Temel İlk Yardım Bilgisi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılacak ilkyardım basamaklarından biri değildir?


Soğuk uygulama

Burkulan bölgeyi kalp seviyesinin aşağısında tutma

Burkulan bölgeyi hareket ettirmeme

Sıkıştırıcı bandaj uygulama

Gerektiğinde 112 acil servise haber verme


2.Soru

I. Gırtlak

II. Akciğerler

III. Bronşlar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri alt solunum yapıları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

ABC harflerinin uyarlandığı kelimelerin İngilizceleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A: Airway; B: Breathing ve C: Circulation

A: Air; B: Breath ve C: Circulation

A: Airway; B: Breath ve C: Circle

A: Airway; B: Breat ve C: Circle

A: Airway; B: Breathing ve C: Circulation


4.Soru

I. Suni solunumda nefes verirken ilkyardımcı derin bir nefes alır. II. İlkyardımcı, hasta veya yaralının ağzına hava dışarı çıkmayacak şekilde ağzını yerleştirerek art arda 2 nefes verir. III. Verilen nefesin göğüs kafesini yükseltip yükseltmediği takip edilir. IV. Hastanın ağzı ve burnu açılarak hasta veya yaralının nefesi vermesine izin verilir. V. Hasta veya yaralının göğüs kafesinin inişi gözlemlenir.

Suni solunumla ilgili yapılması gerekenler yukarıdakilerden hangilerinde doğru verilmiştir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

II, III, IV, V


5.Soru

Burkulmalarda, burkulan bölge tespit edildikten sonra yapılacak ilk uygulama nedir?


Burkulan bölgeyi atelleme

Burkulan bölgeyi kalp seviyesinden yukarı kaldırma

Soğuk uygulama

Sıkıştırıcı bir bandajla sarma

Şişliği engellemek için masaj yapma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yaranın ciddi olabilmesi için belirlenen ortak kriterlerden biri değildir?


Kas, sinir ve kemiğin görünmesi

Hayvan ısırığına bağlı olması

İz bırakma ihtimali olması

Yaranın kenarlarının 1 cm’den daha fazla ayrık olması

Durmayan kanaması olması


7.Soru

Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardıma ilişkin hangisi yanlıştır?


Yara içinde ya da çevresinde herhangi bir cisim varsa cisim çıkartılmaz.

Yara içinde ya da çevresinde herhangi bir cisim varsa cismin hareketini engellemek için etrafı desteklenir.

Kişiye içmesi için bir şeyler verilir.

Kişi yarı oturur pozisyonda tutulur.

112 acil servis olay yerine gelinceye kadar kişi yalnız bırakılmaz.


8.Soru

İçerisinde sinüs adı verilen hava boşlukları bulunan kemikler genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


Sesamoit kemikler

Düzensiz kemikler

Uzun kemikler

Kısa kemikler

Havalı kemikler


9.Soru

I. Burun

II. Gırtlak

III. Bronşlar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri üst solunum yapıları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Geri dönüşümsüz beyin hasarı kaç dakikadan sonra başlar?


2 dakika

3 dakika

5 dakika

4 dakika

1 dakika


11.Soru

  1. Açık yara
  2. Göğüs bölgesinde saplanmış bir cisim
  3. Açık yarada nefes alıyor görüntüsü
  4. Solunum sıkıntısı

Yukarıda verilenlerden hangileri Solunum ve Dolaşım Sistemlerini Doğrudan Etkileyen Delici Göğüs Yaralanmalarında İlkyardım için ikinci değerlendirmede gözlenen bulgulardandır?


I ve II

I ve IV

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Hangisi temel yaşam desteği için doğrudur?


İlk yardımın temel uygulaması olarak öncelikle koruma ilkesi geçerlidir.

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması suni solunum ile başlar.

Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği kalp masajı ile başlar.

Bası temposu dakikada 30 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Temel yaşam desteği yetişkin, çocuk ve bebeklerde nihai amaç farklıdır.


13.Soru

 Kalp krizi geçirenler, solunum sıkıntısı olanlar, göğüs bölgesinden yaralanmış kişiler 112 acil servisi hangi pozisyonda beklemelidirler?


Şok

Koma

Yarı- oturur

Ayakta

Yüz üstü yatma


14.Soru

I. Geçmiş hastalık öykü bilgisi toplanması

II. Kişisel bilgilerin toplanması

III. Baş çene pozisyonu verilmesi

IV. Bak dinle hisset yöntemi ile kontrol edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yaralının ikincil değerlendirilmeleri olarak görülür?


I-II

II-IV

Yalnız III

Yalnız IV

III-IV


15.Soru

İlkyardım müdahalelerinde uygulanması gereken prensipler aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

I. Bilinç kontrolü yapılması, bilinci kapalıysa asla yiyecek-içecek verilmemesi

II. Solunum ve dolaşımın kontrol edilmesi

III. Hasta veya yaralıyı sıcak tutmak, gerekmedikçe hareket ettirmemek

IV. Hasta veya yaralıyı yatırarak müdahale etmek, gerekmedikçe hareket ettirmemek


I ve II   

I, II ve III   

I, II, III ve IV 

I, III ve IV

II, III ve IV


16.Soru

I. İlkyardım eğitimi almış kişiler tarafından uygulanabilir. II. Tıbbi eğitim almış sağlık personeli tarafından uygulanır. III. Olay yerinde, ambulansta, sağlık kuruluşlarında uygulanabilir. IV. Tıbbi malzemeler kullanılarak uygulanır. V. İlaç tedavisi kullanılmaz. 

Yukarıdakilerden hangilerinde, acil tedavinin özellikleri doğru verilmiştir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


17.Soru

Boyutları 20 – 100 mikron arasında değişen ve kemiklerin yıkımından sorumlu olan hücreler hangisidir?


Kök hücre

Osteoprogenitör

Osteoklast

Osteoblast

Osteosit


18.Soru

1 mm3 kanda normal sağlıklı bir erkekte yaklaşık ne kadar alyuvar bulunur?


1 milyon

2 milyon

3 milyon

4 milyon

5 milyon


19.Soru

Erişkin bir insanda kaç adet kemik bulunur?


201

206

196

270

162


20.Soru

Yetişkinlerde dakikada alınıp verilen soluk sayısı yaklaşık hangi aralıktadır?


8-10

10-12

12-20

15-20

18-25