Toplum ve İletişim Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kaynağın gönderdiği iletiye alıcının gösterdiği tepkiye ne ad verilir?


Kodlama
Geri bildirim
Yanılsama
İleti
Kanal

2.Soru

Kaynakları ve enformasyonu birbirleriyle paylaşmak üzere birleştirilmiş bilgisayar (ya da donanım) grubuna ne denir?


ADSL

Ağ toplumu

Modem

İnternet


3.Soru

..........................., radyonun ilk dönemlerindeki halini bir kakofoniye (ses uyumsuzluğu) benzetir ve radyonun sadece nakletme aracı değil, aynı zamanda geri bildirim sürecine aktif olarak dahil olması gerektiğini belirtir.


Mozart
Kafka
Brecht
Heinrich Böll
Gothe

4.Soru

Hangi yüzyıla gelindiğinde gazetelerin ortaya çıkıp gelişmesine koşut olarak, ham maddesi odun olan kağıdın bol miktarda üretimi başlamıştır?


14.
15.
16.
17.
18.

5.Soru

Film seyretmek insanın boş zaman etkinliklerinden biridir. Televizyonun yaygınlaşmasına, ülkemizde _______’li yılların ortalarına, kadar, sinemaya gitmek en popüler boş zaman etkinliklerinden biri hatta belki de en yaygın olanıydı.


80
60
70
90
50

6.Soru

İnternetin ilk ortaya çıkışında hangi kaygılar belirleyici olmuştur?


Sosyal ağlar
Haberleşme
Bilgi görüş paylaşımı
Güvenlik-savunma
Üretim-tüketim

7.Soru

Kurumsal açıdan itibarı güçlü olan kurumların sahip olabilecekleri avantajlar arasında hangisi yer almaz?


Başarılı çalışanları kuruma çekerler,
Daha kolay mali destek bulurlar,
Markanın bilinirliği azalır
Ürün ve hizmet satışlarını daha kolay yaparlar,
Kendilerine taraftar oluştururlar.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi televizyonu çağın en yetkin kitle iletişim aracı haline dönüştüren ögeler arasında yer almaz?


Televizyon, sesli ve hareketli görüntüler üretir.

Televizyon, ürettiği görsel ve işitsel iletileri kaynaktan çok uzak mekânlara aktarabilir.

Televizyonun aktardığı görsel ve işitsel iletiler uzak mekânlarda bulunan ve bir kitle oluşturacak kadar çok alıcı tarafından aynı anda izlenebilir.

Televizyon tarafından yayınlanan görsel ve işitsel iletiler, yayınları alan televizyon alıcısı sayısı kadar yeniden üretilmiş olur.

Televizyonda yer alan diziler sadece o toplumun inançlarını yansıtır.


9.Soru

Seyircinin kendisini filmlerdeki karakterlerin yerine koymasına ne ad verilir?


Yabancılaşma

Özdeşleşme

Yalnızlaşma

Bireyleşme

Kitle bireyi olma


10.Soru

Türkiye’de Harf Devrimi ne zaman yapılmıştır? 


1920 
1922 
1925 
1928 
1938 

11.Soru

Kaynaktan alıcıya iletiyi taşıyan öge şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İleti

Alıcı

Kaynak

Mesaj

Kanal


12.Soru

İnternetin yüksek hızda kablosuz olarak maksimum 50 kilometrelik bir alana yayılmasını sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


SMS 
WiFi 
WiMax
Hi-fi 
MMS 

13.Soru

Bugün Dünya’da internet erişimine sahip kullanıcı sayısı yaklaşık olarak ne kadardır?


500 milyon

750 milyon

1,1 milyar

2,1 milyar

5 milyar


14.Soru

İlk kez elektronik tarama ile görüntü yayınını kim gerçekleştirmiştir?


John Logie Baird

Zworykin

Charles Francis Jenkins

Paul Nipkow

Joseph May


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sayısal (Dijital) tanımıdır?


Her türlü verinin küsuratı atılmış halidir

Her türlü verinin birbiri ile çarpılmış halidir

Her türlü bilginin numerik değerlere dönüşmüş halidir

Her türlü verinin harflere dönüşmüş halidir

Her türlü verinin belleğe yedeklenmiş halidir


16.Soru

Televizyon haber kanalında haber spikeri kayıp bir kişinin arandığı haberini iletmektedir. İzleyicilerden bazıları kayıp kişi ile ilgili bilgilerini televizyonun telefonunu arayarak bilgi verirler. Bu kitle iletişim örneğinde "kaynak" aşağıdakilerden hangisidir?


Kayıp kişi
Telefon
İzleyici
Haber spikeri
Ses ve ışık

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyayı geleneksel medyadan farklılaştıran özelliklerden biri değildir?


Bilginin istenildiği anda seçilebilmesi
Bilginin kitlesel olması 
Anında geri bildirim yapılabilmesi 
Farklı bilgilerin tek bir ortamda birleştirilebilmesi 
İletişimin asenkron olabilmesi 

18.Soru

Mekanik televizyon çalışmalarında en kayda değer ilerlemeyi Alman bilim adamı olan .............................gerçekleştirmiştir. Bu kişi, spiral biçimde delinmiş selenyum hücrelerinden oluşan bir disk üretmiş ve bu araca döner disk adını vermiştir.


Joseph May
Paul Nipkow
Charles Francis Jenkins
John Logie Baird
Max Horkheimer

19.Soru

Seyircinin kendisini filmlerdeki karakterlerin yerine koymasına ne ad verilir?


Yabancılaşma

Özdeşleşme

Yalnızlaşma

Bireyleşme

Kitle bireyi olma


20.Soru

İnternet ortamında kişilerarası ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda insanın tartışma gruplarında yada sohbet odalarında olduğu gibi bir araya gelerek oluşturduğu sosyal gruplar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır?


Chat
Haber grupları
Sosyal ağ
Sanal Cemaat
Sanal kimlik