Temel İlk Yardım Bilgisi Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Vücudu tehdit eden bakteri, virüs ve çeşitli mikroorganizmalara karşı vücut savunmasında rol alan kan hücreleri aşağıdakilerden hangisidir?


Eritrositler

Lökositler

Trombositler

Fibrinojen

Plazma


2.Soru

Kırık durumunda yapılacak ilkyardım uygulamaları için hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Kırık tespit edilmişse hasta hareket ettirilmeden kırık bölge sabit tutulmaya çalışılır.

II. Özellikle açık kırıklarda daha fazla kanama olabileceğinden kırık bölgedeki kemik uçları temiz bir bezle kapatılarak hem kanama kontrol edilir hem de enfeksiyon riski azaltılır

III. Kırık ve çevre bölgesinde oluşabilecek ödem yani aşırı şişlik durumlarında o bölgede bulunan yüzük, saat gibi aksesuarlar çıkartılmalıdır.


I ve III  

I ve II 

I, II ve III   

II

III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi oksijen taşıyan hemoglobini bünyesinde barındıran hücrelerdir?


Albumin

Eritrosit

Lökosit

Trombosit

Fibrinojen


4.Soru

Bebeklerde temel yaşam desteği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Sesli uyarılarla ve omuz başlarından fiziksel uyarılarla bilinç kontrolü yapılır.

Bilinç kapalıysa ve ilkyardımcı yalnız ise zaman kaybedilmeden 112 acil servis aranır.

Temel yaşam desteğine kalp masajı ile başlanır.

Kalp masajı tek elle yapılır.

Göğüs kafesi 1-3 cm çökecek kadar bası uygulanır.


5.Soru

 I. Hücreler yaşamak için gerekli enerjilerini bedene sindirim yoluyla alınan besin maddelerinin yakılmasından elde ederler. II. İnsan bir makineye benzetilirse bu makinenin çalışması için gerekli yakıt enerjisi oksijen (O2)'dir. III. Solunum işlemi sonunda ATP, karbondioksit (CO2 ) ve su (H2O) üretilir. IV. Metabolizma sonucunda oluşan karbondioksit bedende aside dönüşür. V. Bu asit artışı hücreleri öldürücü olabileceğinden zararlıdır ve dışarı atılması gerekir.

Solunum sistemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 


I, II, III

II, III, IV

I, II, III, V

I, III, IV, V

I, II, III, IV, V


6.Soru

Bedenle beyin arasındaki iletişimi yapan, kaslarla birlikte çalışarak her türlü beden hareketlerini yapabilmemizi sağlayan doku hangisidir?


Epitel doku

Sinir doku

Kas doku

Bağ doku

Kıkırdak doku


7.Soru

Temel yaşam desteği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Acil servislerde yapılan ilk müdahaledir.

Ambulans ekipleri tarafından yapılan uygulamalardır.

Olay yerinde ilaçsız ve tıbbi malzemesiz yapılan uygulamalardır.

Olay yerinde ilaç verilerek yapılan müdahaledir.

Yoğun bakım ünitelerinde yapılan uygulamalardır.


8.Soru

Göze yabancı cisim batması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır?


Eğer göze batan cisim çok iyi tanımlanamıyorsa müdahale edilmemelidir.

Basit cisimler göze kaçtığında ilkyardımcı net bir görüş açısı ile olaya müdahale etmelidir.

Eğer göze batan cisim çok iyi tanımlanamıyorsa göze baskı yapılmamalıdır.

Eğer göze batan cisim çok iyi tanımlanamıyorsa göz ovuşturularak cismin çıkması sağlanmalıdır.

Basit cisimler göze kaçtığında gerekirse göz bol su ile de yıkanmalıdır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemimizin görevleri arasında yer almamaktadır?


Kanımızın tamamını önce süzmek, sonra yararlı olanları geri emmek

Bedenin su dengesini düzenlemek

Bedenin elektrolit dengesini düzenlemek

Dişide estrojenler (estrojen, estrodiol, estrol) ve progesteron; erkekte androjen hormonları üretmek.

Hormon üretmek ( renin, eritropoetin) ve aktifleştirmek (D vitamini).


10.Soru

Hava yolu tıkanıklıkları için hangisi söylenemez?


Kısmi tıkanması olan kişinin bilinci açıktır, öksürebilir ve konuşabilir.

Öksürebilen bir hastaya asla fiziksel müdahalede bulunulmaz.

Tam tıkanmalarda Heimlich manevrası uygulanır.

Cisim çıkmaz kişinin bilinci giderse bu kez ABC değerlendirilmesi ve gerekirse temel yaşam desteğine geçilir.

Bebeklerde tam tıkanmalarda uygulama çocuklar ve yetişkinlerdekiyle aynıdır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, doğal deliklerde meydana gelen kanamalarda ilkyardım uygulamalarından birisi değildir?


Burun kanamalarında burun kanatları baş öne eğikken iki parmakla en az 5 dakika sıkılır.

Kulak kanamalarında kişi sırt üstü veya kanayan kulak üzerine yatırılır.

Burun kanamalarında kişiye baş çene pozisyonu verilir.

Kulak kanamalarında kanamaya izin verilir.

Kulak kanaması normal kan renginden farklı ise kişi en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.


12.Soru

Hayat kurtarma zincirini oluşturan ve aşağıda listelenen 4 ana unsurdan hangileri ilk yardımcının görevidir?

1. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

2. Olay yerinde yapılan hayat kurtarıcı girişimler

3. Ambulansta yapılan girişimler

4. Hastane acil servislerinde yapılan girişimler


1 ve 3

1 ve 4

1 ve 2 

3 ve 4

2 ve 3 


13.Soru

Atmosferden alınan havanın soluk borusuna gönderildiği, içinde ses telleri bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Burun

Yutak

Gırtlak

Trake

Bronş


14.Soru

I.Arama

II.Koruma

III.Bildirme

IV.Kurtarma

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hangisi ilkyardımın temel uygulamalarındandır?


I-II

I-II-III

II-III-IV

III-IV

I-II-IV


15.Soru

Yetişkin bir bireyde hangi düzeylerin üzerindeki kanamalar yaşam tehlikesi oluşturmaya başlar?


Kanın % 5-10

Kanın %10-15

Kanın %25-30

Kanın %20-25'inin üzerindeki durumlarda

Kanın %15-20’nin üzerindeki durumlarda


16.Soru

Bebeklerde soluk alıp verme sayısı dakikada yaklaşık olarak kaçtır?


15-20

12-20

18-25

20-30

25-35


17.Soru

Görevi kasılıp gevşeyerek kanın damarlar içinde akması için gerekli basıncı sağlamak olan ve bedende kanı pompalayan organ hangisidir?


Diyafram

Akciğerler

Kalp

Mide

Dalak


18.Soru

  1. Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 10 cm olmalıdır ki bağlama sırasında alttaki dokuya zarar vermesin.
  2. Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır ki sıkarken alttaki dokuya zarar vermesin.
  3. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir. Bu tür malzemeler bir nevi musluk görevini görecektir.
  4. Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır. Amaç kan akımını durdurmak olduğu için kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.

Yukarıdakilerden hangisi turnike uygulaması için söylenebilir?


I ve II

I ve IV

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


19.Soru

İnsanlarda bedeni oluşturan temel doku grupları nelerdir?

  1. Epitel doku
  2. Sinir doku
  3. Kas doku
  4. Bağ doku


I ve II 

I, II ve III 

I, III ve IV

I, II, III ve IV

Hiçbiri


20.Soru

İkinci değerlendirme sonucunda 112 acil servis beklenirken, hastanın nabzının hızlı ve derinden duyulduğu, solunumun hızlandığı, deri renginin soluk olduğu, derinin soğuk olduğu ve kanamanın olduğu durumlarda kişiye verilmesi gereken pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?


Şok pozisyonu

Koma pozisyonu

Yarı oturur pozisyon

Yüz üstü pozisyon

Yarı yan yatar pozisyon