Temel İlk Yardım Bilgisi Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulaşılmak istenen amaca göre temizlik grubundadır?


Buharla temizlik

Yüksek basınçlı suyla temizlik

Köpükle temizlik

Osmolojik temizlik

Aylık temizlik


2.Soru

X ve gama ışınları, güneş ışınlarına bağlı yanıklar hangi yanık grubunda yer alır?


Isıya bağlı termal yanıklar

Kimyasal yanıklar

Radyasyon yanıkları

Elektrik yanıkları

Soğuk yanıkları


3.Soru

  1. Kişinin en az 10 saniye bak dinle hisset yöntemi ile solunumunun değerlendirilmesi
  2. Kişiye baş çene pozisyonunun verilmesi
  3. Kişinin sırtüstü sert bir zemine yatırılması
  4. Kişinin ağız içi kontrolünün sağlanması
  5. Kişiye ABC değerlendirmesi yapılması

Bilinç kaybı olan hasta ile karşılaşıldığında yukarıdaki müdahaleler hangi sıra ile yapılmalıdır?


I, II, III, IV, V

V, III, IV, II, I

IV, V, III, II, I

III, II, IV, V, I

II, IV, I, III, V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temizlik ürünleri alınırken ve kullanılırken dik­kat edilmesi gereken hususlardan biri olamaz?


Ekonomik olması amacıyla konsantre ürünlerin tercih edilmesi gereklidir.

Kalıntı bırakmamalıdır.

Farklı saklama kaplarına aktarılmamalıdır.

Gerekiyorsa toksik olabilir.

Bakteri öldürücü etkisi olmalıdır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İkinci değerlendirme aşamalarından değildir?


Solunum  sayısı, ritmi, derinliğini tespit    etme.

Vücut ısısı, nemlilik, renk kontrol etme.

Bedeni, baştan  ayağa kontrol ederek durum  değerlendirmesi yapma.

Uygun  pozisyon verme.

Solunum ve dolaşım varlığı tespiti yapılması.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üst solunum yollarını oluşturan bölümlerden biri değildir?


Burun

Ağız

Yutak

Gırtlak

Bronşlar


7.Soru

Asidik ya da bazik maddelerle temas, organik bileşiklerle, kireç gibi toz maddelerin suyla reaksiyonu sonucu ortaya çıkan yanıklara ne ad verilir?


Isıya bağlı termal yanıklar

Soğuk yanıkları

Elektrik yanıkları

Radyasyon yanıklar

Kimyasal yanıklar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ve temiz su tanımı için gerekli koşullardan biri değildir?


Mikrobiyolojik ajan bu­lundurmamak

Fiziksel özellikleriyle rahatsız etmemek

İnsan vücuduna zararlı toksik maddeleri yapısında barındırmamak

pH'ı 8'in üzerinde olmak

Dengeli bir mineral içeriği bulundurmak

 

9.Soru

Aksiyon potansiyelinin oluşumunda görevli elektrik hücreleri nerelerde bulunur?

I. Sinoatrial (SA) düğüm

II. Atriyoventriküler (AV) düğüm

III. His demeti


I ve II

I, II ve III

I ve III

II ve III 

Hiçbiri


10.Soru

Tıbbi alanla ilgili birçok meslek grubunun amblemlerindeki yılan sembolü aşağıdaki anlamlardan hangisini taşımamaktadır?


Dilsiz olmak

Sessizlik

Yaşanılan yer

Gençlik

Sonsuzluk


11.Soru

Sindirim yoluyla zehirlenmelerde kişi ............................ içeren sıvı içmiş ise kişi kusturulmamaldır.

Yukarıda bırakılan boşluğa hangisi gelmelidir?


Bayatlamış gıda

Yüksek oranlı gıda katkı maddeleri

Alkol

Asit veya bazik madde

Bozulmuş gıda


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üst solu elemanlarından değildir?


Ağız

Yutak

Burun

Gırtlak

Soluk Borusu


13.Soru

  (Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=U0yDJ0udMkg)

Şekildeki taşıma tekniğinin adın nedir?


İffaiyeci tekniği

Altın beşik tekniği

Sırtta taşıma tekniği

Omuzdan destek verme tekniği

Kucakta taşıma tekniği


14.Soru

Hastanın nabzının hızlı ve derinden duyulduğu, solunumun hızlandığı, deri renginin soluk olduğu, derinin soğuk olduğu ve kanamanın olduğu durumlarda hastaya hangi pozisyon verilir?


Yarı oturur pozisyon

Şok pozisyonu

Koma pozisyonu

Baş çene pozisyonu

Sırtüstü yatırma pozisyonu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında genel olarak ortaya çıkan belirtiler arasında yer almamaktadır?


Baş dönmesi

Yorgunluk  

Nabzın yavaşlaması

Mide bulantısı

Terleme


16.Soru

"Omurilik yaralanmalarında ve şüphesinde üç ilkyardımcı tarafından uygulanan bir tekniktir. İki ilkyardımcı yaralının baş-göğüs bölgesi hizasında karşılıklı diz çökerken üçüncü ilkyardımcı yaralının dizi hizasında diz çöker. Yaralının elleri göğüs bölgesinde birleştirilir. Baş kısımdaki ilkyardımcılar kollarını baş-boyun eksenini koruyacak şekilde hasta/yaralının sırtına yerleştirirken hasta/yaralının dizleri hizasındaki üçüncü ilkyardımcı kollarını açarak hasta/yaralının bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Verilen komutla, tüm ilkyardımcılar hasta/yaralıyı düz olarak
kaldırarak sedyeye yerleştirirler." Verilen taşıma tekniği hangisidir?


Köprü tekniği

Kaşık tekniği

Altın Beşik Tekniği

İtfaiyeci Tekniği

Karşılıklı durarak kaldırma tekniği


17.Soru

Kaslarla ilgili verilenlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bedenimizde yaklaşık 600 adet iskelet kası vardır ve ağırlığımızın %40 kadarını oluşturur.

Bedenimizde yaklaşık 100 adet iskelet kası vardır ve ağırlığımızın %30 kadarını oluşturur.

Bedenimizde yaklaşık 300 adet iskelet kası vardır ve ağırlığımızın %30 kadarını oluşturur.

Bedenimizde yaklaşık 100 adet iskelet kası vardır ve ağırlığımızın %5 kadarını oluşturur.

Bedenimizde yaklaşık 300 adet iskelet kası vardır ve ağırlığımızın %20 kadarını oluşturur.


18.Soru

Çocuklarda temel yaşam desteği için hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Çocuğa yetişkinlerde olduğu gibi 90 derece olacak şekilde baş çene pozisyonu verilir

II. Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak temel yaşam desteğine 2 suni solunum ile başlanır

III. Çocuklarda kalp masajı tek elle yapılır. Tel elle baş çene pozisyonunu bozmadan dirsekleri bükmeden dik şekilde yere doğru parmaklar göğse değmeden 30 kez kalp masajı yapılır

IV. Baskı kuvveti göğüs kemiğinin 1/3 ü çökecek şekilde olmalıdır. Bu da yaklaşık 2-5 cm arasına denk gelir. Kalp bası sayısı ve temposu dakikada 100 olacak şekilde ayarlanmalıdır.


I ve II 

I, II ve III 

I, III ve IV

II, III ve IV

Hepsi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temizlik ürünleri alınırken ve kullanılırken dik­kat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 


Kalıntı bırakmamalıdır.

 

Yoğun bir şekilde kullanıldıysa ortam iyice havalandırılmalıdır.

 

Etkisini kısa sürede kaybetmelidir.

 

Bakteri öldürücü etkisi olmalıdır.

 

Kullanıldığı yüzeye zarar vermemelidir.


20.Soru

Ayşe Hanım tarlada çalışırken hava bir anda bozmuş ve Ayşe Hanım'ın üzerine yıldırım düşmüştür. Olay sonrası Ayşe Hanım'ın vücudunda yanıklar oluşmuştur.

Yukarıdaki olay göz önünde bulundurulduğunda  Ayşe Hanım'ın vücudundaki yanık türü aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?


Termal yanıkları

Kimyasal yanıkları

Radyasyon yanıkları

Elektrik yanıkları

Şok yanıkları