Toplum ve İletişim Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations fuarı 1851 yılında hangi şehirde gerçekleştirilmiştir?


Milano

Berlin

Londra

New York

Chicago


2.Soru

Pazarlama karmasını oluşturan dört öğe aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Ürün – fiyat – dağıtım – tutundurma

Fiyat – kişisel satış –reklam - tutundurma

Reklam – ürün – hizmet – halkla ilişkiler

Tutundurma – satış teşviki – dağıtım – reklam

Ürün – fiyat – reklam – kişisel satış


3.Soru

Yeni medyanın geleneksel medyadan en önemli farkı seçeneklerden hangisidir?


Televizyon ve radyo odaklı olması

Etkileşime olanak sağlaması

Tek yönlü iletişime bağlı olması

Standart kuralları olması

Kullanıcıların sınırlı olması


4.Soru

Ses efektleri, diyaloglar ve betimlemelerle dramatize edilmiş öykülerden oluşan radyo program türü aşağıdakilerden hangisidir?


Müzik programları
Sohbet programları
Magazin programları
Radyo oyunları
Ajanslar

5.Soru

“Bir bilgisayar programı ile bir insan arasında oluşan diyaloğa” ne ad verilmektedir?


Konuşma
İletişim
Etkinlik
Etkileşim
Etkinleşme

6.Soru

Öğretmen dersin içeriğini anlatmak için tahtaya ders konusunu yazar. Sınıf camından tahtaya vuran ışık yazının okunmasını güçleştirir. Bunun üzerine bir öğrenci tahtayı okuyamadığını söyler. Bu iletişimde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Öğrenci iletisi-Geri bildirim
Öğretmen-Kaynak
Öğrenciler-Kanal
Tahtadaki yazı- Kodlama
Işık-Gürültü kaynağı

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan araçlardan biri değildir?


basılı araçlar
görsel işitsel araçlar
organizasyonlar
yeni medya araçları
ünlüler

8.Soru

Tüketim ürünlerinin üzerine fiyat konulması hangi sonuca neden olmuştur?


Pazarlık şansı ortadan kalkmıştır.
Ürünlerin satışı artmıştır.
Fiyatlar düşmüştür.
Kampanyalar başlamıştır.
Fiyatlar artmıştır.

9.Soru

‘Televizyon bireyleri ağır bir enformasyon bombardımanına tutarak gerçek anlamda birey olma özelliklerinin kaybolmasına neden olmakta; böylelikle yönetenler, televizyonu kendi söylemlerini olumlayan bir baskı aracı olarak kullanmaktadır’ diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Louis Althusser

Herbert Marcuse

Max Horkheimer

Theodor W. Adorno

Erich Fromm


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın sahip olduğu sayısal bilginin özellikleri arasında yer almaz?


Soyutluk

Yönlendirilebilirlik

Taraşılık

Yoğunluk

Ağa bağlanabilirlik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi televizyonun bir kitle iletişim aracı haline dönüşmesini sağlayan özelliklerinden biri değildir?


Eşzamanlı ve anında yayın yapabilmesi

Belirli bir yayın akışına sahip olması

Pahalı bir sistem olması

Belirli program türlerinin ortaya çıkması

Bir kitleye yayın yapabilmesi


12.Soru

Yeni iletişim araçlarının sağladığı avantajlardan hangisi tüketiciye ulaşmada yeni yollar ile ilişkilidir?


Tüketicinin değişen tüketim davranışlarını takip etmek
İnteraktif ortamların kullanılması
Reklam ortamlarının çoğalması
Müşteri veri tabanı oluşturma
Kredi kartları bilgilerinin kaydolması

13.Soru

Türkiye'de uydu ve kablo haberleşmesinin 2004'te Türk Telekomünikasyon Kurumu'ndan ayrılarak Türksat adı altında yarı özelleşmesi ve 2005'te telefon ve internet altyapısına sahip Türk Telekom'un özelleştirilmesi (%55'i özelleştirildi) aşağıdakilerden hangisinin bir örneğidir? 


Teknolojik yöndeşme 

Hizmet yöndeşmesi 

Siyasal yöndeşme 

Endüstriyel yöndeşme 

İçerik yöndeşmesi 


14.Soru

İlk sinema salonu hangi ilimizde açılmıştır?


Ankara

İzmir

İstanbul

Adana

Antalya


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değişen iletişim biçimleri ile ilgili doğru bir ifadedir?


Alıcı kendi kontrolünde bir ağa bağlanabilir ve bir aracı kullanabilir

İletiler sadece alanında uzmanlaşmış bireyler tarafından düzenlenebilir.

İletilerin birden çok kanalda eş zamanlı ve zamansız olarak dağıtılması mümkün değildir

Alıcıların her an istediği bir iletiyi almak için her hangi bir araca sahip olması gerekmez

Alıcının hareket halinde olması iletilere erişim konusunda zorluk yaratmaktadır


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın sahip olduğu sayısal bilginin özelliklerinden değildir?


Soyutluk

Yönlendirile bilirlik

Ağa bağlana bilirlik

Yoğunluk

Sadelik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya yöndeşmesinin boyutlarından biri değildir?


Teknolojik yöndeşme

Endüstriyel yöndeşme

Geleneksel yöndeşme

İçerik yöndeşmesi

Hizmet yöndeşmesi


18.Soru

Genel izleyici yerine, belirli bir hedef kitleye yönelik olarak, belirli bir tema üzerinde uzmanlaşmış yayıncılığa ne ad verilir?


Amatör yayıncılık

Korsan yayıncılık

Karasal yayıncılık

Dijital yayıncılık

Tematik yayıncılık


19.Soru

İnsanların cep telefonları aracılığıyla nerede olurlarsa olsunlar ana terminallere bağlanıp bilgi alışverişini yapabilmesi neyin sayesinde mümkün olmaktadır?


2G

3G

5G

6G

7G


20.Soru

Genel izleyici yerine, belirli bir hedef kitleye yönelik olarak, belirli bir tema üzerinde uzmanlaşmış yayıncılıktır. Burada hangi kavram tanımlanmaktadır?   


Radyo programı
Prime time
Tematik yayıncılık
Radyo oyunları
Propaganda