Türk Dili 2 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Okuma sırasında okumanın kesilerek ya da metne
başlanmadan önce metnin görsellerinden, başlığından
yola çıkılarak metin hakkında yorumların yapılması
şeklinde gerçekleşen okuma türüne ne ad verilir?


Tahmin ederek okuma

Soru sorarak okuma

Tartışarak okuma

Göz atarak okuma

Sesli okuma


2.Soru

Ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasına ne ad verilir?


Konuşma

Ses

Boğumlama

Sıklık

Ton


3.Soru

Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?


Öğreticilik ve düşündürücülük ağırlıklı şiirlere satirik şiir denir.
Duygunun ön plana çıktığı şiirlere lirik şiir de­nir.
Kır ve doğa sevgisini dile getiren şiirlere pas­toral şiir denir.
Manzum tiyatro eserlerindeki şiirlere drama­tik şiir denir.
Yurt sevgisi, insanlık ve inanç gibi temaların yiğitlik duygusuyla birleştiği şiirlere epik şiir denir.

4.Soru

Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar … plan ile yazılır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki plan türlerinden hangisini açıklar?


Olaya dayalı

Düşünceye dayalı

Duyguya dayalı

Tümevarım

Tümdengelim


5.Soru

"Önce Aslı sonra da Tahir Nil kenarındaki Karaman (?) şehrinde Zühre Han ile karşılaşmışlar ve birbirlerine türküler söylemişlerdir. " cümlesinde soru işaretinin işlevi nedir ?


Verilen bilgiyi pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır.
Cümleye soru ifadesi katmak için kullanılmıştır.
Cümleye şaşkınlık ifadesi katmak için kullanılmıştır.
Verilen bilginin tereddütlü olduğunu göstermek için kullanılmıştır.
Soru ifadesini pekiştirmek için kullanılmıştır.

6.Soru

Hangi yazım kuralı diğerlerinden farklıdır?


Yeni bir kursa kaydoldum.

Kazayı bir sıyrıkla atlatınca şükrettim.

Öğretmenin söylediği herşeyi not ettim.

Bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum

Ona ulaşamayınca başına birşey geldi zannettim.


7.Soru

Belirli hislerin sonucu olarak elde, kolda ve başta meydana gelen hareketlere ne denir?


Mimik
Jest
Refleks
İşaret
Tik

8.Soru

Metin içinde yazar ve tarih bilgisini veren parantea içi kaynakça gösterme yöntemini kullanan yazım stili aşağıdakilerden hangisidir?


MLA

APA

APSA

CHİCAGO

ASA


9.Soru

Daha çok avukatların, siyasîlerin, amele rehberlerinin
kullandığı, makul, mantıkî, kuvvetli, mücadeleye hazır ve
itham edici konuşmaya dayalı üsluba ne ad verilir?


Delil üslubu

Ayrık üslup

Hissi üslup

Keskin üslup

Ziyafet üslubu


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bağlaç ya da hâl / durum eki olarak kullanılan de / da'nın yazım kurallarından değildir?


Bağlaç olan de, önündeki sözcükle ses uyumuna girer.
Ek olan de, cümleden çıkarıldığında anlam bozulur.
Ek olan de, özel isimlere eklendiğinde kesme işaretiyle ayrılır.
Ek olan de, Türkçedeki ünsüz uyumu kuralına uyar.
Bağlaç olan de, cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz.

11.Soru

Bilimsel araştırma yazısının başlık seçiminde aşağıdakilerden hangileri uygun değildir? I) içeriği yansıtması II) özgün olması III) çok genel ifadelere yer verilmesi IV) kısaltmalara yer verilmesi V) çok uzun ifadelere yer verilmesi


I, II
I, II, III
I, II, IV
III, IV, V
I, II, IV, V

12.Soru

Shakespeare hangi şiir türünde batının temsilcisidir?


Dramatik şiir
Satirik Şiir
Pastoral Şiir
Didaktik şiir
Lirik

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telefonla konuşurken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?


Kişilerin, konuşma için uygun koşullarda bulunması.
Arayanın, istediği kişiyle konuştuğundan emin olması.
Görüşme süresinin uzamamasına dikkat edilmesi.
Görüşme sırasında gerekirse not alınabilmesi.
Gürültülü bir ortamda yüksek sesle konuşulması.

14.Soru

10- Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamayı hızlandıracak çalışmalardan değildir?


Metnin ana ve ara başlıkları arasında ilişki kurmak.
Metnin paragrafları arasında ilişki kurmak, ilişkiyi kavramak.
Metnin konusunu belirlemek
Metinde yer alan örnekleri dikkatle okumak ve konuyla ilişkilendirmek
Zengin kelime dağarcığına sahip olmak

15.Soru

Seçeneklerden hangisinde araştırma raporlarında yaygın olarak kullanılan yazı karakteri, yazı büyüklüğü ve satır aralığı doğru olarak verilmiştir?


Arial-14 punto-1.5 satır aralığı
Times New Roman-12 punto- 1.5 satır aralığı
Arial Hebrew-12 punto- 2 satır aralığı
Times New Roman-16 punto-1.5 satır aralığı
Arial-12 punto-2 satır aralığı

16.Soru

İş mektubu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İş mektubunda kısa, öz, anlaşılır ve kesin ifadeler kullanılır.
Bir iş mektubu hitap cümlesiyle başlar. 
Kâğıdın sol üst köşesine tarih yazılır. 
Metin bölümünün sağ altına ad ve soyad yazılarak üst kısmı imzalanır. 
İstek yazıldıktan sonra saygı ifadesiyle mektup sona erer.

17.Soru

Doğayı, doğa güzelliklerini ve bunları sevdirmeyi amaçlayan, çobanların yaşamlarını, aşklarını ve üzüntülerini anlatan şiirlere hangi ad verilir?


pastoral
didaktik
epik
lirik
kafiyeli

18.Soru

Bir sanat eserini çeşitli yönleri ile inceleyip açıklamak, anlaşılmasını sağlamak ve dğerlendirmek amacıyla yazılan yazı hangisidir?


Eleştiri
Biyografi
Fıkra
Deneme
Gezi yazısı

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğru, güzel ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi için kişinin konuşmayla ilgili olarak dikkat etmesi gereken özelliklerden biri olmalıdır?


Görünümüne özen göstermesi
Söz ettiği konuyu çok iyi bilmesi
Eleştiriere karşı hazır cevap olması
Ciddi bir yüz ifadesi takınması
Konuşmayı gezerek sunması

20.Soru

2. Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğe ne denir?


Sıklık
Durak
Tını
Ezgi
Ses