Temel İlk Yardım Bilgisi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarını oluşturan yapılardandır?


Yutak

Gırtlak

Ağız

Burun

Bronşlar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında riskli grup içinde değildir?


kanser hastaları

tansiyon hastaları

şeker hastaları

kalp hastaları

Sara hastaları


3.Soru

Ateş, buhar, sıcak su, buz, çok soğuk havada uzun süre kalma, güneş ışınları, elektrik, kimyasal maddeler ve radyasyon gibi etkenlerle temas neticesinde meydana gelen doku hasarına ne ad verilir?


Donma

Yanık

Nekroz

Kangren

Tahriş


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sürükleme tekniklerinden biri değildir?


Dizlerden tutarak sürükleme

Ayak bileğinden tutarak sürükleme 

Koltuk altından tutarak sürükleme 

Elbisesinden tutarak sürükleme: 

İlkyardımcıyı boyna bağlayarak sürükleme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında riskli gruptaki kişiler arasında yer almamaktadır?  


Kalp hastaları

Tansiyon hastaları

Çok zayıf kişiler

 Aşırı kilolu kişiler

Ergenlik dönemindekiler 


6.Soru

• Yaşam bulguları değerlendirilir.
• Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir.
• Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır.
• 15–20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanmalıdır.
• Tıbbi yardım istenir (112).

Yukarıda verilen ilkyardım uygulamaları hangi tip zehirlenmede uygulanır?


Kan yoluyla zehirlenme

İlaç zehirlenmesi

Cilt yoluyla zehirlenme

Gıda zehirlenmesi

Karbonmonoksit zehirlenmesi


7.Soru

Dişlerin beyazlatılması için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?


Sodyum lauril sülfat

Klorheksidin

setilpiridinyum klorür

hidrojen peroksit

hekzaklorofen


8.Soru

Triaj ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Triaj, olayla ilgili herkese uygulanır.

Triaj sorumlusu olay yerine hakim olmalıdır.

Triaj için değerlendirme süresi her bir yaralı için en az 15 dakika olmalıdır.

Triajı belirleyen ilkyardımcı diğer kişilere de görev verir. Ama tek sorumlu eğitim alan ilkyardımcıdır.

Triajda değerlendirme solunum, dolaşım, bilinç sırasıyla gider.


9.Soru

Hijyenik koşulların oluşturulması, iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla alınan her türlü önlem ve yapılacak işlemler olarak tanımlanan terim hangisidir?


Tedavi

Pansuman

Santisasyon

Bakım

Aşılama


10.Soru

Beden sıcaklığının normal değerlerinin üzerinde olması durumuna ne denir?


Hipertermi 

Isı Değişimi 

Donma 

Yanık 

Şok


11.Soru

  1. Sağlık halinin korunması
  2. Sağlığın devam ettirilmesi
  3. Hastalıkların engellenmesi
  4. Hastalıkların iyileştirilmesi
  5. Yaşam verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri hijyenin amaçları arasında sayılabilir?


III ve IV

II, IV ve V

I, III ve V

I, II ve III

II ve V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında genel olarak ortaya çıkan belirtilerden değildir?


Baş dönmesi

Baş ağrısı

Acıkma

Terleme

Mide bulantısı


13.Soru

Dünya sağlık örgütüne göre sağlıklı olma durumunun oluşturulabilmesi ve devamlılığının sağlanması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır?


Hastalığın olmaması

Sakatlığın olmaması

Sosyal yönden iyi olma durumu

Ruhsal yönden iyi olma durumu

Hepsi


14.Soru

Bilinç durumu ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Merkezi sistemin sorunsuz çalıştığını gösterir.

Kişinin kendisinin farkında olması durumudur.

Kişi nerede olduğunun, ne yaptığının, niçin yaptığının farkında ise bilinci var demektir.

Bilinç her zaman kişinin konuşması veya hareket etmesi ile ölçülmelidir.

Bilincin ikinci yönü kişinin çevresinden gelen uyartıların farkında olması ve bu uyarılara yanıt vermesidir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi akrep sokması durumunda yapılması gereken ilkyardım uygulamalarından biri değildir?


Kişinin bilinci kontrol edilir.

Isırılan/sokulan hareketsiz hâlde tutulmalıdır.

Isırılan/sokulan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır.

Isırılan yerin hemen üzerinden elastik bir bandaj sarılmalıdır.

Isırılan ya da sokulan bölgeden kesme ya da ağız ile emme işlemi yapılmalıdır.


16.Soru

Genel anlamı ile ortamların, mekânların, nesnelerin veya canlıların sağlık gereklerine uygunluğunun sağlanması için üzerlerinde veya içlerinde bulunan kir, leke, toz gibi istenmeyen yabancı maddelerin giderilmesine ne ad verilmektedir?


Temizlik

Hijyen

Sanitasyon

Sterilizasyon

Arındırma


17.Soru

  1. Bir sopa uzatmak
  2. Hemen kişiye el uzatmak
  3. Can yeleği atmak
  4. Kişiyi omzuna almak
  5. İp fırlatmak

Suda boğulma vakalarında boğulan kişiye yukarıdaki müdahelelerden hangileri yapılmalıdır?


I ve V

II ve IV

I, III ve V

II, III ve IV

II, IV ve V


18.Soru

Hücre ve dokulara en yakın olan damarlar hangileridir?


Aort

Atardamarlar

Toplardamarlar

Kılcal damarlar

Arterler


19.Soru

Hangi durumda Triaj uygulamasına gidilir?


Bir kişinin boğulmasında

Nefes alamayan biriyle karşılaşıldığında

Boğazına yemek tıkanan bebek 

Çok fazla kişinin yaralandığı bir otobüs kazasında

Motorsiklet sürücüsünün motordan düşerek yaralanması durumunda


20.Soru

Stafilokoklar için en uygun ortam aşağıdakilerden hangisidir?


Sebzeler

Meyveler

Et ve et ürünleri

Sür ve süt ürünleri

Tahıllar