Toplum ve İletişim Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sanayi Devrimi öncesinde, insanların birbirleriyle yakın ilişkide olduğu, ........................................................................ dayalı organik bir ekonomi sistemi yaygındı.


Sadece Hayvancılığa
Petrole
Tarım ve hayvan yetiştiriciliğine
Sadece tarıma
Madenciliğe

2.Soru

Matbaa Avrupa’da kullanımından çok önce aşağıdaki hangi ülke tarafından kullanılmaktaydı?


Malezya

Mısır

Endonezya

İran

Japonya


3.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi radyonun kitle iletişim aracı olma özelliklerinden biri değildir?


Radyo, bir kitle iletişim aracı olarak iletileri bir kitleye ulaştırabilir ve bu iletiler düzenli ve sürekli bir şekilde gönderir

İnsanlar gazetelerde okudukları demeçleri radyoda bizzat demecin sahibinin sesinden canlı olarak duyabilmektedir

Radyo iletileri diğer kitle iletişim araçlarından daha güvenilir iletiler olarak algılanmaktadır

Radyo kendisinden önce var olan kitle iletişim araçlarının sunmadığı kadar güçlü bir ikna gücü yeteneğini de içinde barındırmaktadır

Radyo diğer kitle erişim araçlarına göre daha serbest ve tarafsız yayın yapar


4.Soru

Bir iletinin iletişim kanalının özellikleri ile uygun olacak şekilde biçimlendirilmesine ne denir?


Kanal

Kodlama

Gürültü

Geri bildirim

İletişim


5.Soru

Şehrin en kalabalık merkezindeki bir reklam tabelasına "Seni seviyorum Nalan" yazılıdır. Bu iletişimin kitle iletişimi olmadığını belirleyen koşul aşağıdakilerden hangisidir?


İleti uzmanlaşmış bireyler tarafından düzenlenir.
İleti, hızlı ve sürekli bir şekilde bir kanal aracılığıyla iletilir.
İleti bir kişi tarafından çok sayıda insana gönderilir.
Alıcı konumundaki birey, kendisine iletilen iletiyi kendince yorumlar.
İletişim süreci sonunda, alıcı konumunda olan birey, iletiden bir şekilde etkilenir.

6.Soru

İletişim sürecinde, kaynaktan gelen iletiye, alıcının tepkisini bildirmesine....................... denilmektedir.


Mesaj
Kanal
Alıcı
Geri bildirim
Kod

7.Soru

….. toplumsal, ekonomik ve siyasal meselelerin mantıksal olarak tutarlı, bütünleşik açıklamasıdır.

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olacaktır?


Haber

Bilgi

İdeoloji

Kitle iletişimi

İletişim


8.Soru

Tarihsel olarak değerlendirildiğinde aşağıda verilen kitle iletişim araçlarından hangisi ilk önce ortaya çıkmıştır?


Matbaa

Fotoğraf

 Radyo

 Film

Telgraf


9.Soru

Japonya'da kuvvetli bir deprem ve buna bağlı tsunami olduğunu bildiren bir haber, modern gazetecilik açısından hangi haber değerini taşımaktadır?


Olumsuzluk
Yakınlık
Önemlilik
Etki veya ilgililik
Nadirlik

10.Soru

Radyo çağı deyimi, 30’lu yıllardan 60’lı yıllara dek süren, popüler programların ve radyo oyunlarının dinlendiği, haber saatlerinin kaçırılmamasına özen gösterildiği, insanların hayatlarında radyonun önemli bir yeri olduğu dönemi ifade eder. Yukarıda radyo çağı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi düzeltiğinde tanım doğru olur?


Popüler programlar
30’lu yıllar
Haber saatlerinin kaçırılmaması
Radyo oyunlarının dinlenmesi
İnsanların hayatında radyonun önemli bir yeri olduğu

11.Soru

I. Filmin tanıtımını ve reklamını yapmak

II. Filmin gereken sayıda kopyasını hazırlamak

III. Salon sahipleriyle bağlantı kurmak ve filmi salonlara ılaştırmak

IV. Filmi çoğaltım ve gösterim haklarını satın alan televizyon, video kaset ve video disk şirketlerine ulaştırmak

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Filmin pazarlanması

Filmin tanıtımı

Bir dağıtım firmasının üstlendiği işler

Film üretim aşamaları

Film aşamasında dikkat edilecek unsurlar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitap basımı(Matbaa) ile laikliğin gelişimi arasındaki ilişkiyi belirler?


Belli konularda derinlemesine bilgi sahibi olunması.
Bilginin kayıt edilmesiyle unutmanın önlenmesi.
Bilgi üretimi ve dolaşımının süreklilik kazanması.
Kavramın anlam ve kullanımının standartlaşması.
İnsanların aracısız okuyup düşünebilmesi.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimi sayılabilir?


Tiyatro gösterisi
Konser
Telefon görüşmesi
televizyonda yayınlanan açık oturum
Müze gezisi

14.Soru

Gerçeklikten izler taşıyan ama gerçeklikle birebir örtüşmeyen anlatılar şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurmaca

Film

Yansıtma

Ortam

Olay


15.Soru

Medya haber üretim sürecinde aşağıdakilerden hangisi hangi olayın haber olacağına karar veren profesyonellerdir?


Editör
Muhabir
Eşik bekçileri
Servis şefi
Yazı işleri müdürü

16.Soru

Radyo tarihinde önemli bir yere sahip olan "Dünyalar Savaşı" kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


H. G. Wells

Isiaac Asimov

Erick von Daniken

Dan Brown

Aldoux Huxley


17.Soru

İletişim sürecinin sağlıklı yürümesi için iletiyi gönderen kaynağın dikkat etmesi gereken durumlar söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan sayılmaz?


Alıcının geri bildiriminin dikkate alınması
iletinin çoğaltılarak birden fazla alıcıya iletilmesinin sağlanması
sözcükler, el-kol hareketleri ya da resimler, simgeleri doğru seçerek uygun bir kodlama oluşturulması
iletiyi bozan gürültüden kaçınılması
Açık net, dikkat çekici, akılda kalıcı şekilde kodlama yolu seçmek

18.Soru

Bağımsız sinemanın üç açıdan ana akım sinemadan uzaklaştığı belirtilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Gösterim
Yönetmen
Bütçe
Senaryo
Ülke

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinemanın bir endüstri haline gelmesinde diğerlerinden daha büyük bir önem taşımaktadır?


Yıldız oyuncuların kullanılması

Yapım, dağıtım ve gösterim kollarının birleşmesi

Film festivallerinin düzenlenmeye başlaması

Sinema filmlerinin televizyonlarda da gösterilmesi

Sinema bilet fiyatlarının artması


20.Soru

Filmlerde anlatım araçlarının gizlenmesi aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına katkıda bulunur?


Yapaylık izlenimi 
Ağtabaka izlenimi 
Gerçeklik izlenimi 
Hareket izlenimi 
Anlatım izlenimi