Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yayılmasını tamamlamış geleneksel teknolojilere örnek olarak gösterilemez?


Radyo

Kablolu telefonlar

Kablolu İnternet

Müzik setleri

Tabletler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerek kitlesel açık çevrimiçi derslerde gerekse geleneksel sistemdeki derslerde her zaman bulunması gereken bir özellik olarak değerlendirilebilir?


Çevrimiçi öğrenme etkinliği
Kısa formatlı videolar
Akran ve kendi kendini değerlendirme
Çevrimiçi forumlar
Çevrimiçi tartışma grupları

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde bir hizmet olarak sanallaştırılmış, ölçeklendirilebilir kaynakları ifade eden bilişim sistemidir?


Bulut bilişim

Bulut iletişim

Bulut depolama

Bulut teknolojisi

Bulut etkileşim


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğer antivirüs programınız kişisel güvenlik duvarı programını içermiyorsa yapılması gerekenlerden biridir?


Antivürüs programının yanında, sistemde kişisel bir güvenlik duvarının kurulması ve çalıştırılması
Bir antivirüs programının kurulması ve virüs tanım ve listelerinin güncel olduğundan emin olunması
Antivirüs ve casus önleyici türünden programların sistemde gerçek zamanlı çalışmalarının sağlanması
Sistemde kullanılan taşınabilir belleklerin, internetten indirilen dosya ve belgelerin virüs taramasından geçirilmesi
Sistemdeki program, bilgi ve verilerinizi düzenli bir şekilde yedeklenmesi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “en az yönetimsel çaba ve hizmet sağlayıcı etkileşimi ile hızlı bir biçimde sağlanabilen ya da bırakılabilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarından oluşan paylaşılabilir bir havuza, uygun koşullarda ve istenildiğinde zaman ve mekân kısıtı olmaksızın ağ erişimi sağlayan bir model” olarak tanımlanan sistemin adıdır?


Bulut bilişim

Sanal bilişim

Veri merkezleri

Dağıtık sunucular

İnternet


6.Soru

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi eşzamansız iletişimde kullanılan araçlar arasında yer almaz?


Skype
Blog
E-posta
Wiki
Sosyal Ağlar

7.Soru

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi ana fikir açısından teknoloji ile yaşam boyu öğrenme arasındaki ilişkiyi en iyi açıklar?


Bir yolcunun bineceği trene yetişmesi
Bir bireyin gelişen topluma uyum sağlaması
Bir firmanın başarılı çalışanlarına ödül vermesi
Okulda öğretmenin müdür yardımcılığına atanması
Cep telefonlarının her geçen yıl yeni modellerinin çıkması

8.Soru

5 duyunun (görme, ses, dokunma, koku, tat) dijital ortamda fiziksel olarak algılanması için kullanılan teknolojilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?


Panoramik 3 boyutlu görüntüleme - görme
Çevresel ses akustiğI - işitme
Dokunma ve güç destekli geri besleme – dokunma
Koku kopyalama ve çoğaltma – görme
Tat kopyalama ve çoğaltma - tatma

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim hizmetlerinden değildir?


Altyapı Hizmeti

Platform Hizmeti

Yazılım Hizmeti

Depolama Hizmeti

Servis Hizmeti


10.Soru

Hangisi, günümüzde uzak geleceğe ait olduğu düşünülen ve 2025 yılından itibaren erken çoğunluk tarafından benimsenmesi beklenen teknolojilerden biridir?


İçine dalınabilen sanal gerçeklik
Sanal gerçeklik
Yapay beyin ya da zihin
Konuşma anında çeviri sistemleri
Exaölçek bilgi işlem

11.Soru

Bir ekip olarak belirli bir konu üzerinde çalışan kişilerin konu hakkındaki görüşlerini karşılıklı olarak dosya ekleri ile birlikte paylaşmak amacıyla kullanabilecekleri en uygun iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Forum siteleri
Bloglar
E-posta
Wikiler
Sosyal ağlar

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha düşük düzey donanımları kullanmanın faydalarından değildir?


Esneklik
Güvenlik
Az enerji tüketimi
Az gürültü
Bakım kolaylığı

13.Soru

Bir şirket müdürü, çalışanlarına iş akış ve düzenini anlatmaya yönelik olarak görsel ve animasyonlu bir mesaj hazırlamak istiyor. Bu durum için aşağıdaki eşzamansız iletişim araçlarından hangisini kullanması daha uygun olur?


Tartışma Forumları
Bloglar
Bulut Depolama
Slayt Gösterisi
Wiki

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin çalışma yasamı boyunca almış olduğu formal dersler, diplomalar, lisansüstü eğitim ya da teknik yeterlikler gibi çeşitli eğitim biçimlerini içerir?


Bireysel gelişim

Planlı gelişim

Rastlantıya bağlı gelişim

Deneyime bağlı gelişim

Kurumsal gelişim


15.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisi hayat boyu öğrenen bir bireyden beklenen davranışlardan değildir?


Öğrenme ilgi ve gereksinimini saptayabilme
Öğrenme inancına sahip olma
Öğrenmeye istekli ve merakı olma
Bilgi okuryazarı olma
Öğrenme motivasyonuna sahip olmama

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin çalışma yaşamı boyunca almış olduğu formal dersler diplomalar, lisansüstü eğitim ya da teknik yeterlikler gibi çeşitli eğitim biçimlerini içeren yaşamboyu eğitim şeklidir?


Kişisel gelişim

Planlı gelişim

Rastlantıya bağlı gelişim

Deneyime dayalı gelişim

Sürekli eğitim


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin iş yaşamı ve iş dışındaki yaşamında ortaya çıkan planlanmamış öğrenmesini ifade eder?


Bireysel gelişim

Planlı gelişim

Rastlantıya bağlı gelişim

Deneyime bağlı gelişim

Kurumsal gelişim


18.Soru

I. Akademik bir dil kullanmaya özen gösterilmelidir. / II. Samimi bir dil kullanılmalıdır. / III. Yazar kendi kişisel duygu ve düşüncelerine dönük - öznel- davranmalıdır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri deneyimlerini paylaşmak için blog yazmak isteyen bir yazarın dikkat etmesi gereken özellikler arasındadır?


Yalnız I
I ve II
II ve III
Yalnız III
I, II ve III

19.Soru

İnsan beyninin sinirsel düzeyde sahip olduğu işlem gücüne sahip bilgisayarların üretilmesine olanak sağlaması beklenen teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


4G
Elektroensefalografi
Kuantum bilgi işlem
Yaşam günlüğü
Exaölçek bilgi işlem

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Komisyonunun yaşamboyu öğrenme memorandumunda yer alan stratejilerden biri değildir?


Herkes için temel beceriler

İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım

Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi

Her türlü eğitime değer verilmesi, belgelendirilmesi

Yaşamboyu öğrenme kapsamında uluslararası işbirliğinin ve hareketliliğinin artırılması