, gelecek 10 yıla kadar buluş ve yeniliklerin gerçekleşmesi beklenmektedir?


Geleneksel teknolojiler

Güncel teknolojiler

Sınırdaki teknolojiler

Yakın gelecekteki teknolojiler

Uzak gelecekteki teknolojiler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin geleneksel sistem derslerinden olan farklarından biri değildir?


Çevrimiçi öğrenme etkinliği

Tam öğrenebilme imkânı

Akran ve kendi kendini değerlendirme

Kısa formatlı videolar

Öğreticinin bilgi kaynağı olması


19.Soru

I- Öğretici bilginin kaynağıdır.II- Öğrenenler kendi kendine çalışır.III- Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.IV- Öğretici bireysel öğrenme planları geliştirir.V- Öğretici süreç içinde hizmet içi eğitimlere katılır.VI- Değerlendirme bir sonraki öğrenmelerine yol göstermek için yapılır.Yukarıda yer alan geleneksel öğrenme ve yaşam boyu öğrenme ile ilgili ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplanmıştır?


I, III, IV --- II, V, VI
II, IV, VI --- I, III, V
III, IV, V --- I, II, VI
II, III, IV --- I, V, VI
I, II, V --- III, IV, VI

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılından yakın geleceğe ait olduğu düşünülen teknolojilerden biri değildir?


Beyin-bilgisayar arayüzü

Elektroensefalografi

Holografik görüntüleme

Beyin okuma tekniği

Yapay beyin