Temel İlk Yardım Bilgisi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suyun yapısını bozan kimyasal ajanlardan biridir?


Bakteri

Virüs

Parazit

Mantar

Florit


2.Soru

Temizlik yapmanın ana amacı aşağıdakilerden hangisidir?


İstenmeyen maddelerin giderilmesi

Hijyen kurallarının uygulanması

Sağlığın devam ettirilmesi

Hastalıkların engellenmesi

Sanitasyon sağlanması


3.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi zehirlenmenin, sinir sistemi üzerindeki belirtilerinden biridir?


Nefes darlığı

Havale

Soğuk terleme

Bulantı

Kulak çınlaması


4.Soru

Suda boğulan bir kişiyi kurtarmak için yapılması gereken ilk şey aşağıdakilerden hangisidir?


Bilinç kontrolü yapılmalıdır.

112 acil servis aranmalıdır.

Solunum kontrol edilmelidir.

Kişinin durumuna uygun pozisyon verilmelidir.

Hayatı tehdit eden durum ortadan kaldırılmalıdır.


5.Soru

Yetişkinler dakikada kaç kez soluk alıp verir?


12-20

18-25

25-30

30-36

20-32


6.Soru

Boğulan bir kişiye uygulanacak ilkyardım ile ilgili aşağıda sırası ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sudan çıkartılan kişinin bilinci kontrol edilmelidir

Bilinç yoksa 112 aratılmalı ve kişi sırtüstü yatırılarak kişinin ağız içi kontrolü yapılmalıdır

Ağız içi kontrol edildikten sonra solunum en az 4 saniye değerlendirilmelidir

Yetişkinlerde ve çocuklarda boyun şah damarından bebeklerde el bileğinden nabız değerlendirilmelidir

Solunum yoksa derhâl temel yaşam desteğine geçilmelidir


7.Soru

  1. Gerekli ise 112’nin arattırılması,
  2. Solunum kontrolü,
  3. Ağız içi kontrol,
  4. Bilinç kontrolü,
  5. Baş- çene pozisyonu,
  6. Kazazedenin sırt üstü yatırılması,

 Yaralı, hasta ya da ilkyardıma muhtaç bir kişi ile karşılaşıldığında ilk yapılması gereken uygulama olan güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, yukarıda verilen yapılması gerekenleri doğru bir şekilde sıralayınız.


I-IV-II-VI-III-V

I-IV-VI-III-V-II

I-VI-IV-III-II-V

IV-VI-II-I-V-III

IV-I-VI-III-V-II


8.Soru

I. Isırılan bölge kalp seviyesinde hareketsiz halde tutulmalıdır.

II. Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır.

III. Kişinin üzerindeki yüzük, bilezik ve benzeri takıları çıkartılmalıdır.

IV. Yılanın ısırdığı bölgeden kesme ya da ağız ile emme işlemi yapılmalıdır.

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri yılan ısırması sonucu yapılması gerekenlerdendir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

II ve IV

I ve III


9.Soru

Sıcak çarpması olayı ve bu durumda uygulanacak ilkyardım uygulamaları için hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Yüksek sıcaklıkta ve nem içeren bir ortamda beden ısısının ayarlanması amacıyla aşırı derecede sıvı ve elektrolitin terleme yoluyla kaybedilmesine denir.

II. Terleme insan vücudunun ısısını yükseltir.

III. Güneş altında uzun süre korumasız kalmak, aşırı egzersiz yapmak, sauna-hamam gibi çok sıcak ve nemli ortamlarda uzun süreli kalmak, yeteri kadar sıvı almamak gibi nedenler sonucunda sıcak çarpması oluşabilir.

IV. Sıcak çarpmasından korunmanın en iyi yolu yeterli ve dengeli beslenme, düzenli ve sağlıklı egzersiz yapma ile birlikte mevsime uygun giyinmedir.


I ve II 

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV

Hiçbiri


10.Soru

Öncelikli müdahale edilmesi gerken hasta durumuna....denir. Boşluğu aşğıdkai kavramlardan hangisi doldurmalidır?


Boğulma

Rentek

Zehirlenme

Triaj

Yeşil kod


11.Soru

Bilinci kapalı yaralılar için tercih edilen taşıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Omuzda taşıma

Sırtta taşıma

Altın beşik

Kucakta taşıma

Omuzdan destek verme


12.Soru

I. Baş ağrısı

II. Ağız çevresinde kuruluk

III. Deride renk değişimi

IV. Halsizlik

Yukarıdaki maddelerden hangileri solunum yoluyla zehirlenmelerde ortaya çıkan belirtilerdir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II,III ve IV

I, III ve IV


13.Soru

Kan ile diğer vücut hücreleri arasındaki madde alışverişini hangi damar gerçekleştirir?


Atardamar

Toplardamar

Aort damarı

Kılcal damar

Arteriol


14.Soru

Yanıklarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İkinci derece yanıklarda deri üst ve dermis tabakası etkilenir

Üçüncü derece yanıklarda derinin tüm tabakaları etkilenir

Birinci derece yanıklarda deride sadece üst tabaka etkilen

İkinci derece yanıklarda ağrı hissedilmez

Birinci derece yanıklarda hafif ödem oluşur


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerden biri değildir?


Yutkunma ve öksürük reflekslerinin ortadan kaybolması

Yüksek ateş

Uyarılara (sesli, ağrılı ve ışıklı) tepkisizlik

İdrar ve gaita kaçırma

Uzun süreli bilinç kaybı


16.Soru

Hijyen tanımı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi hijyenin sağlandığı konular kapsamında değildir?


Gürültünün önlenmesi

Termal konforun sağlanması

Uygun hava akım şiddetinin sağlanması

Yaşanılan ortamlarda uygun aydınlatma yapılması

Radyasyon varlığına müdahale edilmemesi


17.Soru

Yetişkinlerde dinlenim durumundayken kalp dakikada kaç kere atar?


60-80

60-100

80-120

120-150

150-200


18.Soru

Eklemleri birbirine bağlayan hareket sırasında eklemin bütünlüğünü koruyan fibröz bağ dokusundan oluşan yapılara ne ad verilir?


Ligament

Tendon

Hormon

Trabekül

Endosteum


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini etkileyen unsurlardan biri değildir?


Yanığın ortaya çıktığı bölge

Yaş

Hastalık öyküsü

Enfeksiyon

Isıya bağlı termal yanıklar


20.Soru

Boğulma sonrasında 3-5 dakika içinde oksijen yetersizliğinden en çok zarar gören organ aşağıdakilerden hangisidir?


Beyin

Kalp

Akciğer

Pankreas

Karaciğer