Türk Dili 1 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 7 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örneğin "lise" sözcüğünün okunduğunda kulağınıza "liiiğğse" gibi geliyorsa dilin hangi özelliği ile ilgili yanlış bir kullanım olduğu söylenebilir? 


İnceltme kullanılışı 

Yazım yanlışı 

Konuşma bozukluğu 

Ölçünlü söylenişi 

Türkçe dışı sözcük 


2.Soru

Pek çok dilde bulunan günaydın, afiyet olsun, özür dilerim gibi sınırlı sayıda birkaç söze karşılık, Türkçedeki bu tarzda sözlerin fazlalığının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir ?


Türk dilinin çok zengin olması

Türk kültürünün çok zengin olması

Türk kültüründe insan ilişkilerine önem verilmesi

Başka kültürlerle girilen etkileşim

Türkçenin kavram çeşitliliği açısından zenginleştirilmek istenmesi


3.Soru

Bir dilin kollarından birinin yani bir lehçesinin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarına ne ad verilir?


Zamir

Edat

Ünlem

Ağız

Fiil


4.Soru

Fransızca'ya geçen Türkçe kökenli sözcük sayısı yaklaşık olarak kaçtır?


100

500

2000

5000

10000


5.Soru

Atasözleri ve deyimler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Deyimler yargı bildirmezler.

Atasözleri kalıplaşmış ifadelerken deyimler değildir.

Deyimler amaç bakımından da atasözlerinden farklıdır.

Atasözleri, bir gözlem ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla herkesçe benimsenmiş bir yargıyı dile getirir.

Atasözleri öğüt verme, yol gösterme ya da tecrübe aktarma amacı güderler.


6.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil öbeği bulunmaktadır? 


Herkes gördüğü bu güzellik karşısında büyülenmişti.

Annesinin geceleri gizli gizli ağlayışını hatırlayıp üzülürdü. 

Uzun bir aradan sonra işe dönmek iyi olmuştu.

Gözündeki yaşları silerek yüzüğünü uzattı.

Murat iş yerinden ayrılır ayrılmaz kardeşini aradı.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söz varlığının anıldığı sözcük gruplarından biridir?


Kelime Hazinesi
Söz Dağarcığı
Söz Serveti
Kelime Varlığı
Kelime Dağarcığı