Temel İlk Yardım Bilgisi Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 6 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Nabızla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Bebeklerde nabız dirsek üstündeki kol atardamarından ölçülür

II. Çocuklarda ve yetişkinlerde ise her iki el bileğinde bulunan atar damarından ölçülür

III. Dinlenim durumundayken kalp dakikada ortalama 70 kere (yetişkinlerde 60-100 arası) atarken yaşlandıkça atım sayısı 150-200’e kadar çıkabilir

IV. Nabzın oluşma nedeni kanın içindeki moleküller ve çözünmüş halde taşınan gazların (oksijen, karbondioksit vb.) damara yaptığı basınçtır.


I ve II 

I, II ve III 

I, III ve IV

I, II, III ve IV

Hiçbiri


2.Soru

İlkyardım ve acil tedavi ile ilgili verilen bilgilerde hangisi/hangileri doğrudur?

I.İlkyardım olay yerinde uygulanır.

II.İlkyardım ilaçsız uygulanır.

III.İlkyardım uygulayan kişi sağlık personelinin yetkisine sahiptir.

IV.Acil tedavi elde olan imkanlarla yapılır.


Yalnız I

I-II

I-II-III

II-III

II-III-IV


3.Soru

  1. Solunum sayısı bebeklerde, çocuk ve yetişkinlerde aynıdır.
  2. Solunum durunca vücuttaki enerji üretimi durur.
  3. Solunum sisteminde görev alan yapılar oksijeni havadan alarak, kana ulaştırırlar.

Yukarıda solunum ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız II

I-II

I-III

II-III

I-II-III


4.Soru

Derinin en dış tabakasının etkilendiği ve kaybolduğu yaralar hangileridir?


Sıyrık Yara

Kesik Yara

Ezik Yara

Delici Yara

Parçalı Yara


5.Soru

Şok durumu için hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Dokulara giden kan akımının azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan duruma sok denir.

II. Şokun başlangıç kısmı geri dönüşümlüdür ancak müdahale edilmezse şok süresi uzarsa kişi yaşamını kaybeder. Şok sırasında ilk etkilenen yapı beyindir.

III. Şok bedende birçok yolla ortaya çıkabilir. Sıvı kaybına bağlı olabilir, kalp kaynaklı olabilir veya distribütif şok olabilir.


I, II ve III    

I ve II 

I ve III  

II ve III

III


6.Soru

Soluk alma bölgesinin çalışma süresi yaklaşık kaç saniyedir?


2

4

6

1