Türk Dili 2 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bu kucaklaşmadan sonra kardeşini kendinden biraz uzaklaştıran annem, sesine nazlı bir küskünlük katarak konuşurdu: ( ) Eee, enişten gitmese buralara yolun düşmeyecek belli ki.
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?


Soru işareti

Ünlem işareti

Uzun çizgi

Tırnak işareti

Kısa çizgi


2.Soru

Ünlü Osmanlı tarihçisi Peçevi İbrahim Efendi, bizde ilk kahvenin 1554’te İstanbul’da açıldığını yazar: “Keyiflerine düşkün bazı safa ehli insanlar ile kişiler, okuryazar makulesinden (soyundan) arif kimseler orada toplanmaya başlamıştır... Kimi kitap ve güzel şeyler okur, kimi tavla ve satranç oynar, kimi yeni söylenmiş gazeller getirerek şiirden ve edebiyattan bahsederdi.” Bizden esinlenen İngiliz tacirleri ilk kahvehaneyi 1650’de Oxford’da açmışlar. Kahvehaneler İngiltere’de de o kadar rağbet görmüş ki birkaç yıl içinde sayıları iki bini aşmış.
Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?


Tanımlama

Örneklendirme

Karşılaştırma

Tanıklama

Tanıtlama


3.Soru

Hangi yazar noktalama işaretlerini ilk defa bir tiyatro eserinde kullanmıştır?


Namık Kemal
Direktör Ali Bey
Şinasi
Teodor Kasap
Ahmed Vefik Paşa

4.Soru

Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran, yazarın okura aktarmak istediği düşünce ya da duygunun doğru ulaşmasına yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirten karakterler aşağıdakilerden hangisidir?


Noktalama işareti

Harf

Yazı

Alfabe

İmla


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır?


Düşümde gördüm: Ne kadar uygarlık varsa hepsinde birden yaşıyorum.

Çakırcalı: “Gelme Hüsnü Efendi. Yazık olur sana. Aramızda tuz ekmek var. Gelme!”

18 : 2 = 9

Anadolu Üniversitesinin genel ağdaki adresi: http://anadolu.edu.tr

Ayşe’nin: Murat’ın, Selma’nın, Ali’nin okumadığı kitapları okuması şaşırtıcıydı.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi da ile ilgili bir yazım yanlış vardır?


Sokak ta cadde gibi bomboştu.

Eskişehir de Ankara da soğuk değil bugün.

Sempozyum için 19 Haziran’da Berlin’e gideceğiz.

Aslında sınav çok da zor değildi.

Pasta da istemiyorum tatlı da.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?


Ak Deniz

Çalışadurmak

Kuzey doğu

Gayri meşru

Çokhücreli


8.Soru

I. Konunun seçilmesi
II. Konunun sınırlarının çizilmesi
III. Konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı düşüncelerin belirlenmesi.
Kompozisyon yazmada izlenecek adımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?


I-II-III

I-III-II

II-I-III

II-III-I

III-II-I


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paragrafa ilgili doğru bilgidir?


Paragraflarda satır başı yapmaya gerek yoktur.

Tek bir cümle bir paragraf olabilir.

Paragrafın düzeni kompozisyonun düzeniyle aynıdır.

Bir düşünce birkaç paragrafta işlenebilir.

Paragraflar arasında geçişleri sağlarken bağlantı önemli değildir.


10.Soru

Konuyu daha anlaşılır duruma getireceği gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır.

Yukarıdaki tanım aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisini açıklar?


Tanımlama

Karşılaştırma

Tanıtlama

Örneklendirme

Tanıklama


11.Soru

Tanınmış bir kişiyi, yeri veya sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılara ne denir?


Röportaj
Söyleşi
Fıkra
Makale
Edebî deneme

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türlerinden biri değildir?


Sanatçıya dönük eleştiri
Editöre dönük eleştiri 
Yapıta dönük eleştiri
Çözümleyici eleştiri
Topluma dönük eleştiri

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, anlamı doğrudan etkileyerek cümlede karmaşayı önleyen ayırıcı noktalama işaretidir?


Virgül (,)
Nokta (.)
Noktalı virgül (;)
İki nokta üst üste (:)
Tırnak işareti (")

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makale türünde yazı yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Makalede ele alınan konu bilimsel bir tarzda işlenmelidir.

Yazar savunduğu düşünceyi açık olarak yazmamalı ve dolaylı anlatımlara yer vermelidir.

Yazar savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgelerden, örneklerden yararlanmalıdır.

Makalede öznel görüşlerden sakınılmalı ve nesnellik ön planda olmalıdır.

Makalede üçüncü tekil anlatım kullanılmalıdır.


15.Soru

I- Gençler Yasak Bölgeye girerek hayatlarını riske attılar

II- Saygıdeğer Meslektaşlarım, yarın öğlen toplantımız var.

III- Şah İsmail büyük bir yenilgi almıştı.

IV- Balkan ülkelerinde Ortodoksluk yaygındır.

V- En sevdiğim mevsim Nisandır.

Hangi cümlede büyük harf kullanımında yanlışlık vardır?


I

II

III

IV

V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam öyküsü/biyografi
yazımında dikkat edilmesi gereken belirleyici
özelliklerden biri değildir?


Yaşam öyküsü türünde tarihsel gerçeklik en
önemli öğedir.

Yaşam öyküsü anlatılacak kişinin çocukluğundan
itibaren yaşamı ele alınır.

Yaşam öyküsünde kişinin bireysel ve toplumsal
özellikleri yansıtılır.

Yaşam öyküsü yazımında gerçekler saptırılır.

Yaşam öyküsünde üçüncü kişili anlatım
kullanılır.


17.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?


Acele et film birazdan başlıcak. 
Kendimi hiç de iyi hissetmiyorum.
Yarınki partiye gelecek misin?
Bu hikâye çok eskiden beri anlatılagelmiştir.
Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

18.Soru

Hangisindeki ses olayı diğerlerinden farklıdır?


Küçük bir kağıda ihtiyacım var.

Göğsüm çok ağrıyordu.

Maçta bileğim burkuldu.

Bir türlü kitabımı bulamıyordum.

Ondaki yaşam sevinci kimsede yoktu.


19.Soru

Seçeneklerden hangisi "makale" türünde yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri olamaz?


Makalede ele alınan konu bilimsel bir tarzda işlenmelidir.
Makalede yazar, konuya tarafsız bir gözle yaklaşmalı, öznel görüşlerden sakınmalı, nesnelliği ön planda tutmalıdır.
Makalede yazar savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgelerden, örneklerden yararlanmalıdır.
Makalede yazar düş gücünden ve öznelliğinden yararlanmalıdır
Makalede yazar 3. tekil anlatımı kullanmalıdır.

20.Soru

Altı çizili yabancı sözüklerin hangisinin yazımı değişikliğe uğramıştır?


Çaykovski ünlü bir müzik bestecidir.

Noam Chomsky'ye göre dilbilgisi kurallarını bilerek doğarız.

Benazir Butto talihsiz bir cinayete kurban oldu.

Haftasonu gardıroptaki fazla eşyalarımı attım.

Dilimize son yıllarda birçok farklı yabancı terim geçmektedir