Temel İlk Yardım Bilgisi Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ani şeker düşmesi yaşayan bilinçsiz bir hastaya yapılacak ilkyardım uygulamalarından değildir?


Şekerli su vermek

Sırtüstü sert bir zemine yatırmak

Solunum kontrolü yapmak

Şok pozisyonu vermek

Baş çene pozisyonu vermek


2.Soru

Aşağıdaki bulguların hangisinde 112 acil yardım merkezi aranmamalıdır?


Kişi sarhoş ve uyuyorsa

Kişi bilinçsiz ve uyarılarınıza tepki vermiyorsa

Kişinin kusması varsa

Kişinin karnında ağrı, sertlik varsa

Kişinin göğsünde batma varsa


3.Soru

"Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


İlkyardım

Tedavi

Doktor desteği

Müdehale

Tıbbi görüş


4.Soru

  1. Turnike uygulanan bölgenin üzeri örtülmelidir.
  2. Çok sayıda  yaralının         bulunduğu       bir        ortamda          tek       ilkyardımcı varsa, diğer yaralılara da müdahale etmesi için turnike yapmalıdır. 
  3. Uzuv kopması varsa turnike yapılabilir.

Yukarıda turnike ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız III

I-II

I-III

II-III

I-II-III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi epitel dokuyu tanımlar?


Bedenimizi koruma görevi ve dış ortamla olan her türlü iletişimini sağlar.

Bedenle beyin arasındaki iletişimi yapar.

Hareket sisteminin aktif elemanlarıdır.

Kaslarla birlikte çalışarak her türlü beden hareketlerini yapabilmemizi sağlar.

Doku çeşidine göre matriks sıvı, yarı katı ve katı olabilir.


6.Soru

İnsan bedenindeki damarların toplam uzunluğu yaklaşık ne kadardır?


10 bin kilometre

90 bin kilometre

5 bin kilometre

3 bin kilometre

50 bin kilometre


7.Soru

Akşam işten dönen Ayşe Hanım komşusu Necla Hanım’ı bahçesinde yerde çenesi kilitli ağzından köpük çıkar halde, tüm vücudu kasılı sağa sola doğru çırpınırken görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir krizle karşılaşan Ayşe Hanım’ın yapması gereken doğru bir uygulamadır?


Kişiyi çok sıkı tutarak veya bağlayarak kasılmaları engellemeye çalışmak

Kriz geçiren kişinin yanında durarak başının ya da bedeninin diğer kısımlarının zarar görmesini engelleyecek koruyucu tedbirler almak

Çenesini açmaya çalışmak

Soğan, alkol, kimyasallar vb. maddeler koklatmak

İçecek bir şeyler vermek


8.Soru

I. Kişi bilinçsizse ve uyarılara tepki vermiyorsa. II. Solunum güçlüğü ya da düzensizliği varsa. III. Göğsünde batma-ağrı-acı hissi varsa. IV. Karında ağrı-sertlik varsa. V. Kusması varsa.

Yukarıdaki bulgulardan hangileri görüldüğünde, 112 acil yardım merkezini aramak gerekmektedir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


9.Soru

Yetişkin bir kişi bedeninde yaklaşık olarak  ne kadar kan bulunur?


1-2 litre

3-4 litre

5-6 litre

7-8 litre

9-10 litre


10.Soru

Kırık, çıkık ve burkulmalarda sabitleme sırasında dikkat edilmesi dereken hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Önce kırık, çıkık ya da burkulmaya müdahale edilmelidir

Yaşamı tehdit eden daha ciddi durumlara öncelik verilmelidir

Kırıklar birleştirilmelidir

Tespitleme yapılırken yaralı ve yaralı bölge hareket ettirilmeli

Açık yaraların üzeri kapatılmamalı


11.Soru

Kök hücreler hangi dokuya ait birimlerdir?


Kas doku

Kan ve lenf doku

Sinir doku

Kemik doku

Bağ doku


12.Soru

Kalbin kasılma sonrasındaki aort ana damarda oluşturduğu basınca adı verilir?


Büyük tansiyon

Küçük tansiyon

Düşük tansiyon

Yüksek tansiyon

Nabız


13.Soru

I. Epitel doku. II. Sinir doku. III. Kas doku. IV. Bağ doku. V. Yassı doku.

Yukarıdakilerden hangileri, insan bedenini oluşturan dokulardır?


I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


14.Soru

Çocuklarda ve gençlerde kemiklerin büyüyüp uzamasını sağlayan, iskelet büyümesi durduğunda ise kemikleşerek kapanan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Diyafiz

Epifiz

Periost

Epifiz plağı

Endosteum


15.Soru

Simit sargı hangi tip kırıklardaki ilkyardımda uygulanır?


Kol ve köprücük kemiği kırıklarında

Baş ve omurga kırıklarında

Koma ve koma durumunda

Kalça ve alt ekstremite kırıklarında

Bayılmalarda


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi plazmada bulunan organik bir madde örneğidir?


Sodyum

Potasyum

Magnezyum

Albumin

Fosfat


17.Soru

Bedenin dış ve iç yüzeyini kaplayan, bedeni koruma ve her türlü dış ortamla iletişimini sağlayan hangi dokudur?


Sinir doku

Epitel doku

Kas doku

Bağ doku

Kıkırdak doku


18.Soru

Hangisi komanın belirtileri arasında yer almaz?


Yutkunma refleksinin kaybı

Öksürme refleksinin kaybı

Uyarılara tepkisizlik

İdrar kaçırma

Solunumun durması


19.Soru

  1. Kanın sıvı kısmıdır.
  2. Kanın % 55’lik kısmını oluşturur.
  3. Plazmanın %90’ını su % 10’unu organik ve inorganik katı maddeler oluşturur.
  4. Organik maddeler, proteinler, karbonhidratlar, yağlar içerir.

Yukarıda verilenlerden hangileri kan plazması için doğrudur?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarında görevli yapılardan biridir?


Ağız

Yutak

Gırtlak 

Burun

Akciğerler